Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Łódź
Temat szkolenia Miasto Data
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2019 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Łódź 10.07.2019
Split Payment, biała lista podatników oraz kluczowe orzeczenia ETS - kolejne zmiany w VAT od września 2019 r.
Łódź 17.07.2019
Likwidacja PIT dla młodych
- omówienie zmian w ustawie PIT i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego w roku 2019
Łódź 19.07.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
Łódź 25.07.2019
ABC podatku VAT - szkolenie dla początkujących księgowych
Łódź 26.07.2019
Regulacje w zakresie cen transferowych i ich modyfikacje w latach 2017-2019
Łódź 6.08.2019
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Łódź 8.08.2019
Likwidacja PIT dla młodych
- omówienie zmian w ustawie PIT i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego w roku 2019
Łódź 19.08.2019
Split Payment, biała lista podatników oraz kluczowe orzeczenia ETS - kolejne zmiany w VAT od września 2019 r.
Łódź 20.08.2019
Podatki 2019 - PIT dla młodych, oraz zmiany w VAT i CIT
Łódź 21.08.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
Łódź 29.08.2019
Zmiany w kasach rejestrujących od 1 maja 2019 r.
Kasy online, nowe obowiązki, uprawnienia sankcje.
Łódź 29.08.2019
Ceny transferowe w 2019 r.
Łódź 3.09.2019
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2019
Łódź 3.09.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
Łódź 4.09.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowe obowiązki podmiotów leczniczych od 2019 r.
Łódź 5.09.2019
VAT w podmiotach leczniczych w 2019 roku
Łódź 5.09.2019
ABC podatku VAT - szkolenie dla początkujących księgowych
Łódź 10.09.2019
Podatki 2019 - PIT dla młodych, oraz zmiany w VAT i CIT
Łódź 16.09.2019
Zmiany w kasach rejestrujących od 1 maja 2019 r.
Kasy online, nowe obowiązki, uprawnienia sankcje.
Łódź 18.09.2019
Split Payment, biała lista podatników oraz kluczowe orzeczenia ETS - kolejne zmiany w VAT od września 2019 r.
Łódź 20.09.2019
Likwidacja PIT dla młodych
- omówienie zmian w ustawie PIT i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego w roku 2019
Łódź 23.09.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
Łódź 24.09.2019
VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
Transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Łódź 24.09.2019
Kasy rejestrujące w sektorze medycznym i najnowsze zmiany w VAT, PIT i CIT
Łódź 25.09.2019
Podatek u źródła
Łódź 27.09.2019
Podróże służbowe - wybrane aspekty podatkowe
Łódź 30.09.2019
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
Łódź 2.10.2019
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
- zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Łódź 3.10.2019
VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r.
Nadchodząca rewolucja w fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
Łódź 9.10.2019
Zmiany w PIT obowiązujące od stycznia 2019 r.
Łódź 14.10.2019
Split Payment, biała lista podatników oraz kluczowe orzeczenia ETS - kolejne zmiany w VAT od września 2019 r.
Łódź 16.10.2019
Podatki 2019 - VAT, CIT i PIT po rewolucyjnych zmianach
Łódź 17.10.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
Łódź 23.10.2019
Podatki dochodowe BILANS 2019 r. - wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym
Łódź 29.10.2019
VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
Transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Łódź 4.11.2019
Podatek u źródła w 2019 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.
Łódź 7.11.2019
Podatki 2019 - PIT dla młodych, oraz zmiany w VAT i CIT
Łódź 8.11.2019
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
Łódź 13.11.2019
Split Payment, biała lista podatników oraz kluczowe orzeczenia ETS - kolejne zmiany w VAT od września 2019 r.
Łódź 20.11.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne
Łódź 26.11.2019
VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r.
Nadchodząca rewolucja w fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
Łódź 4.12.2019
Podatki dochodowe BILANS 2019 r. - wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym
Łódź 5.12.2019
VAT w podmiotach leczniczych w 2019 roku
Łódź 10.12.2019
Inwentaryzacja środków trwałych
Łódź 11.12.2019
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Łódź 12.12.2019
Zmiany w VAT 2019/2020 i raportowanie schematów podatkowych
Łódź 17.12.2019
Podatki 2019 - PIT dla młodych, oraz zmiany w VAT i CIT
Łódź 20.12.2019