Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podatki
Praktycznie o AML czyli jak przeciwdziałać praniu pieniędzy w biurze rachunkowym i innych instytucjach obowiązanych

Rok 2021 można podsumować jako czas zmian do ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Najistotniejsza zmiana - rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych m.in. o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego - wygenerowała szereg problemów po stronie biur rachunkowych.

Realizacji obowiązków nie ułatwia stopień skomplikowania procedur oraz język ustawy.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkami po stronie podmiotów zobowiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem biur rachunkowych.

Przedstawione zostaną praktyczne aspekty przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym - w jaki sposób dokonywać ogólnej oceny ryzyka, dlaczego i w jaki sposób oceniać naszych kontrahentów, jak na bieżąco stosować środki bezpieczeństwa finansowego narzucone w ustawie oraz jak to wszystko dokumentować.

Szkolenie jest doskonałą okazją do wypełnienia przez instytucję obowiązaną obowiązku w zakresie systematycznego odświeżania wiedzy w zakresie AML i CFT.

Efektem szkolenia będzie:

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu AML;
 • umiejętność wykonywania pracy zgodnie z przepisami ustawy,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
Prowadzący:
Wojciech Frankiewicz

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo oraz Filologia Angielska. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Pekińskiej, gdzie w ramach stypendium konfucjańskiego przez pół roku poznawał język i literaturę chińską. Posiada niemal 6-letnie praktykę w bieżącej obsłudze średnich i dużych przedsiębiorców, którą zdobył w jednej z największych firm doradczych na Dolnym Śląsku. Specjalista prawa pracy, który praktyczne doświadczenie nabył realizując projekty dla średnich i dużych przedsiębiorców (w tym z kapitałem zagranicznym) z branży automotive, spożywczej i usługowej. Na bieżąco wspiera działy HR, a niezależnie reprezentuje pracodawców w trakcie sporów sądowych z pracownikami. Łączy kompetencje w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa umów handlowych. Realizuje projekty związane z prawidłowym funkcjonowaniem u przedsiębiorców zasad przetwarzania danych osobowych (w tym RODO). Miłośnik aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury, zwłaszcza w górach.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

29 czerwca 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. AML i CFT - o co w tym wszystkim chodzi i jaki jest cel przepisów (słowo wprowadzające na temat głównych założeń ustawy i dyrektywy o AML). Stosowane pojęcia, definicje oraz zasady.
 2. Omówienie katalogu instytucji obowiązanych oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy o AML (rozszerzenie dotychczasowego katalogu podmiotów zobowiązanych).
 3. Ogólna ocena ryzyka biura rachunkowego jako instytucji obowiązanej – jak spełnić ten obowiązek? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę? Czy jeżeli ocenię swoje biuro rachunkowe w sposób nieprawidłowy to grożą mi jakieś sankcje?
 4. Po co oceniać każdego z naszych klientów i jak najwygodniej to zrealizować? Praktycznie o indywidualnej ocenie ryzyka klientów.
 5. Czy muszę pobierać od swoich klientów dowód osobisty? Czy jestem do tego uprawniony? - o weryfikacji tożsamości słów kilka.
 6. Jak prawidłowo stosować środki bezpieczeństwa finansowego?
 7. Czy i jakie dokumenty muszę posiadać? Czy muszą być w formie papierowej czy wystarczy forma elektroniczna.
 8. Kim jest beneficjent rzeczywisty i po co nam wiedza o nim?
 9. Obowiązki biura rachunkowego w odniesieniu do beneficjenta rzeczywistego - identyfikacja, weryfikacja tożsamości oraz zgłaszanie rozbieżności do właściwych organów.
 10. Czy dla spełnienia swoich obowiązków wystarczy, że sprawdzę Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?
 11. Zagadnienia związane z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne - jak weryfikować PEPa? Co jeżeli zaistnieją zmiany? Członek rodziny zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
 12. Czy i w jakich okolicznościach można odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
 13. Czy muszę donosić na swojego klienta? Jakie informację powinienem przekazywać do organów? Zwiększenie obowiązku notyfikacyjnego instytucji obowiązanych - gromadzenie informacji i przekazywaniem do GIIF.
 14. Domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w CRBR - problemy praktyczne
 15. Kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych.
 16. Najczęściej popełniane błędy - za co organy wymierzają kary?
 17. AML a dyrektywa o sygnalistach - czy muszę mieć osobną procedurę? Jakie są różnice pomiędzy anonimowym zgłaszaniem nieprawidłowości na gruncie AML a obowiązkami wynikającymi z dyrektywy podlegającej wdrożeniu?
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.