Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Środki Trwałe
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
Ewidencjonowanie i wycena majątku trwałego to temat, który wykracza poza wiedzę z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Do określenia zakresu środka trwałego, ustalenia nakładów własnych poniesionych na jego wytworzenie, precyzyjnego numeru klasyfikacji rodzajowej, czy rozróżnienia nakładów o charakterze inwestycyjnym lub remontowym, potrzebna jest wiedza techniczna. Księgowi muszą mieć tu wsparcie komórek merytorycznych, ale powinni wiedzieć, jakie informacje techniczne są istotne dla prawidłowego rozliczenia transakcji pod kątem podatkowym i rachunkowym.
 
Materiał szkolenia jest realizowany w oparciu o przepisy ustaw o rachunkowości i o podatkach dochodowych, z uwzględnieniem KSR 11, który jest ogromnie pomocny w tej materii. W dużym zakresie rozwiązania przyjęte w ewidencjach rachunkowych można stosować do rozliczeń podatkowych (i na odwrót), ale czasami jest to niemożliwe - na szkoleniu te sytuacje zostaną przeanalizowane.
 
Omawiane zagadnienia będą poparte wieloma przykładami praktycznymi, które pomogą w codziennej pracy.
Prowadzący:
Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

4 października 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

9 listopada 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

6 grudnia 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Aktywa trwałe według prawa rachunkowego i KSR 11:
 • definicja i zasady ustalania wyceny bilansowej,
 • ewidencje majątku trwałego i jego inwentaryzacja.
2. Środki trwałe:
 • warunki do spełnienia przed wprowadzeniem ich do ewidencji,
 • części składowe, dodatkowe i peryferyjne,
 • obiekty inwentarzowe - pojedyncze i złożone,
 • grupowanie według klasyfikacji rodzajowej,
 • środki trwałe niskocenne - zasady ewidencji i weryfikacji,
 • ustalanie wartości początkowej w zależności od sposobu nabycia,
 • zmiany wartości początkowej - zwiększenie lub zmniejszenie,
 • ulepszenie a remont - jak je odróżnić i prawidłowo ująć,
 • rozliczenie zakończonej inwestycji.

3. Prezentacja rachunkowych i podatkowych metod amortyzacji:

 • metody amortyzacji rachunkowej - liniowa, degresywna i naturalna,
 • jak wybrać metodę amortyzacji podatkowej - amortyzacja proporcjonalna, spowolniona, przyspieszona i jednorazowa,
 • wyłączenia z amortyzacji podatkowej.
4. Omówienie sytuacji szczególnych, m.in.:
 • likwidacja/złomowanie majątku trwałego,
 • nowa zasada ustalania kosztu podatkowego przy sprzedaży samochodów osobowych,
 • korekta wartości początkowej w związku ze zdarzeniem losowym,
 • ulepszenia całkowicie zamortyzowanych środków trwałych,
 • ujawnienie środka trwałego,
 • ewidencja obcych środków trwałych,
 • przełączanie części peryferyjnych pomiędzy środkami trwałymi.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.