Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podróże Służbowe
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS

Zagadnienia związane z podróżami służbowymi są przedmiotem zainteresowania wielu osób ze służb finansowych przedsiębiorstw.

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji i zdobycie wiedzy na temat rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników jak i podróży osób niebędących pracownikami w 2020 r. Podczas szkolenia omówione zostaną także  zagadnienia związane z rozliczeniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami na gruncie PIT, CIT, VAT i ZUS.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

8 grudnia 2020

7 stycznia 2021

25 stycznia 2021

15 lutego 2021

4 marca 2021

18 marca 2021

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

11.00 - przerwa (10 minut)

11.10 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Definicja podróży służbowej.
 2. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
 3. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 4. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
 5. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 6. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 7. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 8. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
 9. Rozliczanie podróży służbowych.
 10. Podróże osób nie będących pracownikami.
 11. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
 12. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
 13. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
 14. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 15. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
 16. Podróż służbowa a oddelegowanie.
 17. Podsumowanie, dyskusja, pytania.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.