Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład, PIT
Polski Ład po 1 lipca 2022 r. - korekta zasad opodatkowania wynagrodzeń i inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z dniem 1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rekonstrukcja Polskiego Ładu obejmie dochody uzyskane zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.
 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, to kolejna już w tym roku korekta zasad poboru zaliczek na PIT, która dla pracodawców i zleceniodawców oznacza ponowne zmiany w sposobie naliczania podatku od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom.
 
Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków płatnika podatku PIT.
Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

27 września 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawowe założenia korekty Polskiego Ładu i ich wpływ na sposób obliczenia zaliczki na podatek od należności wypłaconych po 1 lipca 2022 r., w tym w szczególności:
 
1. Nowa skala podatkowa - obniżenie stawki PIT z 17%. do 12%, zmiana kwoty zmniejszającej podatek.
2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej i uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
3. Rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania:
 • zasiłek macierzyński wypłacany dla osób korzystających ze zwolnienia PIT-0,
 • świadczenie kompensacyjne,
 • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów.
4. Przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem a pobór zaliczek na podatek PIT.
5. Zmiana stawki zryczałtowanego podatku od umów zlecenia.
 
II. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmujące dochody uzyskane od 1 stycznia 2022 r.:
 
1. Pojęcie hipotetycznego podatku i zwrot różnicy podatku za rok 2022.
2. Ulga prorodzinna, wspólne rozliczenie z dzieckiem a zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka.
3. Wzrost limitu kwoty odliczenia składek na rzecz związków zawodowych, skutki dla płatnika PIT.
4. Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym, limitowane odliczenie składki zdrowotnej.
5. Składka zdrowotna pobierana przez płatnika - obniżanie składki do wysokości zaliczki na PIT, co oznacza i kogo dotyczy limit 6.000 zł.
6. Opodatkowanie nierezydenta - należności dla osób z Ukrainy.
 
III. Zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2023 r.:
 
1. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika.
2. Kwota zmniejszająca przy wypłacie świadczeń z działalności wykonywanej osobiście.
3. Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek - rozszerzenie katalogu uprawnionych.
5. Zmiana zasad ujmowania w kosztach składek ZUS w części finansowanej przez płatnika.
7. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia podatku PIT.
 
IV. Pozostałe zmiany, w tym między innymi:
 
1. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika, o której mowa w art. 26a § 2 Ordynacji podatkowej.
2. Wynagrodzenie płatnika - zmiana wysokości po 1 lipca 2022 r. 
3. Nowy formularz PIT-11.
 
V. Pytania i konsultacje.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.