Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład
PODATKOWY ROLLERCOASTER 2022 - podatki w nowym ładzie po zmianach od lipca 2022 r.

Po kolejnej odsłonie zmian, które obowiązują od lipca 2022 r. należy ponownie usystematyzować prawa i obowiązki podatników i płatników w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Nowelizacja odnosi się także do mechanizmu opodatkowania PIT/CIT wprowadzając przepisy porządkujące i modyfikujące instrumenty prawne wprowadzone od stycznia 2022 r.

Szkolenie adresowane jest do biur rachunkowych, działów księgowych, zarządów, doradców podatkowych i przedsiębiorców.

Prowadzący:
dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

3 października 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

15 listopada 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

13 grudnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. PIT i ZUS:

1. Zmiany płatników:

a) uchylenie ulgi dla klasy średniej,

b) zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku i PIT-2,

c) zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek – kiedy możliwe?

d) uchylenie mechanizmu podwójnej listy płac,

e) zmiany w zakresie kwot wynagrodzeń dla płatników,

f) regulacje przejściowe i dostosowujące,

g) roczne rozliczenie za 2022 r.

2. Zmiany dla przedsiębiorców:

a) nowe koszty podatkowe z tytułu składek,

b) przesunięcie terminów na przesyłanie JPK_KR, JPK_EWP, JPK_PKPiR,

c) nowe terminy integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi

d) obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami - od 2023 r.,

e) sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem - od 2023 r.,

3. Zmiany dla podatników:

a) obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej,

b) nowe zasady rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci,

c) nowe kryterium dochodowe uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,

d) zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,

e) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych, w tym PIT-0,

f) uchylenie przepisów o abolicji podatkowej,

g) uchylenie ulgi „pałacyk+”,

h) przepisy przejściowe i dostosowujące.

4. Zmiany w składkach ZUS oraz składka zdrowotna 2.0:

a) wprowadzenie oskładkowania komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych,

b) doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów,

c) zmiany precyzujące: rozliczenie roczne, minimalna podstawa, terminy rozliczeń,

d) zmiany dla osób współpracujących,

e) zmiany dla twórców i artystów,

f) zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej,

g) zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych,

h) zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej,

i) zmiana w zakresie składki zdrowotnej dla osoby zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

j) owa składka zdrowotna dla przedsiębiorców, wspólników spółek, kadry zarządzającej oraz osób współpracujących - podstawa, stawki, zasady rozliczeń miesięcznych i rocznych:

 • nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców wykazujących dochód (liniowy, skala podatkowa),
 • zmiany naprawcze dotyczące podstawy liczenia składki, tj. wpływ różnic remanentowych i amortyzacji na podstawę składki zdrowotnej,
 • nowa składka zdrowotna dla ryczałtowców,
 • nowa składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na karcie podatkowej,
 • nowa składka zdrowotna dla wspólników spółek (jawne, z o.o., komandytowe, partnerskie),
 • nowa składka zdrowotna dla kadry zarządzającej (członkowie zarządów, prokurenci),
 • nowa składka zdrowotna dla osób współpracujących.

II. CIT:

1. Regulacje prawne od 2022 r. oraz planowany zmiany w ramach Polskiego Ładu 3.0:

a) minimalny CIT - zasady ustalania i opłacania,

b) opodatkowanie przerzucania dochodów,

c) zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych,

d) zmiany w podatku u źródła,

e) zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,

f) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),

g) ukryta dywidenda,

h) zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),

i) abolicja podatkowa - uchylenie,

j) pakiet green taxes.

III. VAT:

1. Grupa VAT od stycznia 2023 r.:

a) zasady opodatkowania wewnątrz grupy,

b) stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,

c) mechanizm podzielonej płatności w GV,

d) dokumentacja w GV,

e) rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,

f) zwroty VAT,

g) odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,

h) rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

2. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.

3. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

IV. Pytania uczestników.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.