Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe, Podatki branżowe
STRATEGIE PODATKOWE dla podmiotów medycznych w 2023 roku

Strategie podatkowe reguluje art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dnia 31 grudnia 2023 roku upływa obowiązek ogłoszenia strategii podatkowej za 2022 rok.

Obowiązek prawny sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy dotyczy szpitali w formie spółek,  u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, za który jest publikowana, przekroczyła równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości).

CEL SZKOLENIA:

Uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowywania procedur podatkowych oraz nowych obowiązków w przedmiocie strategii podatkowej dla podmiotów medycznych mających formę spółek.

Strategia podatkowa podmiotu medycznego powinna obejmować minimalnie:

 • procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych
  i zapewniające ich prawidłową realizację,
 • określenie zasad postępowania w określonych sytuacjach, np. identyfikacji schematu podatkowego, wystąpienia z wnioskiem do organów podatkowych o interpretację lub informację stawkową,
 • określenie sposobów zapewnienia „rynkowych” warunków transakcji z podmiotami powiązanymi.

Strategia podatkowa uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu medycznego.

Prowadzący:
dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

13 listopada 2023

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Strategia podatkowa - zasady ogólne:

 • które szpitale są traktowane jako podmioty zobowiązane,
 • sporządzenie i publikacja - dobre praktyki,
 • zakres informacji zawartych w strategii podatkowej - co trzeba, a co warto upublicznić?
 • ryzyka związane z opublikowaniem strategii podatkowej,
 • forma, częstotliwość publikacji,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • wyłączenia,
 • sankcje.

2. Omówienie procedur wewnętrznych, które podmiot medyczny powinien posiadać z punktu widzenia tworzenia strategii podatkowej.

3. Wskazanie transakcji z podmiotami powiązanymi na przykładach do opisania w strategii podatkowej.

4. Działania restrukturyzacyjne, które należy opisać w strategii podatkowej podmiotu medycznego?

5. Schematy podatkowe zgłoszone do Szefa KAS i omówienie ich w strategii podatkowej podmiotu medycznego.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].