Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki
Spółka komandytowa w ogniu podatkowym i publiczna polityka podatkowa - niekorzystne zmiany podatkowe od 2021 r.
Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od początku roku 2021 wejdzie w życie duża reforma podatków dochodowych. Z nowelizacji wynika, że podatnikami CIT staną się spółki komandytowe, a firmy będą musiały sporządzać i podawać do publicznej wiadomości swoje polityki podatkowe. Ograniczona zostanie tzw. ulga abolicyjna. Wprowadzone zostaną też nowe kary.
 
Zapraszamy Państwa na profesjonalne szkolenie dotyczące analizy najnowszych zmian prawnych i podatkowych z zakresu podatków dochodowych oraz obrotowych. 
 
Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu, prawników, doradców podatkowych, właścicieli firm i spółek, członków zarządów i prokurentów.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej

27 kwietnia 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.Spółka komandytowa do końca 2020 r.:
 • Założenie spółki komandytowej w świetle przepisów podatkowych.
 • Spółka komandytowa w podatkach dochodowych.
 • Źródło przychodów wspólnika spółki komandytowej.
 • Optymalna forma opodatkowania wspólników spółki komandytowej.
 • Opodatkowanie zaliczek na poczet przyszłego zysku spółki komandytowej.
 • Mały podatnik a spółka komandytowa.
 • Inne zagadnienia podatkowe.
2. Wspólnik spółki komandytowej do końca 2020 r.:
 • Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki.
 • Wspólnik, który jest pracownikiem spółki komandytowej.
 • Pożyczka od wspólnika do spółki komandytowej.
 • Odsetki od udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej.
 • Częściowe lub całkowite wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej.
 • Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej.
 • Inne zagadnienia szczegółowe.
3. Spółka komandytowa i jawna od 2021 r.:
 • Zakres podmiotowy zmiany w CIT.
 • Podatkowe zamknięcie roku 2020.
 • Podatkowe otwarcie roku 2021.
 • Nowe zasady opodatkowania spółek i wspólników podatkiem dochodowym.
 • Kwoty wolne i ulgi podatkowe.
 • Formy optymalizacyjne.
 • Inne zagadnienia.
4. Publiczna polityka podatkowa od 2021 r.:
 • Dla kogo?
 • Co ma zawierać?
 • Gdzie i jakie dane zostaną upublicznione?
 • Cel zmiany i zagrożenia.
5. Pozostałe zmiany podatkowe:
 • Ograniczenie ulgi abolicyjnej.
 • Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
 • „Nowy” mały podatnik CIT.
6. VAT w 2021 r.:
 • Slim VAT.
 • Czy nowy załącznik nr 15?
 • Nowa klasyfikacja statystyczna a VAT.
 • Obrót z Wielką Brytanią.
7. Pytania Uczestników i dyskusja.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.