Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Podatkowe skutki likwidacji działalności gospodarczej
12 września 2021
Czy z końcem 2021 roku będzie więcej likwidowanych mikrofirm ze względu na zmiany podatkowe w ramach Nowego Ładu? Działalność gospodarcza jest tą formą prowadzenia biznesu, która może zostać założona bardzo szybko, ale też przy decyzji o zamknięciu nie wymaga większych formalności. To jest jej przewaga w stosunku do spółek kapitałowych, których likwidacja jest prawnym procesem i zajmuje co najmniej kilka miesięcy. Nie zapominajmy jednak o skutkach podatkowych likwidacji każdej działalności gospodarczej.

Zakończenie działalności przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą wymaga dokonania zgłoszenia za pośrednictwem formularza CEIDG-1. Można to zrobić elektronicznie bez konieczności wizyty w urzędzie. Niezależnie od wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym (liniowy, skala podatkowa, ryczałt) trzeba pamiętać o konieczności sporządzenia spisu z natury oraz uwzględnienia remanentu z dnia zakończenia działalności gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Wykaz powinien obejmować środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe i materiały, a ponadto datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na ich nabycie, zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych. Jeśli na wykazie pozostaną składniki majątku, które nie zostały przez firmę sprzedane przed jej likwidacją to są one zwolnione z opodatkowania do momentu ich zbycia. W sytuacji, gdy składniki majątku zostaną zbyte przed upływem 6 lat licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność ta została zlikwidowana, stanowią one przychód lub dochód (w zależności od formy opodatkowania prowadzonej uprzednio przez podatnika działalności gospodarczej). Sprzedaż składników majątku po upływie ww. okresu pozostaje bez implikacji w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z punktu widzenia podatku VAT z tytułu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej podatnicy zobowiązani są do sporządzenia spisu z natury - zgodnie z art. 14 ustawy ale wyłączeni z tego obowiązku są podatnicy VAT zwolnieni podmiotowo (z art. 113 ustawy o VAT). W ostatniej składanej przez podatnika VAT czynnego deklaracji powinny zostać również wykazane korekty odliczenia podatku naliczonego wynikające z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT czy ulgi na zakup kasy rejestrującej. Późniejsza sprzedaż majątku po likwidacji przez osobę fizyczną nie wywołuje skutków podatkowych w VAT - dostawa towarów objętych spisem z natury korzysta ze zwolnienia z VAT przez okres 12 miesięcy od zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych (art. 14 ust. 7 ustawy o VAT).

Jeśli podatnik planuje zamknąć działalność to warto zastanowić się nad likwidacją jeszcze w 2021 roku, gdyż w ramach zmian w Polskim Ładzie w tym obszarze również są planowane zmiany, które dotyczą większych obciążeń podatkowych przy likwidacji firmy i opodatkowania pozostałego po firmie majątku.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.