Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki
Samochód w firmie - kompleksowa analiza rozliczeń w podatkach VAT, CIT i PIT

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie skutków podatkowych związanych z posiadaniem samochodu w firmie. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące samochodów, w tym m.in. nowe zasady rozliczeń CIT i PIT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., obowiązki na gruncie przepisów o podatku u źródła, a także zasady opodatkowania przekazywania pracownikom samochodów służbowych na cele prywatne. Dodatkowo uczestnik szkolenia pozyska informacje o najnowszych interpretacjach i orzeczeniach dotyczących samochodu w firmie.

Szkolenie ze względu na swój przekrojowy charakter adresowane jest do księgowych, pracowników księgowości dokonujących rozliczeń z korzystania z aut, pracowników działów kadr, a także osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z samochodów służbowych.

Harmonogram:

08:30 - logowanie uczestników

09:00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od 1 stycznia 2019 r.:

a) Ograniczenia w rozpoznawaniu w kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodu:

• Koszty eksploatacji – przykłady stosowania ograniczeń.
• Koszty eksploatacji a samochody ciężarowe, specjalne i wykorzystywane w firmie przez Vatowców zwolnionych.

b) Samochód prywatny w jednoosobowej działalności gospodarczej:

• Limitowanie w KUP wydatków związanych z używaniem samochodu
• Brak obowiązku prowadzenia tzw. kilometrówki
• Ubezpieczenia samochodu w kosztach podatkowych
• Współwłasność samochodu a prawo do kosztów podatkowych
• Co jeżeli samochód jest użyczony lub pożyczony?

c) Lessing operacyjny samochodu:

• Jak ustalić wartość samochodu i proporcję na potrzeby wyliczenia kosztów uzyskania przychodów?
• Jakie opłaty z umów leasingu mogą w całości być kosztem podatkowym?
• Co z kosztami eksploatacji pojazdu związanymi z umową leasingu?
• Umowy leasingu zawarte przed 1 stycznia 2018 r. a zmiany tych umów
• Czy umowa leasingu może zostać uznana za schemat podatkowy?

d) Najem długoterminowy i krótkoterminowy:

• Jak określić wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia?

e) Ubezpieczenia samochodu:

• Jakie ubezpieczenia są w całości kosztem podatkowym, a jakie należy limitować proporcją?
• Czy ubezpieczenia dobrowolne typu GAP są w całości kosztem podatkowym?

f) Amortyzacja samochodu od 1 stycznia 2019 r.:

• Podniesienie limitu amortyzacji do kwoty 150 tyś zł.
• Zmiany zasad rozpoznawania kosztów przy sprzedaży samochodów

2. Samochód a podatek u źródła:

a) Definicja urządzenia przemysłowego
b) Kiedy trzeba potrącać podatek u źródła od wynajmu/leasingu samochodu?
c) Jak działa ubruttowienie?
d) Należyta staranność według nowych przepisów

3. Samochód jako środek trwały w firmie:

a) Definicja samochodu osobowego
b) Zasady ustalania wartości początkowej
c) Ulepszenia samochodu
d) Naprawy samochodu a odszkodowanie od ubezpieczyciela
e) Koszty podatkowe związane z samochodem (parkowanie, autostrady, mandaty)

4. Samochód a VAT:

a) Zasady odliczenia podatku naliczonego
b) Kiedy można odliczyć 100% VAT
c) Kategorie pojazdów ze pełnym odliczeniem
d) Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
e) Samochód wykorzystywany przez pracowników mobilnych
f) Zmiana przeznaczenia samochodu
g) Zbycie samochodu firmowego

5. Samochód a pracownik:

a) Przychody z nieodpłatnych świadczeń a przychód ze stosunku pracy.
b) Korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych.
c) Wykorzystywanie samochodu przez zleceniobiorcę/przedsiębiorcę.
d) Zasady ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń.
e) Czy wartość paliwa jest dodatkowym przychodem pracownika?

6. Wybrane zagadnienia:

a) Samochód otrzymany w darowiźnie.
b) Wykup samochodu z leasingu.
c) Sprzedaż samochodu poza działalnością gospodarczą.

7. Najnowsze interpretacje i wyroki związane z samochodami.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w ciągu kilku dni po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.