Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona środowiska
Sprawozdania za korzystanie ze środowiska i KOBIZE

Zapraszamy na szkolenie na temat zasad wprowadzania danych w bazie KOBIZE. Ze szkolenia dowiedzą się Państwo jak praktycznie wprowadzić dane Państwa firmy do bazy, wygenerować raport KOBIZE oraz wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Omówimy też generowanie wykazu ręcznie oraz za pomocą darmowego ekopłatnika. 

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Jacek Zatoński

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.

+ czytaj więcej

31 marca 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe informacje o KOBIZE i opłatach środowiskowych:
 • cel i zasady działania KOBIZE,
 • podstawy prawne,
 • podmioty i procesy objęte obowiązkiem raportowania do KOBiZE i sprawozdawczości do Marszałka,
 • kontrole i sankcje związane z sprawozdawczością środowiskową i raportami KOBiZE,
 • powiązanie KOBIZE z systemem opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Podstawowe zasady korzystania ze środowiska:
 • pozwolenia i zgłoszenia,
 • sprawozdawczość,
 • ewidencja,
 • wnoszenie opłat,
 • specjalnie dla uczestników szkolenia - kalendarz obowiązków w ochronie środowiska.
3. Rejestracja w KOBIZE:
 • niezbędna dokumentacja,
 • założenie konta krok po kroku,
 • zmiana bądź aktualizacja wprowadzonych danych.
4. Sporządzanie raportu do KOBIZE „krok po kroku”:
 • niezbędny zastaw informacji do przygotowania - lista kontrolna dla uczestników,
 • zakres i struktura raportu,
 • identyfikacja procesów, urządzeń i substancji podlegających raportowaniu - lista kontrolna dla uczestników,
 • budowanie struktury technologicznej zakładu,
 • charakterystyka paliw/odpadów/surowców wykorzystywanych w instalacji,
 • dane dotyczące produkcji i przetwarzania,
 • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów,
 • wprowadzanie danych dla poszczególnych instalacji,
 • automatyczny system kontroli i korekta sprawozdań.
5. Sposoby ustalania wielkości emisji i wysokości opłaty dla charakterystycznych procesów technologicznych:
 • określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
 • asady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji,
 • emisje z procesów przeładunku paliw silnikowych, spalania paliw w silnikach spalinowych i kotłach, LZO (np. z lakierni), procesów prowadzonych poza instalacją, klimatyzacji. 
6. Generowanie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty.
 
7. Zasady obliczania i wnoszenia pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska:
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 • składowanie odpadów.
8. Dyskusja i rozwiązywanie indywidualnych problemów.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.