Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
 11 marca 2020

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Prawne regulacje podróży służbowych:
 • Przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • Regulacje wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę.
 1. Definicja podróży służbowej.
 2. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
 3. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 4. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
 5. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
 6. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej:
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej,
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej,
 • podróż krajowa jako etap zagranicznej podróży służbowej.
 1. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 2. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej:
 • diety,
 • koszty przejazdu i zakwaterowania,
 • inne uzasadnione koszty i wydatki związane z podróżą służbową,
 • należności w przypadku odbywania podróży służbowej prywatnym samochodem pracownika.
 1. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
 2. Rozliczanie podróży służbowych:
 • zaliczki na poczet podróży służbowych,
 • termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika,
 • rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia.
 1. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami:
 • Podróże służbowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Podróże służbowe członków organów spółek.
 • Podróże służbowe osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.
 1. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym:
 • Należności z tytułu podróży służbowej a przychód pracownika
 • Należności z tytułu podróży służbowych jako przychód zwolniony od podatku:
 • diety,
 • koszty przejazdów i zakwaterowania,
 • należności z tytułu wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego dla potrzeb pracodawcy,
 • należności z tytułu jazd lokalnych.
 • Należności z tytułu podróży służbowych wypłacane pracownikom a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy (w tym obiady z kontrahentami, spotkania integracyjne, zwrot wydatków powyżej limitów).
 • Inne należności związane z podróżami służbowymi a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy:
 • szkolenie pracowników,
 • dodatkowe ubezpieczenie w trakcie podróży służbowych,
 • zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne,
 • świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowych na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków organów spółek (zarządu, rad nadzorczych).
 1. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
 2. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa:
 • Podróż służbowa własnym samochodem pracownika – rozliczenie wydatków i zasady ewidencjonowania.
 • Podróż służbowa samochodem służbowym - rozliczenie wydatków i zasady ewidencjonowania.
 • Wykorzystywanie prywatnych i służbowych samochodów dla potrzeb podróży służbowych – aspekty podatkowe po stronie pracodawcy i pracownika.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu.
 • Wykorzystanie samochodu służbowego dla celów prywatnych pracownika.
 1. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
 2. Podatek u źródła a podróże służbowe – zmiana dotycząca podatku u źródła od biletów lotniczych od 12 sierpnia 2017r.
 3. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
 4. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 5. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
 6. Podróż służbowa a oddelegowanie.
 7. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
 8. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
 9. Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych.
 10. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Podróże Służbowe
Data szkolenia: 11 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.