Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Rozliczenie WNT a późniejsze przemieszczenie towarów
12 listopada 2021
Polscy podatnicy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych powinni zachować należytą staranność w zakresie zarówno weryfikacji kontrahentów i ustaleń odnośnie terminu transportu, ale również posiadania dokumentów przewozowych. Szczególnie w transakcjach nabyć towarów z innych krajów UE, kiedy podatnikowi polskiemu będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. Problem szczególnie może pojawić się, kiedy sprzedawca unijny wystawia fakturę we wcześniejszym miesiącu a towar zostaje przemieszczony później, niekiedy nawet po miesiącu.

Co do zasady, muszą zostać spełnione dwa warunki, aby podatnik mógł zrealizować przysługujące mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b- prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem, że podatnik:

  • otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, oraz
  • uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Jeżeli prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę z chwilą wystawienia faktury i w efekcie towar będący przedmiotem dostawy zostanie wysłany/transportowany z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju, to obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstanie z chwilą wystawienia faktury. Bez znaczenia dla powstałego w tym momencie obowiązku podatkowego pozostaje fakt, że pomimo wystawienia faktury towar nie został jeszcze przemieszczony z innego państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Przykładowo więc, gdy podatnik polski otrzymał fakturę za nabyty towar w listopadzie 2021 r. (w tym też miesiącu została ona wystawiona), natomiast towar nadal pozostaje do dyspozycji podatnika polskiego w magazynie dostawcy na terenie Niemiec (podatnik polski nabył prawo do dysponowania towarem jak właściciel z chwilą wystawienia faktury przez dostawcę) to pomimo, że nie nastąpił odbiór towaru przez podatnika, to nabyte towary będą przedmiotem przemieszczenia pomiędzy państwami członkowskim (tj. z terytorium kraju UE na terytorium kraju), a sama transakcja stanowi WNT. Dlatego też transakcja ta winna być rozpoznana w kraju jako WNT. Podobnie wskazał DIS w interpretacji o sygn. 0111-KDIB3-3.4012.126.2021.2.PK.

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - co do zasady - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. Istotne w tym zakresie są postanowienia warunków dostawy (tzw. INCOTERMS). Jak widać organy podatkowe nie przeszkadzają podatnikom w odliczeniu VAT i wykazaniu WNT z faktury, nawet jeśli towar dojdzie w późniejszym terminie. Ważne jest ustalenie z kontrahentem takich zasad wystawiania faktur, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka w sytuacji opóźnionej dostawy.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.