Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ceny transferowe
Podmioty powiązane - kompleksowe ujęcie prawnopodatkowe z uwzględnieniem problematyki cen transferowych

Powodem dla opracowania programu niniejszego szkolenia była chęć stworzenia kompleksowej bazy wiedzy na temat podmiotów powiązanych. Wobec dużej ilości ofert na rynku, ograniczających się jedynie do zagadnień czysto podatkowych zwróciliśmy uwagę na potrzebę rozszerzenia tej tematyki. Pierwsze skojarzenie związane z podmiotami powiązanymi, tj. skojarzenie z prawem podatkowym i dokumentacją cen transferowych jest jak najbardziej prawidłowe, ale podmioty powiązane pojawiają się w dużo większej ilości aktów prawnych.

Co więcej, nie są tylko częścią porządku krajowego, ale wielokrotnie przy zetknięciu się z tą tematyką konieczne jest sięgnięcie do przepisów europejskich. Wobec tego, podczas niniejszego chcielibyśmy przybliżyć i uporządkować wielość regulacji w tym zakresie.

Tradycyjnie podmioty powiązane łączą się z obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych i wykazywania rynkowego poziomu stosowanych cen. Dlatego też, przy omawianiu i w tym szkoleniu nie mogło zabraknąć tego aspektu. Obowiązki dokumentacyjne zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat, tak więc podczas zajęć zostaną wskazane i zaakcentowane wymogi dla poszczególnych lat podatkowych.

Szkolenie jest dedykowane dla księgowych, dyrektorów finansowych i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, które w codziennej pracy stykają się z poruszanymi zagadnieniami.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Staniek

Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

+ czytaj więcej

2 czerwca 2021

13 lipca 2021

13 sierpnia 2021

17 września 2021

14 października 2021

16 listopada 2021

2 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podmioty powiązane - kompleksowe ujęcie prawno-podatkowe:

1. Definicja na gruncie przepisów prawa handlowego, bilansowego i podatkowego:

a. definicja w podatkach dochodowych,
b. definicja w podatku od towarów i usług,
c. definicja  w ustawie o rachunkowości,
d. definicja w kodeksie handlowym (spółka powiązana i spółka dominująca),
e. nowe regulacje dotyczące prawa koncernowego - zarys problematyki,
f. definicja w unijnych regulacjach, m.in. na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorstwa dla celów:

 • przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 • pozyskania dofinansowania z PFR,
 • prowadzenia działalności na terenie strefy ekonomicznej (korzystania z dofinansowań z UE).

2. Rodzaje powiązań i ich weryfikacja:

a. uwzględnienie zmian w okresie od 1 stycznia 2017 r. i od 2019 r.,
b. wywieranie znaczącego wpływu,
c. spółki osobowe i  ich wspólnicy,
d. powiazania rodzinne,
e. powiązania krajowe i międzynarodowe.

3. Podmioty powiązane w ustawie o VAT:

a. zasada rynkowej podstawy opodatkowania
b. transakcje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
c. wykazywanie powiązań w jednolitym pliku kontrolnym

II. Ceny transferowe:

1. Wstęp do problematyki:

a. pojęcie,
b. cel sporządzania dokumentacji.

2. Regulacje międzynarodowe, zalecenia Konwencji OECD.

III. Dokumentacja cen transferowych:

1. Podstawa prawna do sporządzania dokumentacji.
2. Identyfikacja operacji gospodarczych podlegających udokumentowaniu.
3. Limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji.
4. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
5. Metody ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.
6. Konsekwencje braku dokumentacji cen transferowych.
7. Obowiązek sporządzania dokumentacji - ujęcie historyczne (lata 2014-2016) i aktualne:

7.1. Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2017 r.  

a. limity dokumentacyjne,
b. operacje gospodarcze podlegające opodatkowaniu,
c. rodzaje dokumentacji:

 • lokalna,
 • grupowa,
 • na poziomie krajów.

d. obowiązek aktualizowania dokumentacji cen transferowych
e. terminy sporządzenia dokumentacji podatkowej
f. obowiązek przygotowywania analiz porównywalności
g. obowiązki sprawozdawcze (CIT-TP, oświadczenia)

7.2. Zmiany w dokumentacjach podatkowych od 2019 r.:

a. Zasady rozliczania usług o niskiej wartości dodanej.
b. Rynkowe ustalenie oprocentowania pożyczek (safe harbour).
c. Analizy porównywalności po zmianach.
d. Nowe limity transakcyjne.
e. Zwiększenie uprawnień organów podatkowych przy szacowaniu.
f. Przepisy przejściowe.

8. Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.
9. Obowiązki sprawozdawcze:

a. oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji,
b. formularz TP-R.

10. Schematy podatkowe w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.