Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
PODATKI 2019/2020 - kompleksowe omówienie najważniejszych zmian.
 18 listopada 2019

Lata 2019 – 2020 niosą szereg rewolucyjnych zmian w prawie podatkowym, które będą miały wpływ na wszystkich podatników. Celem zmian jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego poprzez m.in. wprowadzenie centralnego rejestru podatników VAT oraz obligatoryjnego split paymentu, modyfikację zasad wystawiania faktur do paragonów bez NIP, a także rewolucyjne zmiany w rozliczaniu podatku u źródła. Oprócz zmian o charakterze uszczelniającym, ustawodawca przewidział także pakiet zmian w podatkach dochodowych, których celem jest m.in. zwolnienie z PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz obniżenie stawki PIT do 17%, a także podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Nowelizacje zostały ujęte w kilkunastu ustawach zmieniających, co dodatkowo utrudnia zapoznanie się ze wprowadzanymi przepisami – zwłaszcza, że dla poszczególnych zmian ustawodawca przewidział różne terminy ich wejścia w życie.

W związku z powyższym proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie, którego program uwzględnia wszystkie najważniejsze zmiany legislacyjne w PIT, CIT, VAT.

Już na 1 listopada 2019 r. planowana jest m.in. duża nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Obligatoryjny split payment jest przewidziany dla dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialności solidarnej (czyli obejmie m.in. towary i usługi wymienione aktualnie w załączniku nr 11, 13 i 14 tj. wyroby stalowe, paliwa, wybrane artykuły elektroniczne, odpady i surowce oraz usługi budowlane).

Od 1 września 2019 r. w życie wchodzi także ustawa wprowadzający tzw. białą listę podatników zawierająca m.in. informacje o rachunkach bankowych. Brak realizacji płatności na ujawnione w rejestrze rachunki może generować dla podatników sankcje w VAT i podatkach dochodowych.

Dodatkowo na szkoleniu poruszone zostaną zagadnienia związane z: kasami fiskalnymi online, nową strukturą JPK_VAT, czy nowymi obowiązkami dotyczącymi treści paragonów fiskalnych.

Druga część szkolenia poświęcona będzie omówieniu najważniejszych zmian w podatkach dochodowych na lata 2019/2020.

Od 1 sierpnia 2019 roku zacznie obowiązywać zwolnienie podatkowe w PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Wprowadzenie nowej ulgi wpłynie już w 2019 roku na zasady poboru zaliczek przez płatników wypłacających należności w ramach umowy o pracę oraz umów zlecenia. Celem szkolenia jest więc także wyjaśnienie, co w praktyce wprowadzenie zmian oznacza dla płatników podatku PIT i omówienie, kiedy płatnicy nie będą musieli potrącać zaliczek od wynagrodzenia wypłacanego osobom do 26. roku życia.

Ponadto zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów już od 1 października 2019 roku wejdą w życie przepisy wprowadzające niższą stawkę PIT (17%) i podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Rok 2019 przyniósł dodatkowo  istotne zmiany dla podatników dokonujących rozliczeń z krajowymi i zagranicznymi kontrahentami w zakresie cen transferowych i podatku u źródła, zwiększając zakres obowiązków podatników w tym obszarze. Jednocześnie, ceny transferowe oraz podatek u źródła stanowią obecnie najczęściej weryfikowane obszary przez organy podatkowe w trakcie kontroli podatkowej. Na szkoleniu omówione zostaną także nowe zasady rozliczeń samochodów firmowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. oraz inne wybrane zagadnienia.

Szkolenie ze względu na swój przekrojowy charakter adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów księgowości, którzy na co dzień mają styczność z zagadnieniami dotyczącymi podatków dochodowych i VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany w VAT:

 1. Obligatoryjny Split Payment:
 1. Katalog towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności.
 2. Wartość transakcji a obowiązek stosowania MPP.
 3. Zmiana zasad rozporządzania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT - opłacanie innych podatków i ZUS z rachunku VAT.
 4. Realizacja zbiorczych przelewów w MPP.
 5. Nowe zasady wystawiania faktur dla transakcji objętych split payment - obowiązkowe oznaczenie na fakturze: „mechanizm podzielonej płatności”.
 6. Sankcje w VAT i KKS dla nabywcy i wystawcy za niestosowanie obowiązkowego split payment.
 7. Wnioski o uwolnienie środków z rachunku VAT bez opłaty skarbowej
 8. Obowiązek założenia rachunku firmowego –  także dla zagranicznych przedsiębiorców!
 9. Zmiany w CIT i PIT – płatność z pominięciem MPP wyłączone z kosztów podatkowych.
 1. Centralny rejestr podatników od 1 września 2019 r.:
 1. Ułatwienia w weryfikacji kontrahentów.
 2. Sankcje w VAT i CIT za płatności na niezgłoszone rachunki - Jak bezpiecznie dokonać płatności na rachunek niezgłoszony do rejestru?
 1. Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 r.:
 1. Odejście od PKWiU 2008 i przejście na nomenklaturą scaloną i PKWiU 2015.
 2. Zmiany stawek VAT na poszczególne towary i usługi.
 3. Wiążące Informacje Stawkowe – szansa na pozyskanie ochrony.
 1. JPK_VAT – nowe struktury logiczne od kwietnia/lipca 2020 r.:
 1. Likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
 2. Nowe JPK_VAT i nowe dane w tej strukturze – dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla podatników.
 3. Sankcje za błędy w JPK_VAT.
 4. Centralny rejestr faktur.
 1. Inne ważne zmiany w VAT o 1 września 2019 r.:
 1. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów z NIP:
 • sankcje za nieprawidłowe wystawienie faktury.
 1. Wyłączenie zwolnienia podmiotowego dla dostaw elektroniki, części do samochodów czy też świadczenia usług ściągania długów.
 2. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia w obrocie nieruchomościami
 3. Zmiany w rozliczaniu faktur VAT RR.
 4. Indywidualny podatkowy numer rachunku bankowego dla wszystkich podatników.
 5. Nowe zasady wykreślania z rejestru podatników VAT.
 1. Kasy fiskalne – zmiany od 1 maja 2019 r.:
 1. Terminy obowiązkowej wymiany kas.
 2. Ulga na zakup kasy.

II. Zmiany w CIT i PIT:

 1. NOWOŚĆ! Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych:
 1. Zakres przedmiotowy ulgi – jakiego rodzaju dochody i w jakim limicie objęte będą zwolnieniem w roku 2019 i kolejnych latach.
 2. Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji.
 3. zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika.
 4. zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.
 1. Obniżona stawka PIT z 18% do 17% oraz inne zmiany od 1 października 2019 r.:
 1. Rodzaje dochodów objętych obniżoną stawką PIT.
 2. Zmiany dotyczące zryczałtowanych kosztów podatkowych w PIT.
 3. Zmiany dotyczące kwoty wolnej.
 4. Stosowanie obniżonej stawki PIT, kosztów podatkowych oraz kwoty wolnej w 2019 r.
 5. Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji, oświadczenia pracownika.
 1. Wybrane zmiany w podatkach dochodowych z 2019 r.
 1. Podatek u źródła – rewolucyjne zmiany 2019/2020:
 • Rodzaje przychodów objętych podatkiem u źródła.
 • Rozliczenie podatku u źródła.
 • Nowe limity i zasady poboru podatku.
 • Oświadczenia płatnika lub opinia zabezpieczająca.
 • Należyta staranność od 1 stycznia 2019 r.
 1. Zmiany w dokumentacjach podatkowych:
 • Nowa definicja podmiotów powiązanych.
 • Nowe limity transakcyjne.
 • Analizy porównywalności po zmianach.
 • Przepisy przejściowe – możliwości stosowania nowych zasad do transakcji za 2018 rok.
 1. Zmiany dotyczące firmowych samochodów:
 • Samochód wykorzystywany na tzw. użytek mieszany a koszty uzyskania przychodu.
 • Zmiany w zakresie leasingu i najmu samochodu osobowego.
 • Limity w zakresie ubezpieczenia.
 • Analiza pierwszych interpretacji podatkowych dot. nowych zasad rozliczania samochodu w firmie.
 1. Obniżenie stawki CIT do 9%.
 2. 5% CIT dzięki uldze „Innovation Box”.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Podatki
Data szkolenia: 18 listopada 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Opole, Hotel MERCURE, ul. Krakowska 57/59
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Ewelina Skwierczyńska

Doradca podatkowy wpisany na listę licencjonowanych doradców podatkowych KRDP; prowadzi kancelarię podatkową we Wrocławiu; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe.

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Szkoleniowiec i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.