Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Projekt zmian w zakresie terminu ewidencjonowania zaliczek w kasie fiskalnej
31 sierpnia 2018
Od 1 października 2018 r. mają wejść w życie istotne zmiany w ustawie o VAT dotyczące kas rejestrujących wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która obecnie jest procedowana w Sejmie. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów regulujących wprowadzenie m.in. kas online mają zostać zmienione prawie wszystkie akty wykonawcze dotyczące kas rejestrujących w tym rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

Przepis ten powodował istotne wątpliwości interpretacyjne oraz problemy z rozliczaniem zaliczek i ewidencjonowaniem przy zastosowaniu kas rejestrujących. Problemy dotyczyły szczególnie sytuacji, gdy zaliczka wpływała na rachunek bankowy podatnika w godzinach popołudniowych, czy wieczornych, gdy utrudnione było zaewidencjonowanie w kasie rejestrującej takiej wpłaty.

Organy podatkowe uznawały wówczas, że przedpłatę należy zaewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej w najbliższym dniu, w którym można taką przedpłatę ująć w kasie. Najczęściej był to następny dzień po dniu otrzymania przedpłaty lub jeżeli wpłata została dokonana w piątek – w poniedziałek. 

Od października ma zmienić się moment ewidencjonowania wszystkich zaliczek w kasie rejestrującej. Zgodnie z § 3 ust. 3 projektowanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących: otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą wpływu tej należności na rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność ta wpłynęła na rachunek podatnika.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w przepisie dookreślono moment zaewidencjonowania zaliczki za pomocą kasy rejestrującej, jako nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność wpłynęła na rachunek podatnika.

Wynika z powyższego, że otrzymanie zaliczki w trakcie miesiąca na rachunek bankowy lub rachunek skok nie będzie skutkowało natychmiastowym jej zaewidencjonowaniem. Będzie można taką zaliczkę ufiskalnić do końca miesiąca, w którym podatnik zaliczkę otrzymał na rachunek babkowy lub rachunek skok.

Z rozporządzenia nie wynika jednak kiedy należy zaewidencjonować zaliczki otrzymane w formie gotówkowej. Czy też do końca miesiąca, czy też natychmiast w momencie ich otrzymania. Wydaje się, że to drugie rozwiązanie (o ile nic się w przepisach nie zmieni) będzie właściwsze.

Jednakże nawet poprawiony przepis odnośnie ewidencjonowania w kasie fiskalnej zaliczek otrzymanych na rachunek bankowy nie wyjaśnia wszelkich wątpliwości. Zmieniony przepis uprościł jedynie ewidencjonowanie zaliczek w trakcie miesiąca. Nie wynika z niego jednak jak trzeba będzie ewidencjonować zaliczki otrzymane w ostatnim dniu miesiąca po południu, czy wieczorem, gdy osoby obsługujące kasę fiskalną wyszły już z pracy. Czy wówczas będzie można tak jak obecnie zaewidencjonować zaliczki w miesiącu następnym, czy też trzeba będzie dokonać cudu i mimo wszystko ująć zaliczkę w miesiącu, w którym została ona otrzymana. Osobiście sugerowałbym takie sformułowanie przepisu, które będzie regulowało powyższą sytuację.

Być może powyższe niedociągnięcia zostaną jeszcze doprecyzowane. Ponieważ jednak prawie wszystkie rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących ulegają zmianie od 1 października 2018 r., to przy tak dużych zmianach łatwo o przeoczenie choćby takiej jak ww. regulacji.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.