Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
 
Na szkoleniu nastąpi omówienie głównych założeń ustawy o własności lokali i wynikające z niej konsekwencje dla prowadzenia ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych, jak również przedstawienie wszystkich możliwych sposobów prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych, a także opodatkowanie wspólnot w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Treści podparte będą linią orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych.
 
Celem szkolenia jest poruszenie zagadnień rzeczywistych potrzeb w zakresie księgowości pojawiających się w praktyce codziennej działalności wspólnot i podanie sposobu ich rozwiązania. Szkolenie służy usystematyzowaniu i poszerzeniu praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.
 
Szkolenie kierujemy do księgowych, członków zarządów  wspólnot mieszkaniowych, administratorów wspólnot mieszkaniowych.
 
Prowadzący:
Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

26 października 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

24 listopada 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

9 grudnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych:
 
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
1.2. Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS.
1.3. Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.
 
2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali:
 
2.1. Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej.
2.2. Ewidencja pozaksięgowa przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
2.3. Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokali.
 
3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości:
 
3.1. Teoria rachunkowości - zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości.
3.2. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych - jednostka mikro.
3.3. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości.
3.4. Przykładowy plan kont wspólnot mieszkaniowych.
3.5. Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych - dekretacja.
3.6. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
3.7. Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych.
3.8. Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych.
 
4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych:
 
4.1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
4.2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej.
4.3. Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych.
 
5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych:
 
5.1. Rozliczenie kosztów dostarczania gazu.
5.2. Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
5.3. Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5.4. Pozostałe rozliczenia - wywóz nieczystości stałych. 
 
6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych:
 
6.1. Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
6.2. Wyznaczenie wysokości zaliczek.
 
7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych:
 
7.1. Dane do opracowania planu gospodarczego.
7.2. Sporządzanie planu gospodarczego.
7.3. Zakres rzeczowy planu gospodarczego.
7.4. Zmiany planu gospodarczego.
7.5. Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.
 
8. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych:
 
8.1. Tryb zwołania zebrań wg ustawy o własności lokali.
8.2. Tryb głosowania uchwał.
8.3. Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości.
8.4. Przebieg zebrania wspólnoty.
8.5. Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu.
8.6. Uchwały i listy do głosowania.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.