Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie barier podatkowych – art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług
7 listopada 2011

Uwzględniając treść art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług (obowiązującego od 1 stycznia 2011 r.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną - realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych PKPP Lewiatan wskazuje na nierówny dostęp do rynku usług pocztowych dla operatorów prywatnych, zwłaszcza w zakresie obsługi sektora bankowego oraz finansowego.

PKPP Lewiatan wskazuje na konieczność dostosowania prawa polskiego do ustawodawstwa unijnego, zgodnie z którym zwolnione z podatku VAT są usługi o charakterze powszechnym. Usługi umowne, świadczone na podstawie zawartych indywidualnych umów powinny podlegać opodatkowaniu VAT na , niezależnie od tego czy są świadczone przez operatora publicznego czy przez operatora prywatnego.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że przepisy w zakresie podatku od towarów i usług podlegają ścisłej harmonizacji z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi podatków obrotowych. Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r. nr 347/1, z późn. zm.) zwolnieniu od tego podatku podlega świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawa towarów z tymi usługami związana, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwolnieniu od podatku podlegają usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana – realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Ministerstwo Finansów zauważa, że powyższy przepis odpowiada regulacji dotyczącej zakresu usług pocztowych zwolnionych od podatku zawartej w cytowanym przepisie ww. dyrektywy, gdyż obejmuje zwolnieniem od podatku usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną świadczone w określonym reżimie przez wyznaczonego operatora publicznego obowiązanego do świadczenia publicznych usług pocztowych. Kwestia zwolnienia od podatku usług pocztowych jest przedmiotem analizy, również w kontekście prowadzonych w tym zakresie dyskusji na forach Unii Europejskiej.

Źródło: www.mf.gov.pl

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.