Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatki 2020 - Kompleksowe omówienie nowelizacji na 2020 rok
 22 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie obejmujące swym zakresem najważniejsze nowelizacje na 2020 r. Lata 2019-2023 niosą szereg rewolucyjnych zmian w prawie podatkowym, o których musi wiedzieć absolutnie każdy podatnik – zarówno wielka korporacja, średnie przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe, ale także mała i mikro firma – zmiany dotkną bowiem wszystkich kategorii podatników. Nowelizacja została ujęta w kilkunastu ustawach zmieniających, co dodatkowo utrudnia zapoznanie się ze wprowadzanymi przepisami. W trakcie szkolenia zostaną omówione aspekty praktyczne wdrażanych zmian na 2020 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Podatek VAT

1. Funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej listy kont po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:

 • Podmioty zwolnione z VAT podmiotowo i przedmiotowo.
 • Cesje i factoring.
 • Egzekucja należności.
 • Konta wirtualne.
 • Zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i inne podmioty scentralizowane do VAT.
 • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT.

2. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zasady obowiązujące w 2020 r.:

 • Nowe elementy faktury po zmianach.
 • Zasada stosowania zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”.
 • Zapłata zaliczek i proform a split payment.
 • Kompensaty.
 • Płatność wielu faktur.

3. E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:

 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług.
 • Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
 • E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania.
 • Sposoby wysyłki e-paragonu.
 • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
 • Sankcje za brak e-paragonów.

4. Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiana od 1 kwietnia 2020 r.:

 • Stawka podstawowa 23% jako zasada.
 • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT.
 • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT.
 • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.

5. Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK – zmiany od 1 kwietnia 2020 r. oraz od 1 lipca 2020 r.:

 • Nowy JPK_V7M i JPK_V7K.
 • Zasady dokonywania korekt JPK.
 • Grzywna za brak skorygowania JPK: 500,00 zł – w jakich przypadkach.
 • Przepisy przejściowe.

6. NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:

 • Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie.
 • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe;
 • Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u – konsekwencje po stronie kupującego.
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem uregulowań.

7. Quick fixes w obrocie towarowym od 2020 r.:

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów od 2020 roku.
 • Ujednolicenie od 2020 roku zasad raportowania transakcji towarowych i usługowych na terytorium UE.
 • Towarowe transakcje łańcuchowe.
 • Zmiany dotyczące rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych.

PIT i CIT

1. Zmiany Ustawy o CIT wprowadzane nowelizacjami w trakcie 2019 r.:

 • Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym – nowe wyłączanie z KUP:
 • Konieczność wyłączania z KUP po 60 dni od terminu płatności.
 • Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych – kto i w jakich przypadkach.
 • Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów.
 • Wyłączanie z KUP po 60 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego.
 • Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe.
 • Problemy praktyczne związane z zasadami zapłat i wyłączaniem z KUP wydatków z uwagi na sposób (formę) zapłaty:
 • Zapłata na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Sprzedającego – funkcjonowanie tzw. simpów.
 • Potrącenie i kompensata a ograniczenie KUP.
 • Zapłata w związku z zajęciem komorniczym, zajęciem przez US a konsekwencje podatkowe.
 • Funkcjonowanie faktoringu.
 • Zapłata osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nie posiadającym rachunku bankowego.
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej a rozliczanie KUP.

2. Inne zmiany Ustawy o CIT uchwalone w 2018 r. a obowiązujące od 2020 r.:

 • Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego):
 • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 • Zasady wyliczenia KUP.
 • Limity w możliwości zaliczania do KUP.
 • Okres stosowania – od kiedy?
 • Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:
 • Pojęcie schematu podatkowego.
 • Obowiązki sprawozdawcze.
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza.
 • Forma złożenia, wykazywane dane.
 • Sposób składania druku MDR-3.
 • właściwość US.
 • Podatek u źródła – zmiany przesunięte na lipiec 2020 r.:
 • Nowe obowiązki nałożone na podatników w celu zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Wzór oświadczenia do którego składania są zobowiązani podatnicy – podpisywanie jedynie przez cały zarząd oraz dodatkowe informacje;
 • Limit transakcji, od którego uzależnione są nowe obowiązki – jak stosować wyliczenie w wysokości 2 mln zł.
 • Funkcjonowanie certyfikatu rezydencji – dopuszczona zostaje kopia dokumentu przy niskich wartościach transakcji.
 • Wniosek o zwrot podatku u źródła – nowe uregulowania.

PIT

1. Zmiana w zakresie zwolnienia od podatku PIT do 26 roku życia w 2020 r.

2. Obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% - zasady w 2020 r.

3. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w zaliczkach pobieranych w 2020 r.

4. Rozliczanie przekroczenia progu od 2020 r. – zmiana uchwalona w 2018 r. i obowiązująca od 2020 r.:

 • Limit stawki 17% i 32%.
 • Kwota dochodu objęta stawką podstawową i 32%.
 • Dotychczasowa zasada: wyższa stawka podatku od miesiąca następnego.
 • Zmiana zasady: obliczanie od faktycznie przekroczonej kwoty – także w trakcie miesiąca.

5. Inne zmiany przepisów mające wpływ na rozliczanie osób:

 • Podwyższenie składek ZUS od 2020 r.
 • Nowy indywidualny rachunek dla płatnika podatku PIT.

6. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Podatki
Data szkolenia: 22 czerwca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Katowice, Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Ewelina Skwierczyńska

Doradca podatkowy wpisany na listę licencjonowanych doradców podatkowych KRDP; prowadzi kancelarię podatkową we Wrocławiu; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe.

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Szkoleniowiec i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.