Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład
Polski Ład, a zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r. - opodatkowanie wynagrodzeń i innych należności w ujęciu praktycznym. Pierwsze doświadczenia, najnowsze interpretacje oraz pozostałe obowiązki płatnika podatku PIT

Według stanowiska MF Polski Ład, to „korzystne zmiany dla niemal 18 mln Polaków”. Wzrost kwoty wolnej, zwiększenie drugiego progu podatkowego i nowe ulgi podatkowe, niewątpliwie złagodzą obciążenia fiskalne dla części podatników, jednakże Polski Ład to również nowe obowiązki i nowe problemy dla pracodawców zobowiązanych do zmiany dotychczasowych zasad rozliczania wynagrodzeń.

Na szkoleniu przeanalizujemy na praktycznych przykładach, jak na skutki tych zmian powinien przygotować się pracodawca i jak zmieni się wysokość wypłaty dla poszczególnych pracowników czy zleceniobiorców.

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, osób zajmujących się w firmie problematyką płacową, biur rachunkowych. Przydatne będzie dla doświadczonych praktyków chcących zaktualizować posiadaną wiedzę jak i dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z zagadnieniami dotyczącymi rozliczania wynagrodzeń.

Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

7 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

8 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

11 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

15 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

21 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

24 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

25 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

28 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

3 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

11 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

17 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

22 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

24 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

29 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Omówienie podstawowych założeń Polskiego Ładu w zakresie rozliczania dochodów podatników PIT.

II. Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 r. - omówienie zmian wynikających z przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

III. Obliczanie zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy - warsztaty praktyczne:

1. Ulga dla pracowników - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca będzie obowiązany ją potrącać, omówienie na praktycznych przykładach.
2. Wypłata wynagrodzenia i zasiłku chorobowego - wpływ na rozliczanie ulgi dla klasy średniej.
3. Zasady obniżania składki zdrowotnej a hipotetyczna zaliczka na podatek - Wyjaśnienia MF.
4. Zmiana wysokości kwoty wolnej, zasady odliczania kwoty zmniejszającej podatek, czyli PIT- 2 w rozliczeniu wypłaty.
5. Pracownicze koszty uzyskania przychodów - warunki niepotrącania kosztów,
6. Ulga dla pracowników przenoszących miejsce zamieszkania, ulga dla seniorów, ulga 4plus - warunki i zasady uwzględnienia zwolnienia przez pracodawcę, rozliczanie wynagrodzenia po „utracie prawa do ulgi”, oświadczenie pracownika, najnowsze interpretacje MF.
7. Samochód dla pracownika - zmiana wskaźnika przy określaniu wysokości ryczałtu.
8. Zmiana miejsca zamieszkania po zakończeniu roku a właściwość urzędu skarbowego.

IV. Rozliczanie umów cywilnoprawnych i pobór podatku zryczałtowanego, z uwzględnieniem:

1. Niepobierania podatku na wniosek zleceniobiorcy.
2. KUP osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie.
3. Rozszerzenie katalogu przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
4. Kopia certyfikatu rezydencji - możliwość uwzględnienia przez płatnika.

V. Pozostałe obowiązki płatnika PIT - omówienie wybranych zagadnień i wątpliwości związanych z koniecznością prawidłowego sporządzenia formularzy PIT.

VI. Pytania, konsultacje.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.