Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatki
Podatki 2020 w obliczu COVID-19. Kompleksowe omówienie zmian

Zapraszamy Państwa na szkolenie ,,Podatki 2020 w obliczu COVID-19. Kompleksowe omówienie zmian". Stan epidemii COVID-19 spowodował w Polsce wiele zmian prawnych. W następstwie wejścia w życie licznych rozporządzeń oraz ustaw nowelizujących liczących łącznie ponad 250 stron, wprowadzono nowe instrumenty prawne, z czego część dotyczy aspektów podatkowych.

Jakie szczególne regulacje w tym zakresie przewidział ustawodawca wobec pracodawców, przedsiębiorców i samozatrudnionych? Kto, kiedy i na jakich warunkach może z nich skorzystać? Odpowiedzi na te pytania poznacie Państwo podczas przedmiotowego szkolenia, ale jego formuła obejmuje także przybliżenie zagadnień, które zostały wprowadzone przed okresem epidemii i zaczęły obowiązywać od 2020 r.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców – mikro, małych, średnich oraz dużych; pracodawców oraz samozatrudnionych; biura rachunkowych i działów księgowości; prawników, doradców podatkowych i miłośników prawa. Kompleksowo o wszystkich nowelizacjach na 2020 r.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej

24 sierpnia 2020

7 września 2020

25 września 2020

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Podatek VAT

1. Funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej listy kont po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów i zmianach w związku z „tarczą antykryzysową”:

 • Zasady solidarnej odpowiedzialności VAT.
 • Podmioty zwolnione z VAT podmiotowo i przedmiotowo.
 • Cesje i factoring.
 • Egzekucja należności.
 • Konta wirtualne.
 • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT.
 • Terminy i zakres zawiadomień po zmianach.

2. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zasady obowiązujące w 2020 i 2021 r.:

 • Nowe elementy faktury po zmianach.
 • Zasada stosowania zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”.
 • Zapłata zaliczek i proform a split payment.
 • Kompensaty.
 • Płatność wielu faktur.
 • Załącznik nr 15 a nowa matryca stawek VAT – którą klasyfikację statystyczną stosować w 2020, a którą w 2021 r.?

3. E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:

 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług.
 • Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
 • E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania – w okresie epidemii i po niej.
 • Sposoby wysyłki e-paragonu.
 • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
 • Sankcje za brak e-paragonów.
 • Zmiany w związku z „tarczą antykryzysową”.

4. Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiany od 1 kwietnia oraz od 1 lipca 2020 r.:

 • Stawka podstawowa 23% jako zasada.
 • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT.
 • Stawka 0% na produkty do walki i przeciwdziałania COVID-19 w Polsce i w obrocie międzynarodowym – kiedy i na jakich warunkach?
 • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT.
 • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.
 • Odroczona likwidacja PKWiU 2008.

5. Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK – zmiany od 1 lipca 2020 r.:

 • Nowy JPK_V7M i JPK_V7K.
 • Zasady dokonywania korekt JPK.
 • Grzywna za brak skorygowania JPK: 500,00 zł – w jakich przypadkach?
 • Przepisy przejściowe.
 • Ułatwienia z „tarczy antykryzysowej”.
 • Możliwość odroczenia płatności VAT.

6. NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:

 • Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie.
 • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe;
 • Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u – konsekwencje po stronie kupującego.
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem uregulowań.
 • Paragon jako faktura uproszczona – czy można wystawić pełną fakturę do uproszczonej faktury?

7. Quick fixes w obrocie towarowym od 2020 r.:

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów od 2020 roku.
 • Ujednolicenie od 2020 roku zasad raportowania transakcji towarowych i usługowych na terytorium UE.
 • Towarowe transakcje łańcuchowe.
 • Zmiany dotyczące rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych.
 • Pakiet quick fixes w okresie pandemii kornawirusa w Polsce i w UE oraz po nim – jaką regulacje stosować?

PIT i CIT

1. „Tarcza Antykryzysowa”:

 • Rozliczenie straty z roku 2020 z dochodami 2019 r. oraz odroczenie płatności minimalnego podatku dochodowego.
 • Ulga podatkowa dotycząca darowizn na cele zwalczania koronawirusa.
 • Odroczenie płatności zaliczek na podatek od wynagrodzeń.
 • Ułatwienia ZUS.
 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek na podatek i zwolnienie z podatku świadczeń postojowych.

2. Rozliczanie przekroczenia progu od 2020 r. – zmiana uchwalona w 2018 r. i obowiązująca od 2020 r.:

 • Limit stawki 17% i 32%.
 • Kwota dochodu objęta stawką podstawową i 32%.
 • Dotychczasowa zasada: wyższa stawka podatku od miesiąca następnego.
 • Zmiana zasady: obliczanie od faktycznie przekroczonej kwoty – także w trakcie miesiąca.

3. Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym – nowe wyłączanie z KUP:

 • Konieczność wyłączania z KUP po 60 dni od terminu płatności.
 • Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych – kto i w jakich przypadkach.
 • Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów.
 • Wyłączanie z KUP po 60 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego.
 • Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe.
 • Częściowe zawieszenie stosowania w okresie pandemii.

4. Problemy praktyczne związane z zasadami zapłat i wyłączaniem z KUP wydatków z uwagi na sposób (formę) zapłaty:

 • Zapłata na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Sprzedającego – funkcjonowanie tzw. simpów.
 • Potrącenie i kompensata a ograniczenie KUP.
 • Zapłata w związku z zajęciem komorniczym, zajęciem przez US a konsekwencje podatkowe.
 • Funkcjonowanie faktoringu.
 • Zapłata osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nie posiadającym rachunku bankowego.
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej a rozliczanie KUP.

5. Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego):

 • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 • Zasady wyliczenia KUP.
 • Limity w możliwości zaliczania do KUP.
 • Okres stosowania – od kiedy?

6. Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

 • Pojęcie schematu podatkowego.
 • Obowiązki sprawozdawcze.
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza.
 • Forma złożenia, wykazywane dane.
 • Sposób składania druku MDR-3.

7. Podatek u źródła – zmiany 2020 r.:

 • Nowe obowiązki nałożone na podatników w celu zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Wzór oświadczenia, do którego składania są zobowiązani podatnicy – podpisywanie jedynie przez cały zarząd oraz dodatkowe informacje;
 • Limit transakcji, od którego uzależnione są nowe obowiązki – jak stosować wyliczenie w wysokości 2 mln zł.
 • Funkcjonowanie certyfikatu rezydencji – dopuszczona zostaje kopia dokumentu przy niskich wartościach transakcji.
 • Wniosek o zwrot podatku u źródła – nowe uregulowania.

8. Pytania i wątpliwości uczestników.

Cena szkolenia:
Cena uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • dostęp do nagrania – szkolenie jest rejestrowane, a uczestnicy mogą się z nim zapoznać ponownie w późniejszym terminie;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w ciągu kilku dni po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.