Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Katowice
Temat szkolenia Miasto Data
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Katowice 16.01.2018
VAT w transporcie
Katowice 16.01.2018
Podatek u źródła - kwestie sporne, nieprecyzyjne interpretacje
Katowice 17.01.2018
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Katowice 17.01.2018
Zmiany w CIT obowiązujące od 2018 r., wybrane zmiany obowiązujące od sierpnia 2017 r.
Katowice 18.01.2018
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Katowice 23.01.2018
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Katowice 24.01.2018
CIT w służbie zdrowia
Katowice 26.01.2018
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 i 2018 r.
Katowice 29.01.2018
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Katowice 12.02.2018
Praktyczne szkolenie z ochrony danych osobowych w działach księgowych i finansowych na gruncie RODO
Katowice 13.02.2018
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Katowice 14.02.2018
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Katowice 22.02.2018
Zmiany w CIT obowiązujące od 2018 r., wybrane zmiany obowiązujące od sierpnia 2017 r.
Katowice 28.02.2018