Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT w jednostkach sektora publicznego
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2022 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze zmianami w VAT jakie następują od 2022 r. oraz zwrócenie uwagi na aktualne zagadnienia, które mogą powodować problemy w rozliczaniu VAT i jego ewidencjonowaniu.

Najważniejsze ze zmian to przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, gdy ustanowienie tego prawa nastąpiło przed 1 maja 2004 r., które są konsekwencją wyroku TSUE C-604/19.

Istotne są również zmiany w zakresie fakturowania, a także nowe regulacje dotyczące faktur ustrukturyzowanych tzw. e-faktur. Zapoznanie się z tymi przepisami pozwoli ocenić przydatność takich rozwiązań i umożliwi ewentualne przygotowanie się do stosowania e-faktur.

Zmiany od 2022 r. dotyczyć będą również JPK_VAT oraz zasad wystawiania faktur, w tym faktur korygujących.

Ponadto omówione zostaną bieżące zagadnienia związane ze specyfiką Jednostek Sektora Finansów Publicznych, w tym zagadnienia dotyczące transakcji związanych z nieruchomościami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli zrozumieć istotę nowych regulacji, przyczyni się do prawidłowego rozliczania VAT i właściwego prowadzenia ewidencji, a także uświadomi konieczność gromadzenia niezbędnej dokumentacji dla celów rozliczeń podatku.

Prowadzący:
Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

27 października 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

21 listopada 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Czynności związane z nieruchomościami:

 • wynajem nieruchomości mieszkalnych - co wynika z interpretacji Ministra Finansów?
 • opodatkowanie dzierżawy gruntów, w tym na cele rolnicze,
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości - najem i dzierżawa, przesłanki nieopodatkowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów skarbowych, 
 • ustalenie podstawy opodatkowania przy najmie i dzierżawie (podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, media, itp.),
 • możliwość refakturowania mediów - warunki, zapisy umowne, stawka podatkowa, obowiązek podatkowy,
 • moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach najmu i dzierżawy,
 • opodatkowanie usług świadczonych w bursach i internatach.

2. Konsekwencje wyroku TSUE z dnia 25 lutego 2021 r. C-604/19:

 • omówienie wyroku C-604/19,
 • opodatkowanie opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, gdy ustanowienie tego prawa nastąpiło przed 1 maja 2004 r.,
 • zasady opodatkowania od 1 stycznia 2022 r. opłat przekształceniowych dotyczących użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r.,
 • jak obliczyć kwotę podatku?
 • Polski Ład - nowa regulacja dotycząca momentu powstania obowiązku dla takich czynności,
 • czy są opodatkowane opłaty przekształceniowe otrzymane przez 2022 r.

3. Obowiązki ewidencyjne związane z JPK_VAT po zmianach od 2022 r.:

 • zmiana struktury JPK_VAT:
 • nowe oznaczenia GTU,
 • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
 • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • nowe pola w JPK_VAT, w tym związane z nowymi terminami zwrotów,
 • pozostałe zmiany o charakterze opisowym,
 • wyjaśnienie bieżących problemów związanych ze stosowaniem JPK_VAT:
 • przykłady stosowania symbolu EE,
 • oznaczenie MPP w rozliczeniach od lipca 2021 r.
 • wystawianie dowodów wewnętrznych do odliczenia lub rozliczenia podatku naliczonego - w tym korekty podatku naliczonego wynikające z art. 86 ust. 19a,
 • sposób ujmowania biletów za przejazd osób PKP lub PKS w JPK_V7.

4. Zmiany w fakturowaniu od 2022 r. i faktury ustrukturyzowane (e-faktury):

 • zmiany w duplikatach faktur,
 • istotne zmiany w wystawianiu faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją,
 • zmiana treści faktur zaliczkowych,
 • definicja faktury ustrukturyzowanej,
 • format faktury ustrukturyzowanej,
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF),
 • relacje pomiędzy fakturą wystawianą w KSeF a fakturą przesłaną za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania,
 • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
 • osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe,
 • sposób wystawiania faktur,
 • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
 • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
 • przechowywanie faktur w KSeF,
 • faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur,
 • czy warto korzystać z faktur ustrukturyzowanych – podsumowanie zmian.

5. Przypomnienie zasad korygowania transakcji w podatku VAT:

 • korygowanie podatku należnego w sprzedawcy „in minus”,
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in minus”,
 • ewidencjonowanie faktur korygujących dokumentujących zakup mediów,
 • korygowanie podatku należnego u sprzedawcy „in plus”,
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in plus”.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.