Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Różnice remanentowe w wyliczaniu składki zdrowotnej
8 maja 2022
Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku wybrali opodatkowanie według skali podatkowej lub podatku liniowego czekali na doprecyzowanie przepisów w zakresie rozliczenia różnic remanentowych przy dochodzie składkowym. Nastąpiło to dopiero w II kwartale 2022 roku, kiedy to w Dzienniku Ustaw z 12 kwietnia 2022 r. poz. 807, opublikowano ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zmianie uległy m.in. zasady ustalania dochodu przedsiębiorcy na potrzeby obliczania składki zdrowotnej, w tym polegające na ustalaniu dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Różnica remanentowa występuje, gdy sporządzone są minimum dwa remanenty - remanent początkowy i remanent końcowy. Jest ona różnicą pomiędzy wysokością obu tych spisów z natury. Różnica remanentowa może zwiększać dochód lub go pomniejszać. W sytuacji, gdy wartość remanentu początkowego jest mniejsza niż wartość remanentu końcowego, dochód ulega zwiększeniu o powstałą różnicę remanentową. Jeżeli wartość remanentu początkowego jest większa niż wartość remanentu końcowego, to dochód ulega zmniejszeniu o powstałą różnicę remanentową.

Zmiany wprowadzone w kwietniu, pozwalają na uwzględnienie, przy ustalaniu rocznej podstawy obliczenia składki zdrowotnej, szczególnych zasad ustalania dochodu dla celów podatku PIT, w tym uwzględnienie tzw. różnic remanentowych. Podobnie, różnice remanentowe będą uwzględniane przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent w trakcie roku. Możliwe będzie uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2022 r., czyli remanentu, w którym uwzględnione były między innymi towary handlowe zakupione przed tym dniem. W odniesieniu do roku 2022, przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego. Dla przykładu, przedsiębiorca, który kupił towary jeszcze w 2021 r., ale sprzeda je dopiero w 2022 r., może uwzględnić wydatki na te zakupy przy obliczaniu składki.

Jednocześnie nowelizacja wskazuje też, że dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.  Jednak dochodu składkowego nie pomniejszamy o ulgi podatkowe (np. na złe długi czy badania i rozwój), nie odliczymy też od niego straty z działalności z poprzednich lat. Podstawą składki na ubezpieczenie zdrowotne po nowelizacji jest dochód uzyskany za poprzedni miesiąc, np. składka zdrowotna za maj (płatna w czerwcu) obliczana jest na podstawie dochodu, zapłaconych składek społecznych i różnicy remanentowej dotyczących kwietnia.

Pozostała nadal konieczność składania formularzy ZUS DRA i ZUS RCA.W dokumentach tych przedsiębiorcy muszą podać dodatkowe informacje, m.in. formę opodatkowania w danym miesiącu, przychód lub dochód. Przestaje obowiązywać dokument ZUS RZA, a rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie temu ubezpieczeniu, należy wykazywać w raporcie ZUS RCA.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.