Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji importowej w podatku VAT
8 lutego 2019
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 1 lutego 2019 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie ma zostać wydane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2392). Przepis art. 1 pkt 1 tej ustawy dodał art. 146aa pkt 1 i 2 dotyczący zakresu obowiązywania od 1 stycznia 2019 r. stawki 23 % i 8 % podatku od towarów i usług.

Skutkuje to potrzebą zmiany objaśnień do deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (VAT-IM) stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 417).

W załączniku do tego rozporządzenia, który stanowi wzór deklaracji importowej dostosowana zostanie treść objaśnień nr 5 i 6 do wprowadzonych regulacji. W treści objaśnienia nr 5 wyrazy: „art. 146a” zastąpione zostaną wyrazami: „art. 146aa ust. 1 pkt 1”, natomiast w treści objaśnienia nr 6 wyrazy: „art. 146a” zastąpione zostaną wyrazami: „art. 146aa ust. 1 pkt 2”. We wzorze deklaracji uwzględnione zostaną również aktualne publikatory wymienionych w nim ustaw. W części B. deklaracji VAT-IM odstąpiono od wymogu podawania numeru REGON oraz poczty podatnika składającego deklarację.

W konsekwencji zmiana rozporządzenia będzie miała techniczno-dostosowujący charakter.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.