Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Podatkowe rozliczenie podróży służbowych oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobowych na przykładach praktycznych
 4 marca 2020

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowo-finansowych, które zajmują się rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, kosztów firmy oraz rozliczaniem podatku VAT z dokumentów zakupu.

Podróże służbowe pracowników, osób współpracujących i właścicieli firm to zagadnienie, które wymaga znajomości przepisów prawa pracy i prawa podatkowego. Rozporządzenie Ministra Pracy zawiera zasady i limity wypłacanych należności, co ma wpływ na ustalenie kosztów firmy  (podatek CIT lub PIT) i zastosowanie (lub nie) zwolnienia od podatku dochodowego PIT.

Dokumenty związane z podróżami służbowymi mogą rodzić obowiązek podatkowy lub prawo do odliczenia w podatku VAT. Przy podróżach zagranicznych należy ustalić, czy nie wystąpił np. import usług.

Dodatkowym utrudnieniem jest przeliczanie walut obcych przy podróżach zagranicznych: należy ustalić dzień wyceny i kursy przeliczeniowe.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad, limitów  i warunków związanych z rozliczaniem podróży służbowych i używaniem w firmie samochodów osobowych. Za pomocą praktycznych przykładów zostaną pokazane sposoby ustalania należnych pracownikom ryczałtów bądź zwrotu wydatków faktycznie poniesionych (o ile są właściwie udokumentowane).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Definicja podróży służbowej - określenie praw i obowiązków pracownika:
 • nie każdy wyjazd jest podróżą służbową – praca stacjonarna a mobilna 
 • ustalanie zasad rozliczania podróży
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży
 • praca w trakcie przejazdu
 • szczególne zasady rozliczania podróży przez osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, członków zarządu i rad nadzorczych, właścicieli firm
 1. Podróże krajowe – wydatki zryczałtowane i rzeczywiste: m.in.:
 • zasady ustalania diet w przypadku zapewnienia pracownikowi wyżywienia
 • limity za nocleg – ryczałtowe i wynikające z faktur
 • rozliczanie przejazdu w zależności od środka transportu
 1. Podróże zagraniczne:
 • moment rozpoczęcia delegacji
 • rozliczenie tzw. diet dojazdowych
 • uregulowania szczególne dotyczące wydatków zryczałtowanych i faktycznych (diety, noclegi, dojazdy)
 • możliwość określenia kilku krajów docelowych
 1. Dokumentowanie wydatków na podróż. Oświadczenia, paragony, bilety i rachunki w kosztach firmy.
 2. Inne wydatki, które można uznać za związane z podróżą służbową.
 3. Kursy walut przy rozliczaniu podróży zagranicznych:
 • wynikające z rozporządzenia (zaliczki i rozliczenie delegacji)
 • obowiązujące w rozliczeniach podatku dochodowego oraz w ewidencjach rachunkowych
 • przykłady zastosowania kursów walut przy rozliczeniu delegacji zagranicznych
 1. PIT – warunki zwolnienia należności związanych z delegacją, w tym wyżywienie, ubezpieczenia pracowników, szczepienia, opłaty za autostrady i parkingi itp.
 1. CIT – podróż służbowa jako koszt podatkowy:
 • moment powstania kosztu
 • wyłączenia z kosztów podatkowych niektórych wydatków
 • koszty związane z używaniem samochodów służbowych i samochodów prywatnych
 • wynajem samochodów i bilety lotnicze a podatek u źródła
 1. VAT – rozliczenie wydatków związanych z podróżą w ewidencji zakupu:
 • odliczanie podatku z biletów przejazdowych, paragonów za przejazdy autostradami
 • ograniczenia w odliczaniu podatku przy używaniu niektórych pojazdów
 • kiedy przy delegacjach zagranicznych rozliczyć import usług

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Podróże Służbowe
Data szkolenia: 4 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Radisson Blu Sobieski , Plac Zawiszy 1
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.