Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Bydgoszcz
Temat szkolenia Miasto Data
Split Payment, biała lista podatników oraz kluczowe orzeczenia ETS - kolejne zmiany w VAT od września 2019 r.
Bydgoszcz 12.07.2019
Ceny transferowe w 2019 r.
Bydgoszcz 23.07.2019
Likwidacja PIT dla młodych
- omówienie zmian w ustawie PIT i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego w roku 2019
Bydgoszcz 24.07.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
Bydgoszcz 24.07.2019
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Bydgoszcz 25.07.2019
Podróże służbowe - wybrane aspekty podatkowe
Bydgoszcz 25.07.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowe obowiązki podmiotów leczniczych od 2019 r.
Bydgoszcz 5.08.2019
VAT w podmiotach leczniczych w 2019 roku
Bydgoszcz 5.08.2019
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2019
Bydgoszcz 12.08.2019
Likwidacja PIT dla młodych
- omówienie zmian w ustawie PIT i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego w roku 2019
Bydgoszcz 20.08.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
Bydgoszcz 26.08.2019
Zmiany w kasach rejestrujących od 1 maja 2019 r.
Kasy online, nowe obowiązki, uprawnienia sankcje.
Bydgoszcz 26.08.2019
VAT HELPDESK. Obowiązkowy Split Payment od września 2019 r. - przekrojowe szkolenie z problematycznych zagadnień w VAT
Bydgoszcz 28.08.2019
Likwidacja PIT dla młodych
- omówienie zmian w ustawie PIT i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego w roku 2019
Bydgoszcz 9.09.2019
Zmiany w kasach rejestrujących od 1 maja 2019 r.
Kasy online, nowe obowiązki, uprawnienia sankcje.
Bydgoszcz 11.09.2019
Podatki 2019 - PIT dla młodych, oraz zmiany w VAT i CIT
Bydgoszcz 12.09.2019
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
- zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Bydgoszcz 17.09.2019
VAT HELPDESK. Obowiązkowy Split Payment od września 2019 r. - przekrojowe szkolenie z problematycznych zagadnień w VAT
Bydgoszcz 17.09.2019
Podatek u źródła w 2019 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.
Bydgoszcz 18.09.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
Bydgoszcz 18.09.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowe obowiązki podmiotów leczniczych od 2019 r.
Bydgoszcz 3.10.2019
VAT w podmiotach leczniczych w 2019 roku
Bydgoszcz 3.10.2019
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2019 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Bydgoszcz 10.10.2019
Inwentaryzacja środków trwałych
Bydgoszcz 17.10.2019
Split Payment, biała lista podatników oraz kluczowe orzeczenia ETS - kolejne zmiany w VAT od września 2019 r.
Bydgoszcz 17.10.2019
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Bydgoszcz 23.10.2019
Podatki 2019 - PIT dla młodych, oraz zmiany w VAT i CIT
Bydgoszcz 23.10.2019
Zmiany w PIT obowiązujące od stycznia 2019 r.
Bydgoszcz 28.10.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne
Bydgoszcz 29.10.2019
Podatki dochodowe BILANS 2019 r. - wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym
Bydgoszcz 14.11.2019
Split Payment, biała lista podatników oraz kluczowe orzeczenia ETS - kolejne zmiany w VAT od września 2019 r.
Bydgoszcz 18.11.2019
Podatki 2019 - PIT dla młodych, oraz zmiany w VAT i CIT
Bydgoszcz 20.11.2019
VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r.
Nadchodząca rewolucja w fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
Bydgoszcz 28.11.2019
Zmiany w VAT 2019/2020 i raportowanie schematów podatkowych
Bydgoszcz 29.11.2019
VAT w podmiotach leczniczych w 2019 roku
Bydgoszcz 4.12.2019
Podatkowe rozliczenie podróży służbowych oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobowych na przykładach praktycznych
Bydgoszcz 17.12.2019
VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
Transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Bydgoszcz 19.12.2019