Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Rewolucyjne zmiany w podatku PIT i CIT na rok 2018 oraz inne wybrane zagadnienia
 15 listopada 2018

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja najważniejszych zmian w zakresie podatku PIT i CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie opodatkowania dochodu osób prawnych oraz osób fizycznych. Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia, które budzą w ostatnim czasie największe kontrowersje z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni oraz orzeczeń. Będzie to też okazja do wymiany pierwszych doświadczeń związanych ze zmianami w podatkach dochodowych, które weszły w życie z początkiem tego roku (jak również w trakcie 2018 z mocą wsteczną od początku roku).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu, pracowników działu płac oraz wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi, zajmującymi się ewidencją podatkową oraz prowadzących rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.

Zakres zdobytej wiedzy:

Każdy uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat nowych przepisów podatkowych, pozna nowe pojęcia i definicje, zaznajomi się z kierunkami zmian w organizacji systemu podatkowego w Polsce, co umożliwi również zrozumienie celu oraz skutków wprowadzonych zmian. Zdobyta wiedza umożliwi prawidłowe radzenie sobie z nowymi przepisami, a tym samym zredukuje ryzyko podatkowe wynikające z prowadzonych rozliczeń.

Termin nadsyłania zgłoszeń na to szkolenie już minął. Zapraszamy do skorzystania z innych terminów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Rewolucyjne zmiany w podatku CIT na rok 2018 oraz inne wybrane zagadnienia

I. Najważniejsze zmiany w CIT od 2018 r.:

 1. Nowe źródło przychodów w podatków CIT
 1. Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów – zakres przedmiotowy i podmiotowy
 2. Omówienie katalogu przychodów z zysków kapitałowych
 3. Zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów w zakresie źródeł przychodów
 4. Rozliczanie strat podatkowych
 1. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego
 1. Kogo dotyczą ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego?
 2. Obliczanie wskaźnika EBITDA kosztów finansowania dłużnego
 3. Definicja kosztów finansowania dłużnego
 4. Metodyka ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów
 5. Długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej
 6. Koszty finansowania dłużnego pomiędzy podmiotami powiązanymi, a podmiotami niepowiązanymi
 7. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
 1. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych
 1. Omówienie katalogu kosztów poniesionych na nabycie usług  i wartości niematerialnych
 2. Refaktury oraz koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub usługi
 3. Koszty poniesione na wytworzenie towaru lub usługi – ewidencjonowanie
 4. Obliczanie kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów
 5. Odliczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w kolejnych latach
 1. „Minimalny podatek dochodowy”
 1. Opodatkowanie nieruchomości podatkiem CIT – zakres zastosowania i wyłączenia
 2. Ustalenie podatnika podatku
 3. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem CIT nieruchomości komercyjnych
 4. Wpłacanie zaliczek na podatek
 1. Ceny transferowe tj. wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 2. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.
 3. Zmiany związane z opodatkowaniem aportów
 4. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych
 5. Zniesienie dochodów wolnych od podatku dochodowego w części przeznaczonej na działalność rolniczą.
 6. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w tym zmiana terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych oraz uproszczeń związanych z dokumentacjami podatkowymi.

II. Wybrane zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych:

 1. Limit kwotowy wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów przy dokonywaniu płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego
 2. Ważne zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych
 3. Zmiana zasad osiągania przychodów na terytorium RP a podatek u źródła
 4. Zmiany w zakresie podatku u źródła od zakupu biletów od przewoźników zagranicznych oraz jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych.
 5. Pytania i dyskusja.

III. Istotne zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. oraz inne wybrane zagadnienia (Wybrane zmiany z PIT na 2018):

 1. Zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 2. 50% koszty uzyskania przychodów
 1. katalog twórców
 2. nowy limit kosztów uzyskania przychodów
 1. Zmiany w katalogu zwolnień z podatku dochodowego, w tym:
 1. Otrzymane zapomogi
 2. Świadczenia z zfśs
 3. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
 4. Wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom  państwowym
 5. Umorzone na podstawie ustawy o finansach publicznych zobowiązania związane z najmem lokalu mieszkalnego
 1. Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu,
 2. Obliczanie kwoty wolnej od podatku w 2018 r.
 3. Podatek ryczałtowy od najmu – limit kwotowy i stawka podatkowa
 4. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w darowiźnie. Amortyzacja majątku dziedziczonego
 5. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

IV. Inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 1. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników i możliwe formy ustalenia wartości świadczeń z uwzględnieniem treści wyroku TK z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13.
 1. Samochód służbowy i telefon służbowy,
 2. Nieodpłatne dojazdy do pracy
 3. Imprezy integracyjne
 4. Niskooprocentowane lub nieoprocentowane pożyczki
 5. Stroje służbowe i inne nieodpłatne świadczenia.
 1. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych – rodzaje źródeł i omówienie wybranych, kwalifikacja przychodów do danego źródła przychodu
 1. Zastosowanie definicji działalności gospodarczej - praktyczne konsekwencje
 2. Przychody otrzymywane z tytułu działalności wykonywanej osobiście
 1. Wybrane zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (omówienie zwolnień i podstaw do ich zastosowania).
 2. Świadczenia na rzecz nierezydentów podatkowych (brak certyfikatu rezydencji podatkowej).
 3. Inne zagadnienie.
 4. Planowane zmiany CIT i PIT na 2019 r.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Termin nadsyłania zgłoszeń na to szkolenie już minął. Zapraszamy do skorzystania z innych terminów.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT i PIT
Data szkolenia: 15 listopada 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Poznań, Hotel Moderno, ul. Kolejowa 29
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Aleksander Gniłka

doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.