Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie barier podatkowych – art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług
12 września 2011

W ocenie PKPP Lewiatan należy zmienić treść art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z którego wynika, że nie można odliczyć podatku naliczonego w sytuacji, gdy transakcja dokumentowana fakturą wystawioną przez sprzedawcę nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z opodatkowania.

Zdaniem PKPP Lewiatan powrót do poprzedniego brzmienia przepisu, gdzie brak możliwości odliczenia VAT w takiej sytuacji wymagał jeszcze, by kwota wskazana w fakturze nie została uregulowana może być uznany za sprzeczny z dyrektywą 2006/112/ WE – dlatego polski rząd powinien zainicjować dokonanie odpowiednich zmian w dyrektywie w tym zakresie lub wprowadzenie zmian do Ordynacji podatkowej, które wyłączałyby sankcje podatkowe i karno-skarbowe za nieprawidłowe odliczenia (w przypadku gdy VAT należny został uregulowany).

W ocenie Ministerstwa Finansów propozycja zmiany brzmienia art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w taki sposób, aby istniała możliwość odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych od podatku, o ile kwota wykazana na fakturze została uregulowana, byłaby niezgodna z prawem unijnym. Należy podkreślić, że właśnie odstąpienie od tego rozwiązania (w wyniku nowelizacji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r.) zbliżyło polskie rozwiązania do systemowych założeń podatku od wartości dodanej, zgodnie z którymi podatek ten pobierany jest od transakcji nim objętych. Zdaniem Ministerstwa Finansów podatek wykazany w fakturze wystawionej w związku z transakcją niepodlegającą opodatkowaniu lub zwolnioną z VAT nie może zatem stanowić podatku VAT do odliczenia, nawet jeśli zostanie zapłacony. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej (m.in. wyrok C-342/87).

Źródło: www.mf.gov.pl

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.