Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Pośrednictwo w przypadku sprzedaży walut wirtualnych
6 marca 2022
Kryptowaluty i ich opodatkowanie nadal budzą szereg wątpliwości wśród przedsiębiorców. Z punktu widzenia podatku VAT, czynności sprzedaży lub zamiany kryptowalut nie będą stanowić dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ponieważ jednostki walut wirtualnych nie stanowią towaru. Czynności te należy uznać za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Czynność sprzedaży walut wirtualnych, w tym usługi pośrednictwa, na rzecz innego podmiotu mającego siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, stanowi nie tylko czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, ale również objętą zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT.

W przypadku wymiany waluty wirtualnej w zamian za walutę tradycyjną będziemy mieli do czynienia ze świadczeniem za wynagrodzeniem, a w związku z wykonywanym świadczeniem będzie istniał także bezpośredni konsument (klient). Świadczenie polegające na wymianie kryptowalut, w tym usług pośrednictwa w tym zakresie, wypełnia definicję odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy (na co wskazuje m.in. interpretacja indywidualna z 30 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.80.2021.2.MS).

Usługa pośrednictwa powinna charakteryzować się następującymi cechami:

  • być usługą świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie,
  • przez odbiorcę finalnego usługi powinna być postrzegana jako całość wraz z usługą główną,
  • jej celem jest dążenie do zawarcia umowy (np. w zakresie negocjacji warunków umowy/kursy wymiany itp.),
  • nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania określonych czynności faktycznych związanych z umową (np. nie może polegać wyłącznie na udostępnianiu informacji stronom transakcji).

Kryptowaluty - w których obrocie (pośrednictwie w zakupie lub sprzedaży) w ramach własnej działalności gospodarczej będzie uczestniczyć podatnik, są wpisane w formę prawnego środka płatniczego (dla celów VAT). Jednostki walut wirtualnych (kryptowalut) poprzez akceptację stron transakcji jako alternatywnego środka płatniczego mogą służyć jako nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy podobnie jak waluty używane jako prawny środek płatniczy.

Jeśli kontrahent upoważnia podatnika do zawierania transakcji zmierzających do kupna lub sprzedaży walut wirtualnych oraz odbierania stosownych oświadczeń woli na rachunek i w imieniu kontrahenta, to przedmiotowe czynności stanowią elementy łącznej usługi. Pomimo tego, że waluty wirtualne nie są oficjalnie uznawane za prawną walutę, to obrót tym środkiem płatniczym odbywa się na takiej samej zasadzie jak w przypadku pozostałych walut, ponieważ podstawową cechą waluty wirtualnej jest to, że spełnia ona wyłącznie funkcję płatniczą.

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku świadczenia usług dotyczących walut wirtualnych (tj. usług polegających na wymianie środków płatniczych na waluty wirtualne oraz walut wirtualnych na środki płatnicze), jest otrzymywane przez podatnika wynagrodzenie za wykonanie usługi, czyli marża na dokonanej transakcji. Za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku świadczenia usług dotyczących kryptowalut, należy przyjąć dodatni wynik pomiędzy kwotą otrzymaną z tytułu zbycia kryptowalut a kwotą za jaką nabyto kryptowaluty (wartością kryptowaluty ustaloną zgodnie z zasadami (kursem) przeliczania wynikającymi np. z umowy zawartej z kontrahentami).


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.