Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład
PODATKI W NOWYM ŁADZIE - rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r.

Zapraszamy na szkolenie, na którym obecność jest obowiązkowa! Długo zapowiadany, wielokrotnie modyfikowany pakiet zmian określanych mianem „Nowego Ładu” wymaga szczegółowej analizy i oceny zagrożeń i szans. Zmiany dotykają każdego sektora gospodarczego i każdej firmy - od najmniejszej do największej. W zakresie merytorycznym szkolenia znajdą się przepisy z zakresu PIT, form ryczałtowych, CIT, ulg i zwolnień podatkowych, VAT krajowego i międzynarodowego.

Szkolenie adresowane jest do działów księgowych, biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, radców prawnych, doradców podatkowych, przedsiębiorców każdej wielkości i miłośników prawa podatkowego. Serdecznie zapraszamy!

Prowadzący:
dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

7 grudnia 2021

09.00 - 14.00

Zobacz >>

14 grudnia 2021

09.00 - 14.00

Zobacz >>

16 grudnia 2021

09.00 - 14.00

Zobacz >>

21 grudnia 2021

09.00 - 14.00

Zobacz >>

5 stycznia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

13 stycznia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

21 stycznia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

27 stycznia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

15 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

22 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

28 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

22 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

19 kwietnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

18 maja 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Istota nowelizacji:

 • Czym jest tzw. Polski Ład?
 • Podstawa prawna projektu.

2. ZUS - modyfikacje:

 • Rewolucja w składkach ZUS NFZ w działalności gospodarczej.
 • Członkowie zarządu a ZUS.

3. PIT:

 • Drugi próg podatkowy - zmiana.
 • Kwota wolna - zmiana.
 • Ulga dla klasy średniej.
 • Wspólne rozliczenie małżonków - zmiany.
 • Ulga na powrót - zmiana rezydencji podatkowej.

4. ŚT i pojazdy:

 • Zbycie samochodów leasingowanych a PIT.
 • Jak ustalać wartość początkową środków trwałych po zmianach?

5. CIT:

 • Tzw. minimalny podatek CIT.
 • Cienka kapitalizacja po nowemu.
 • Usunięcie art. 15e CIT.
 • Spółki holdingowe.
 • CIT estoński 2.0.

6. Opodatkowanie spółek zagranicznych w Polsce.

7. Składniki majątkowe:

 • Rozliczenie i amortyzacja nieruchomości mieszkalnych.
 • Wynajem prywatnych składników majątku - ryczałt.
 • Ryczałt samochodowy dla pracowników.

8. Praca na czarno - nowe sankcje podatkowe i ZUS.

9. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

10. Przerzucanie dochodów zagranicę.

11. Świadczenia na rzecz udziałowców a koszty podatkowe - ukryta dywidenda.

12. Składki na związki zawodowe.

13. Nabycie walorów ASI.

14. Ceny transferowe - zmiany 2022.

15. JPK CIT/PIT od 2023.

16. Zmiany w podatku u źródła.

 • Kopie certyfikatów rezydencji.

17. Ulgi podatkowe:

 • Ulga B+R.
 • Ulga na prototyp.
 • Ulga na robotyzację.
 • Ulga dot. innowacyjnych pracowników.
 • Ulga na terminal płatniczy.
 • Ulga mieszkaniowa - nowości.
 • Ulga rehabilitacyjna - zmiany.

18. JPK CIT/PIT - 2023.

19. VAT:

 • Grupa VAT - nowy podatnik VAT.
 • Usługi finansowe a VAT.

20. B2B - nowe limity bezgotówkowych transakcji?

21. Konsumenci a limit płatności gotówkowych.

22. Abolicja podatkowa.

23. Nabycie sprawdzające.

24. Tymczasowe zajęcie ruchomości.

25. Pozostałe zmiany.

26. Podsumowanie.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.