Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatki 2019 - VAT, CIT i PIT po rewolucyjnych zmianach
 25 - 26 listopada 2019

Lata 2019-2023 niosą szereg rewolucyjnych zmian w prawie podatkowym, o których musi wiedzieć absolutnie każdy podatnik – zarówno wielka korporacja, średnie przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe, ale także mała i mikro firma – zmiany dotkną bowiem wszystkich kategorii podatników. Nowelizacja została ujęta w kilkunastu ustawach zmieniających, co dodatkowo utrudnia zapoznanie się ze wprowadzanymi przepisami. Proponujemy Państwu kompleksowe, dwudniowe szkolenie, którego program uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne – PIT, CIT, VAT, TP i JPK, a także w Ordynacji podatkowej. W ciągu dwóch dni zostaną omówione aspekty praktyczne wdrażanych zmian od 2019 r. Zakres merytoryczny obejmuje także najnowsze zmiany – kasy online, nowy sposób rozliczenia importu towarów, czy też e-faktury w zamówieniach publicznych. Kompleksowo analizowane są nowe mechanizmy prawne MDR, czyli schematów podatkowych. W trakcie szkolenia omówiona zostanie obligatoryjna wersja płatności podzielonej, która zastąpić ma mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT. Wychodząc Państwu na przeciw proponowana formuła dwudniowa daje Państwu możliwość do kompleksowego zaznajomienia się z aktualizacjami w przepisach jak również do zadawania pytań naszym ekspertom w zakresie przedmiotowego ogromu zmian legislacyjnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień I. VAT:

 1. Obowiązkowa podzielona płatność (split payment) – od 2019 r. do 2022 r.
 2. Należyta staranność przy nabyciu towarów i usług.
 3. Zwolnienia z obowiązku fiskalizacji na lata 2019-2021
 4. Kasy fiskalne online 2019-2023.
 5. Nowe obowiązki dotyczące treści paragonów fiskalnych.
 6. Stawki VAT 2019.
 7. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli.
 8. Zasady uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku VAT.
 9. Zmiany w rozliczaniu VAT od importu towarów.
 10. Możliwość wystawiania elektronicznych faktur RR.
 11. Zmiany w VAT MOSS od 1 stycznia 2019 r.
 12. Konstytucja dla biznesu a VAT - możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej, a obowiązek rejestracji na VAT.
 13. Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych.
 14. JPK_VDEK – nowa sprawozdawczość w VAT.
 15. Centralny Rejestr Faktur VAT.
 16. Nowa matryca stawek na 2020.
 17. Wiążące informacje stawkowe.
 18. Ograniczenie w wydawaniu interpretacji indywidualnych
 19. E-faktury w zamówieniach publicznych – nowość 2019 r.
 20. Nowe rozliczenia importu towarów od 2019 r.
 21. Ułatwienia w rozliczeniach PCC od 2019 r.

Dzień II. CIT i PIT oraz Ordynacja podatkowa:

 1. Nowa definicja małego podatnika 2019.
 2. Obniżenie stawek CIT 2019.
 3. Nowy podatek od przychodów budynków 2019.
 4. 60 planowanych zmian dla MSP – m.in. sukcesja i nowe KUP 2019.
 5. Nowa formuła rozliczeń PIT dla przedsiębiorców i osób nieprowadzących DG w latach 2019-2020.
 6. Zmiany dotyczące firmowych samochodów 2019:
 • wydatki eksploatacyjne,
 • ubezpieczenia,
 • leasing operacyjny, najem, dzierżawa,
 • amortyzacja.
 1. Zadłużenie w kosztach uzyskania przychodów 2019.
 2. Zwolnienie z podatku po śmierci przedsiębiorcy 2019.
 3. Zmiany dla spadkobierców 2019.
 4. Nowa ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości 2019.
 5. Podatek u źródła – ważne zmiany.
 6. Odsetki od kapitału zapasowego, rezerwowego i dopłat w KUP – nowość 2020.
 7. Nowa ulga na złe długi 2020.
 8. Zmiany w dokumentacjach podatkowych - transfer pricing - od 2019 r.
 9. Nowa Ordynacja podatkowa 2020– zagadnienia praktyczne.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Podatki, VAT
Data szkolenia: 25 - 26 listopada 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Katowice, Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24
Czas trwania: 10 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 1180,00 zł netto (1451,40 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
1180,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Ewelina Skwierczyńska

Doradca podatkowy wpisany na listę licencjonowanych doradców podatkowych KRDP; prowadzi kancelarię podatkową we Wrocławiu; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe.

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Szkoleniowiec i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.