Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki
Podatki 2021 - rewolucyjne zmiany w CIT/PIT i VAT
(Slim VAT i Estoński CIT)
 
Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wdrożeniem pakietu zmian w ustawie o VAT, które mają - zgodnie z założeniami - wyeliminować obciążenia administracyjne w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników, a tym samym ułatwić pracę działów finansowo-księgowych.
 
Pakiet zmian w podatku VAT został nazwany przez resort pakietem „SLIM VAT”. SLIM VAT to akronim utworzony ze słów „simple, local and modern”. Czy rzeczywiście wprowadzona nowelizacja wpłynie na to, że podatkowi VAT będzie w końcu bliżej do podatku prostego w obsłudze, dostosowanego do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje i wreszcie - podatku nowoczesnego?
 
Zmiany w VAT zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2021 r. Oznacza to, że od roku 2021 podatnicy powinni być gotowi na szereg nowych zasad opodatkowania w podatku VAT. Pakiet SLIM VAT to nie jedyne zmiany, które planuje resort w podatku VAT. Pojawić się mają także istotne zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (tzw. TAX FREE) oraz podatku akcyzowego.
 
Bardzo duża zmiana szykuje się w podatkach dochodowych. Przede wszystkim w przyszłym roku mają zacząć obowiązywać przepisy dotyczące tzw. estońskiego CIT-u. Zgodnie z projektem ustawy, będzie to system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe). Zmiany w CIT będą miały wpływ także na opodatkowanie PIT.
 
Mając na uwadze skalę zmian w prawie podatkowym proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie, którego program uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne - VAT, CIT/PIT. Szkolenie dedykowane jest księgowym, dyrektorom finansowym oraz innym osobom odpowiedzial-nych za finanse w firmie.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Staniek

Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

+ czytaj więcej

30 października 2020

15 grudnia 2020

11 stycznia 2021

22 stycznia 2021

22 lutego 2021

24 marca 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany w VAT:
 
1. Pakiet zmian SLIM VAT:
 • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0%,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego,
 • spójne kursy walut,
 • odliczanie VAT z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości,
 • uproszczenia przy korektach faktur.
2. Pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT:
 • zmiana do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
 • przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015,
 • zmiany doprecyzowujące w zakresie:
  • wykazu podatników VAT (tzw. "biała lista podatników"),
  • mechanizmu podzielonej płatności,
  • nowego JPK VAT,
 • uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT.
3. Pozostałe zmiany w VAT:
 • zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE); Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - jak to działa?
 • kasy online,
 • zmiany w prawie bankowym.
4. Zmiany w akcyzie:
 • opodatkowanie zmian konstrukcyjnych,
 • wiążące informacje akcyzowe - wiążące także dla podatnika,
 • ewidencje akcyzowe w formie elektronicznej,
 • nowe kary i sankcje.
II. Zmiany w podatkach dochodowych:
 
1. Estoński CIT:
 • geneza i założenia ogólne estońskiego CIT,
 • odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:
  • obowiązkowa forma prawna,
  • ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych,
  • wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • limit przychodowy,
  • warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów,
  • zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników,
 • kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych,
 • przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania,
 • znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego,
 • co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
 • stawki podatkowe,
 • prawo do odliczenia podatku,
 • alternatywna forma opodatkowania - tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny,
 • pozostałe zagadnienia.
2. Pozostałe zmiany w podatku dochodowym:
 • nowa szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • ulga IP Box,
 • ulga na złe długi.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.