Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Przełomowe zmiany w VAT w 2019 r.
Obowiązkowy Split Payment, Biała Lista Rachunków Bankowych oraz nowy JPK_VAT
 21 października 2019

Zmiany w podatkach, a szczególnie zmiany w VAT, skutkują konsekwencjami dla podatników, jak i dla osób zajmujących się podatkami. Omawiane podczas szkolenia wprowadzane przez ustawodawcę zmiany wywrą znaczący wpływ również na systemy finansowo-księgowe, zwiększą zakres informatyzacji firm, zrewolucjonizują procedurę dokonywania przelewów bankowych, zmienią również dotychczasowe zasady dokumentowania transakcji i ich fakturowania.

Szkolenie wyjaśni zasady funkcjonowania obowiązkowego mechanizmu split payment, pozwoli odpowiedzieć na pytania kto i kiedy jest zobowiązany do stosowania nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a także naświetli konsekwencje nieprawidłowego dokumentowania i rozliczania ww. transakcji.

W trakcie szkolenia zostaną przybliżone zasady sprawdzania kontrahentów wg tzw. białej listy podatników, skutki braku ich weryfikacji w podatkach (VAT, CIT, PIT). Omówione zostaną zagadnienia związane z likwidacją uciążliwego dla podatników odwrotnego obciążenia i zastąpienia go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, a w związku z tym konsekwencje podatkowe tych zmian dla podatników –przede wszystkim – dotyczące fakturowania.

Ponadto szkolenie poświęcone zostanie zmianom przepisów VAT dotyczących poszczególnych drobnych, lecz istotnych zagadnień związanych z jego rozliczaniem, w tym: ograniczeniu zwolnień podmiotowych, zmianom zasad fakturowania przy sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych (VAT RR), czy też zagadnieniom dotyczącym obowiązków rozliczania podatku od produktów ropopochodnych.

Na szkoleniu zostaną również przedstawione informacje o zbliżających się zmianach w VAT dotyczących dokumentowania WDT, wystawiania faktur do paragonów oraz likwidacji deklaracji VAT i zbliżającej się nowej struktury JPK_VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Biała lista podatników - zmiany od 1 września 2019 r. i ich następstwa:
 • Biała lista podatników – zakres informacji.
 • Solidarna odpowiedzialność w VAT.
 • Płatność na niewłaściwe konto konsekwencje w PIT i CIT.
 • Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.
 • Problemy z wirtualnymi rachunkami bankowymi.
 • Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu.
 • Zapisy umowne dotyczące rachunków bankowych.
 1. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności –zmiany od 1 listopada 2019 r.:
 • Likwidacja odwrotnego obciążenia w dostawach towarów (zał. nr 11) i świadczeniu usług budowlanych (zał. nr 14).
 • Towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności podzielonej płatności – nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.
 • Limity kwotowe dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
 • Skutki niewykonania obowiązku realizacji przelewu w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Zmiany w zakresie wystawiania faktur - oznaczanie faktur realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności,
 • Sankcje za błędne oznaczanie faktur podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.
 • Sankcje dla nabywców nie stosujących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
 • Podzielona płatność jako recepta na solidarną odpowiedzialność.
 • Płatności zbiorcze i płatności z rachunku VAT w celu zapłaty innych zobowiązań publicznoprawnych.
 • Stosowanie odwrotnych obciążeń i mechanizmu podzielonej płatności w okresie przejściowym.
 1. Inne ważne zmiany w obowiązujące od 1 września 2019 r.:
 • Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego niektórych dostaw dokonywanych na odległość.
 • Zmiany dotyczące importu towarów.
 • Modyfikacja warunków korzystania ze zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części w związku z wyrokiem ETS C-308/16.
 • Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni o dnia złożenia rozliczenia.
 • Możliwość obniżenia sankcji w przypadku złożenia korekty deklaracji.
 • Zmiany w rozliczaniu faktur VAT RR:
 • Elektroniczne faktury VAT RR,
 • Modyfikacja warunków odliczania zryczałtowanego zwrotu podatku przy zakupach od rolników ryczałtowych.
 • Modyfikacja systemu korekt podatku naliczonego dla podatników czynnych zamierzających skorzystać ze zwolnień od VAT.
 • Zmiany dotyczące obowiązków rozliczania podatku VAT przy WNT produktów ropopochodnych.
 • Indywidualny numer rachunku bankowego dla podatników opłacających PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe.
 1. Nowa matryca stawek VAT i WIS - zmiany od 1 listopada 2019 r.:
 • Wiążąca Informacja Stawkowa, istota zmian.
 • zmiany stawek podatkowych dotyczące prasy, książek i e-booków.
 • Stosowanie zmienionych stawek w okresie przejściowym (październik/listopad 2019 r.)
 1. Informacja o ważnych zmianach wchodzących w życie w 2020 r.:
 • Likwidacja deklaracji VAT, nowe JPK_VAT i nowe dane w tej strukturze.
 • Faktura wystawiana do paragonu z NIP – skutki dla sprzedawców i nabywców.
 • Zmiany w dokumentowaniu WDT.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 21 października 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Tarnów,
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 540,00 zł netto (664,20 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
540,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.