Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Slim VAT już obowiązuje
3 stycznia 2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 2419).

Zdaniem projektodawcy ustawa zawiera rozwiązania upraszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W rzeczywistości poza kilkoma korzystnymi zmianami wprowadza ogromne zamieszanie szczególnie w zakresie korygowania transakcji VAT i w tym zakresie jest nieprzemyślana, powodując niepewność dla biznesu.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące przede wszystkim:

  • fakturowania – nastąpi likwidacja warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r. Nabywcy niezależnie od posiadania faktury korygującej będą zobowiązani do zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym – jeszcze większe uproszczenie – (cyt.) warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. Cytat pochodzi z nowego brzmienia art. 86 ust. 19a ustawy o VAT (po zmianie).

„Uproszczenie” przepisów dotknie przede wszystkim nabywców, którzy obecnie dokonują zmniejszenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury korygującej, a po zmianie, niezależnie od otrzymania korygującej przez sprzedawcę będą musieli ustalić kiedy zmniejszyć podatek naliczony, a będzie to zależne od (1) uzgodnienia oraz (2) spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.

  • eksportu towarów - wydłużony został terminu wywozu towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy,
  • wspólnych kursów walut w VAT i podatkach dochodowych – wprowadzono możliwość wyboru (prawie) jednolitych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatków dochodowych,
  • innych zmian – wprowadzono możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży.

Nastąpi wydłużenie terminu na odliczanie VAT do 4 okresów rozliczeniowych dla podatników rozliczających się miesięcznie.

Podwyższona została kwota limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

Podmioty dokonujące sprzedaży akcesoriów samochodowych i motocyklowych będą pozbawione możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Zostaną wprowadzone (od 2022 r.) kasy rejestrujące online dla podatników dokonujących sprzedaży TAX FREE.

Ustawa przewiduje również dodatkowe zmiany:

  • wprowadza ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,
  • wprowadza 5-letni okresu ważności WIS,
  • dotyczące m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT.

Zmienia się sposób identyfikacji towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT od stycznia 2021 r. będą klasyfikowane przy zastosowaniu PKWiU 2015, a nie tak jak to było do końca 2020 r. przy zastosowaniu PKWiU 2008.

Dodatkowo wprowadza się istotne zmiany dotyczące TAX FREE, w tym:

  • elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów poza UE.
  • obowiązek stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym.

Zmiany w TAX FREE zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.

Nowe przepisy wchodzą życie od 1 stycznia 2021 r.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.