Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT, Polski Ład, CIT
Polski Ład - ważne zmiany od 1 lipca 2022 r. oraz praktyczne aspekty rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego i VAT

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. i ich konsekwencjach dla podatników. W trakcie szkolenia zapoznamy się także z praktycznymi sposobami rozliczania związanymi z dotychczasowym modelem Polskiego Ładu na podstawie najnowszych przykładów. Omówione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące podatku dochodowego, w tym nowe sposoby obliczania wynagrodzeń, wyliczenia składki zdrowotnej, możliwości wyboru różnych form opodatkowania, nowe ulgi podatkowe dla osób fizycznych, zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości oraz sprzedaży środków trwałych. Istotne zmiany dotyczą również podatku od towarów i usług w kontekście wprowadzenia nowego rodzaju podatnika tj. grupy VAT czy możliwości opodatkowania usług finansowych i konsekwencje w tym względzie dla nabywców takich usług.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.

Prowadzący:
Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

27 października 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

14 listopada 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

2 grudnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Istotne zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r.:

 • Nowa skala podatkowa - zmniejszenie opodatkowania dochodów, ale też niższa kwota zmniejszająca podatek.
 • Nowe zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku - przykłady.
 • Limitowane odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej dla niektórych podatników - zasady stosowania.
 • Likwidacja ulgi dla klasy średnie i co dalej?
 • Możliwość zwolnienia płatnika z poboru zaliczek na podatek od podatników.
 • Nowe zasady ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci - nowe preferencje.
 • Uchylenie mechanizmu rolowania zaliczek na PIT na podstawie Rozporządzenia MF z dn. 7 stycznia 2022 r.
 • Przepisy przejściowe - jak i kiedy stosować nowe zasady rozliczania PIT?
 • Przykładowe symulacje zmian w PIT w działalności gospodarczej i na etacie.

2. Składka zdrowotna jako istotny element kreujący zobowiązanie podatkowe:

 • Zasady ustalania składki zdrowotnej na potrzeby podatkowe od 2022 r.
 • Minimalna składka zdrowotna.
 • Porównanie wyliczenia składki zdrowotnej w 2021 i 2022 - kiedy było korzystniej?
 • Forma opodatkowania, a składka zdrowotna:
  • opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a wyliczenie składki zdrowotnej,
  • opodatkowanie podatkiem liniowym - aspekty praktyczne,
  • ryczałt ewidencjonowany, a składka zdrowotna,
  • wyliczenie składki zdrowotnej bez przychodu, czyli jak obliczyć składkę przy opodatkowaniu kartą podatkową?
 • Składka zdrowotna dla osób współdziałających z podatnikiem,
 • Terminy opłacania składek ZUS od 2022 r.

3. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ramach POLSKIEGO ŁADU:

 • Obliczanie podatku dochodowego według skali podatkowej?
  • nowy zakres progów podatkowych,
  • „kwota wolna” po nowemu,
  • jak obliczać podatek dochodowy od stycznia 2022 r.?
 • Zasady opodatkowania w ramach podatku liniowego od 2022 r.,
 • Nowe zasady opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym:
  • szerszy zakres „wolnych zawodów”,
  • nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego - jakie i dla kogo?
  • ulga na złe długi dla ryczałtowców,
  • rozliczanie najmu prywatnego od 2022.
 • Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń pracownikom.
 • Przedłużenie terminów poboru i wpłaty zaliczek na PIT - konsekwencje Rozporządzenia MF z dn. 7 stycznia 2022 r.
 • Praktyczne porównanie zasad wyliczenia podatku PIT w 2021 i 2022.
 • Jak wyliczyć i stosować w praktyce „ulgę dla klasy średniej”?
 • Wspólne rozliczenie PIT, a „ulga dla klasy średniej”.
 • Opodatkowanie małżonków i nowa ulga dla rodzin 4+.
 • Zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości.
 • Zbycie leasingowanych samochodów, a rozliczenia podatku dochodowego.
 • Ryczałt dla pracowników z tytułu używania samochodów firmowych.
 • Obliczanie wartości początkowej środków trwałych.
 • Symulacja optymalnej formy opodatkowania.
 • Opodatkowanie i oskładkowanie członków zarządu i wspólników spółek z o. o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych.
 • Jaką wybrać optymalna formę organizacyjno-prawną działalności gospodarczej?
 • Zmiana limitu płatności gotówkowych.
 • Obowiązek umożliwienia płatności bezgotówkowej.
 • Ulgi związane z wprowadzeniem obrotu bezgotówkowego.

4. Wybrany zakres zamian w CIT oraz nowe obowiązki od 2022 r.:

 • CIT Estoński 2.0 - zakres zmian.
 • Opodatkowanie i oskładkowanie członków zarządu i wspólników spółek z o. o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych.
 • Nowe ulgi w podatku dochodowym - podstawowe uwarunkowania ich stosowania:
  • ulga na powrót,
  • ulga na prototyp,
  • ulga na robotyzację,
  • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,
  • modyfikacja ulgi B+R i symultaniczność z IP-Box,
  • ulgi na IPO i CSR oraz na „ekspansję”.
 • Jaką wybrać optymalna formę organizacyjno-prawną działalności gospodarczej?
 • Zmiana limitu płatności gotówkowych - co to oznacza dla podatników i konsumentów?
 • Obowiązek umożliwienia płatności bezgotówkowej.
 • Ulgi dla podatników związane z wprowadzeniem obrotu bezgotówkowego.
 • Nabycie sprawdzające nowym narzędziem kontroli podatników.

5. POLSKI ŁAD w podatku od towarów i usług - istotne zmiany w zakresie VAT:

 • grupy VAT jako nowy rodzaj podatnika od 1 lipca 2022 r.:
  • czy korzystne jest zawiązanie Grupy VAT?
  • sposoby rozliczania wewnątrz grupy i na zewnątrz,
  • warunki formalno prawne dotyczące tworzenia Grupy VAT.
 • opodatkowanie usług finansowych:
  • jaka kategoria usług finansowych może być opodatkowana,
  • warunki wyboru opcji opodatkowania i terminy stosowania opodatkowania,
  • powrót do zwolnienia i jego konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.