Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Sprzedaż komputera na rzecz pracownika w nowym JPK_VAT
18 października 2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego pliku JPK_VAT zawierającego nowy zakres danych, które muszą się znaleźć w ewidencji VAT.

Czy sprzedaż komputera na rzecz pracownika będzie ewidencjonowana w ewidencji VAT przy zastosowaniu kodu GTU, oznaczenia procedur (kory literowe), czy też przy zastosowaniu innego oznaczenia wyróżniającego taką sprzedaż?

Sprzedaż komputera na rzecz pracownika będzie oznaczana w ewidencji sprzedaży w zależności od rodzaju dokumentu sprzedaży jaki wystawi się dla udokumentowania takiej transakcji.

Jeżeli podatnik-pracodawca wystawi na rzecz pracownika paragon fiskalny, choć nie ma obowiązku wystawiania paragonu fiskalnego, co wynika z poz. 34 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018, poz. 2519) w związku z treścią § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, to wówczas ww. sprzedaż będzie wykazana w ewidencji sprzedaży dokonanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a wartość sprzedaży ujęta w paragonie zostanie wykazana w zbiorczym dokumencie wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących. Dokument zbiorczy z kasy rejestrującej będzie nosił oznaczenie „RO”.

Jeżeli podatnik-pracodawca wystawi na rzecz pracownika paragon fiskalny, oraz na żądanie pracownika dodatkowo fakturę, wówczas paragon znajdzie się w raporcie okresowym (lub dobowym) z kasy rejestrującej, który zostanie oznaczony symbolem „RO”, natomiast faktura będzie musiała być oznaczona symbolem „FP”, jako faktura wystawiona do paragonu, a dodatkowo faktura ta będzie oznaczona symbolem GTU_06, z uwagi na konieczność oznaczenia sprzedaży urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich takim symbolem. Wynika to z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f ww. rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

W sytuacji, gdy podatnik-pracodawca wystawi na rzecz pracownika fakturę niepoprzedzoną paragonem fiskalnym, wówczas faktura dokumentująca sprzedaż komputera będzie musiała wyłącznie posiadać oznaczenie GTU_06. Faktura nie będzie posiadała (nie może posiadać) oznaczenia „FP”, gdyż nie została wystawiona do paragonu.

Gdy podatnik-pracodawca nie wystawi na rzecz pracownika ani paragonu fiskalnego, bo jak wcześniej wskazałem nie ma takiego obowiązku, a także pracownik nie zażąda wystawienia faktury i pracodawca faktury takiej nie wystawi, to wówczas transakcja zostanie udokumentowana dowodem wewnętrznym, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 ww. rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Dowód wewnętrzny zostanie wówczas oznaczony w ewidencji sprzedaży symbolem „WEW”. Dowód ten nie będzie podlegał oznaczaniu GTU_06 w sytuacji, gdy stanowi zbiorczy dowód wewnętrzny, gdyż jak wskazuje Ministerstwo Finansów w „Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją” z czerwca 2020 r.: „Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.”.

Gdyby jednak podatnik miał wystawić dowód wewnętrzy wyłącznie dla sprzedaży dokonanej dla jednego pracownika w danym okresie rozliczeniowym, to wówczas moim zdaniem dowód wewnętrzny „WEW” należy dodatkowo oznaczyć symbolem GTU_06.

Co prawda w pytaniach i odpowiedziach dot. nowego JPK_VAT Ministerstwo Finansów na pytanie: „Czy GTU służą do oznaczania nieodpłatnego przekazania towarów z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

wyjaśnia, że:

Nie. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie)”.

Jednakże ww. odpowiedź dotyczy wyłącznie dowodów wewnętrznych wystawianych przy nieodpłatnym przekazaniu towarów, a nie przy jednostkowej sprzedaży na rzecz własnego pracownika nieudokumentowanej ani paragonem, ani fakturą. Stąd też uważam, że jednostkowy dowód wewnętrzny „WEW” w tej sytuacji będzie posiadał dodatkowe oznaczenie GTU_06. Ponadto żaden przepis rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług nie wskazuje, że w takiej sytuacji oznaczenia GTU się nie stosuje.

Na marginesie należy zauważyć, że sprzedaż na rzecz pracowników nie jest oznaczana w nowej ewidencji VAT symbolem „TP”.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.