Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatkowe rozliczenie podróży służbowych oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobowych na przykładach praktycznych
 25 lutego 2020

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowo-finansowych, które zajmują się rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, kosztów firmy oraz rozliczaniem podatku VAT z dokumentów zakupu.

Podróże służbowe pracowników, osób współpracujących i właścicieli firm to zagadnienie, które wymaga znajomości przepisów prawa pracy i prawa podatkowego. Rozporządzenie Ministra Pracy zawiera zasady i limity wypłacanych należności, co ma wpływ na ustalenie kosztów firmy  (podatek CIT lub PIT) i zastosowanie (lub nie) zwolnienia od podatku dochodowego PIT.

Dokumenty związane z podróżami służbowymi mogą rodzić obowiązek podatkowy lub prawo do odliczenia w podatku VAT. Przy podróżach zagranicznych należy ustalić, czy nie wystąpił np. import usług.

Dodatkowym utrudnieniem jest przeliczanie walut obcych przy podróżach zagranicznych: należy ustalić dzień wyceny i kursy przeliczeniowe.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad, limitów  i warunków związanych z rozliczaniem podróży służbowych i używaniem w firmie samochodów osobowych. Za pomocą praktycznych przykładów zostaną pokazane sposoby ustalania należnych pracownikom ryczałtów bądź zwrotu wydatków faktycznie poniesionych (o ile są właściwie udokumentowane).

Termin nadsyłania zgłoszeń na to szkolenie już minął. Zapraszamy do skorzystania z innych terminów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Definicja podróży służbowej - określenie praw i obowiązków pracownika:
 • nie każdy wyjazd jest podróżą służbową – praca stacjonarna a mobilna 
 • ustalanie zasad rozliczania podróży
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży
 • praca w trakcie przejazdu
 • szczególne zasady rozliczania podróży przez osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, członków zarządu i rad nadzorczych, właścicieli firm
 1. Podróże krajowe – wydatki zryczałtowane i rzeczywiste: m.in.:
 • zasady ustalania diet w przypadku zapewnienia pracownikowi wyżywienia
 • limity za nocleg – ryczałtowe i wynikające z faktur
 • rozliczanie przejazdu w zależności od środka transportu
 1. Podróże zagraniczne:
 • moment rozpoczęcia delegacji
 • rozliczenie tzw. diet dojazdowych
 • uregulowania szczególne dotyczące wydatków zryczałtowanych i faktycznych (diety, noclegi, dojazdy)
 • możliwość określenia kilku krajów docelowych
 1. Dokumentowanie wydatków na podróż. Oświadczenia, paragony, bilety i rachunki w kosztach firmy.
 2. Inne wydatki, które można uznać za związane z podróżą służbową.
 3. Kursy walut przy rozliczaniu podróży zagranicznych:
 • wynikające z rozporządzenia (zaliczki i rozliczenie delegacji)
 • obowiązujące w rozliczeniach podatku dochodowego oraz w ewidencjach rachunkowych
 • przykłady zastosowania kursów walut przy rozliczeniu delegacji zagranicznych
 1. PIT – warunki zwolnienia należności związanych z delegacją, w tym wyżywienie, ubezpieczenia pracowników, szczepienia, opłaty za autostrady i parkingi itp.
 1. CIT – podróż służbowa jako koszt podatkowy:
 • moment powstania kosztu
 • wyłączenia z kosztów podatkowych niektórych wydatków
 • koszty związane z używaniem samochodów służbowych i samochodów prywatnych
 • wynajem samochodów i bilety lotnicze a podatek u źródła
 1. VAT – rozliczenie wydatków związanych z podróżą w ewidencji zakupu:
 • odliczanie podatku z biletów przejazdowych, paragonów za przejazdy autostradami
 • ograniczenia w odliczaniu podatku przy używaniu niektórych pojazdów
 • kiedy przy delegacjach zagranicznych rozliczyć import usług

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Termin nadsyłania zgłoszeń na to szkolenie już minął. Zapraszamy do skorzystania z innych terminów.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Podróże Służbowe
Data szkolenia: 25 lutego 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz, Hotel HOLIDAY INN, ul. Grodzka 36
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.