Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Sprzedaż auta wykupionego z leasingu przez ryczałtowca
29 maja 2022
Po kilku miesiącach rozliczeń według nowych zasad podatkowych, część ryczałtowców również zastanawia się nad wykupem samochodu z leasingu i jego dalszą odsprzedażą w ramach swoich działalności gospodarczych. Czy jest to możliwe i opłacalne porównując ze słynnym wycofaniem pojazdu z działalności i przekazaniem w drodze darowizny członkowi rodziny? Niekiedy może się okazać, że ryczałtowiec finansowo wyjdzie na tej transakcji znacznie lepiej niż podatnik na liniowym czy na skali.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje, że sprzedaż ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli np. firmowego samochodu, opodatkowana jest stawką ryczałtu w wysokości 3% wartości przychodu.  Dotyczyć to będzie również sytuacji sprzedaży auta wykupionego wcześniej od leasingodawcy. Stawkę w tej wysokości stosuje się również do przychodu z odpłatnego zbycia, jeżeli wymienione wcześniej składniki majątku przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie rozpoznaje kosztów, nie może więc w rozrachunku uwzględnić nieumorzonej wartości środka trwałego. Pamiętać należy, że jest to podatek liczony od przychodu i tak wydaje się on atrakcyjniejszy niż np. 19% podatku liniowego liczonego od sprzedaży auta, kiedy wykup był po niewielkiej kwocie a dochód ze sprzedaży będzie dość wysoki plus wyższa składka zdrowotna od dochodu. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że przychód ze sprzedaży pojazdu wliczany jest do przychodów z całej działalności w danym roku na ryczałcie, a więc im wyższa kwota sprzedaży tym istnieje ryzyko wejścia w wyższy próg opłacania składki zdrowotnej.

Podatnik oczywiście może się zastanowić, czy nie wycofać samochodu z działalności gospodarczej, a następnie podarować członkowi najbliżej rodziny, który po pół roku od daty otrzymania darowizny go sprzeda. Odpłatne zbycie samochodu przez członka najbliższej rodziny dokonywane poza działalnością gospodarczą, będzie stanowić dla niego przychód podatkowy, tylko wówczas, jeżeli zostanie dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT. Po tym okresie przychód nie powstaje, a sprzedaż pojazdu pozostaje nieopodatkowana. Jednak jest to rozwiązanie bardziej ryzykowne z punktu widzenia kontroli organów podatkowych i właściwego uzasadnienia gospodarczego tej transakcji. (tj. darowizny i sprzedaży po pół roku).

Gdyby jednak ryczałtowiec chciał zmienić decyzję i sprzedać w ramach swojej działalności części z wykupionego samochodu a nie samochód w całości to taki przychód wyklucza go z prawa stosowania ryczałtu w przyszłości. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się, między innymi, do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.