Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku VAT
20 czerwca 2011

W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Ustawa została przekazana do Senatu. Ponieważ większość uchwalonych przez Sejm przepisów ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2011 r. i jest wynikiem dostosowywania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej należy się spodziewać szybkiego ich przyjęcia przez Senat, a następnie przekazania ich do podpisu Prezydentowi RP.

W związku ze zmianą ustawy o podatku VAT należy się spodziewać kolejnych już zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), a w szczególności przepisów dotyczących określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług transportowych na rzecz podatników (patrz: Aktualności-VAT: „Zmiana miejsca świadczenia niektórych usług transportu towarów”).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.