Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Raportowanie schematów podatkowych
Raportowanie schematów podatkowych
- obowiązek zarówno doradców, jak również podatników...

Większość przedsiębiorstw uważa, że schematy podatkowe ich nie dotyczą - w rzeczywistości jest inaczej! Przepisy już obowiązują, a pierwszym terminem granicznym był koniec czerwca 2019, przy czym część obowiązków może dotknąć podatników już teraz. 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Pojęcie schematu podatkowego jest definiowane przez Ministerstwo Finansów niezwykle szeroko, w związku z czym obowiązek raportowania dotyczyć może niemal każdego przedsiębiorcy.

W praktyce wiele często spotykanych sytuacji może rodzić dla firmy obowiązek raportowania schematów podatkowych. Powstaje bowiem szereg pytań, np.: Czy przekwalifikowanie stosunku pracy pracownika z umowy o pracę na kontrakt realizowany w ramach samozatrudnienia to schemat podatkowy? Być może do raportowania zobowiązuje podatnika już sama zmiana oferty łącząca np. kilka produktów czy usług w jeden zestaw - opodatkowany według niższej stawki VAT? Czy przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową może zostać uznane za schemat podatkowy?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które rozwieje te i wiele innych wątpliwości, jakie rodzą się w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Wprowadzają one dotkliwe sankcje w postaci kar finansowych oraz zakazów prowadzenia działalności, nie tylko za niewdrożenie procedur MDR, ale także za niedopełnienie obowiązków raportowych. Nowelizacja nakłada obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedura MDR) w stosunku do części podmiotów uczestniczących w tworzeniu czy realizacji schematu podatkowego.

Celem szkolenia jest omówienie wprowadzonej instytucji raportowania, określenie kogo dotyczą nowe przepisy, wskazanie obowiązków ciążących na firmach oraz sposobów ich realizacji. W trakcie szkolenia omówiony zostanie także zakres i sposób wdrożenia wewnętrznej procedury MDR.

Prowadzący:
Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

12 czerwca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

29 sierpnia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

5 października 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

29 listopada 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Wstęp:

 1. Cel wprowadzenia przedmiotowych regulacji i podstawy prawne ich stosowania.
 2. Czy krajowy zakres obowiązków w zakresie raportowania jest równie szeroki, jak w regulacjach unijnych?
 3. Czy podobne obowiązki mają podatnicy również w innych krajach?
 4. Pierwsze wyjaśnienia Ministra Finansów.
 5. Czy TSUE może kwestionować brzmienie polskich przepisów, a możliwość wycofania się z przedmiotowych przepisów MDR?

II. Co należy raportować?

 1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
 1. krajowy,
 2. transgraniczny,
 3. standaryzowany.
 1. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie:
 1. w przypadku bieżącego doradztwa podatkowego, audytów i przeglądów,
 2. w związku z realizacją szkoleń lub literaturą przedmiotu.
 1. Które schematy są objęte raportowaniem?
 2. Spotkanie z podatnikiem, rozmowy telefoniczne z podatnikiem a obowiązek raportowania?
 3. Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?
 4. Powstanie obowiązku a moment raportowania.

III. Praktyczne omówienie działań noszących znamiona schematów podatkowych

 1. Przykłady omawiane w objaśnieniach MF.
 2. Zdarzenia zgłaszane dotychczas przez podatników jako schematy podatkowe.
 3. Inne sytuacje, które mogą zostać uznane za schemat podatkowy.

IV. Jakie podmioty zobowiązane są do raportowania:

 1. Definicja pojęcia „Promotor”.
 2. Definicja pojęcia „Korzystający”.
 3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
 4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

V. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

 1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
 2. Zmiana terminów raportowania w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” w latach 2020-2022 r.
 3. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
 4. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
 5. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? - narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
 6. Zasady raportowanie przez Promotora.
 7. Zasady raportowanie przez Korzystającego.
 8. Zasady raportowanie przez Wspomagającego.
 9. Czy tajemnica zawodowa dotyczy obowiązku przekazania informacji.
 10. Jakie dane i informacje należy posiadać, aby wypełnić obowiązki raportowania.
 11. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.

VI. Wewnętrzna procedura raportowania schematów:

 1. Jakie podmioty musza wprowadzić taką procedurą?
 2. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
 3. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?
 4. Jakie kary z tyt. braku procedury przewidują przepisy?

VII. Wyroki Sądów Administracyjnych w zakresie schematów podatkowych.

VIII. Zmiany planowane w roku 2023.

IX. Zmiany wprowadzone w związku z COVID-19 - w tym:

 1. Zawieszenie obowiązków z zakresie raportowania schematów krajowych
 2. Zmiany terminów raportowania pozostałych schematów.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].