Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji VAT przedstawiciela podatkowego
22 lutego 2019
Ministerstwo Finansów przygotowało w dniu 12 lutego 2019 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego. Nowe rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (Dz. U. 2013, poz. 357).

W ocenie Ministerstwa Finansów dolegliwością nieadekwatną do osiąganego rezultatu jest powszechność wymogu identyfikacji podmiotów i osób w obrocie prawnym za pomocą pieczęci/pieczątek (firmowych lub imiennych) w relacjach między obywatelem/przedsiębiorcą a organami administracji/organami władzy. W celu wyeliminowania ww. wymogów administracyjnych Ministerstwo Finansów proponuje zmianę wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego VAT-13(2) stanowiącego załącznik do projektu rozporządzenia.

W deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego VAT-13(2) został zlikwidowany obowiązek stosowania pieczątki. Dodatkowo we wzorze zastępuje się oświadczenie pouczeniem o odpowiedzialności karnej skarbowej oraz zniesienie wymogu podawania REGON.

W projektowanym rozporządzeniu umieszczono przepis umożliwiający stosowanie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowegoVAT-13(1) określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2019 r., z tym że nie będzie wymagane w deklaracji VAT-13(1) stawianie pieczątki przez przedstawiciela podatkowego lub osobę reprezentującą przedstawiciela podatkowego.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.