Zapraszamy do kontaktu

Szkolenie VAT w branży medycznej
Temat szkolenia Miasto Data
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 13.05.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r. (szkolenie od godziny 16:00)
ON-LINE 13.05.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 14.05.2021
Wyzwania podatkowe podmiotów medycznych w 2021 roku - istotne regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT
ON-LINE 14.05.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 17.05.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 17.05.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 18.05.2021
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów
ON-LINE 18.05.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 18.05.2021
Podatek VAT w 2021 roku w przedsiębiorstwach komunalnych: wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej
ON-LINE 18.05.2021
Branża budowlana i deweloperska - rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2021 r.
ON-LINE 19.05.2021
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia
ON-LINE 19.05.2021
Nowa spółka kapitałowa w polskim kodeksie spółek handlowych. Prosta spółka akcyjna
ON-LINE 19.05.2021
Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
ON-LINE 19.05.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 19.05.2021
JPK po zmianach w 2021 r. - nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur
ON-LINE 20.05.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 20.05.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"
ON-LINE 20.05.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 20.05.2021
Najczęstsze problemy podatkowe w firmie. Jak bezpiecznie prowadzić księgowość i jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
ON-LINE 21.05.2021
Rachunkowość organizacji pozarządowych
ON-LINE 21.05.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 24.05.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 24.05.2021
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
ON-LINE 24.05.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK w 2021 roku w przedsiębiorstwach WODKAN. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 25.05.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 25.05.2021
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary
ON-LINE 25.05.2021
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 25.05.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7 (szkolenie od godziny 16:00)
ON-LINE 25.05.2021
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021 r. wynikających z COVID-19
ON-LINE 25.05.2021
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
ON-LINE 26.05.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 26.05.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
ON-LINE 26.05.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 26.05.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 26.05.2021
Bezpieczne prowadzenie księgowości - o pułapkach prawnych czyhających na księgowych oraz o tym jak ich unikać
ON-LINE 27.05.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 27.05.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 27.05.2021
Rewolucyjne zmiany w CIT i PIT od 2021 r.
(opodatkowanie spółek komandytowych i Estoński CIT od stycznia 2021)
ON-LINE 27.05.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 27.05.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
ON-LINE 27.05.2021
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 28.05.2021
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
ON-LINE 28.05.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 28.05.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 31.05.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 31.05.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 1.06.2021
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO w 2021 roku
ON-LINE 1.06.2021
VAT oraz wybrane problemy PIT i CIT w branży budowlanej 2021
ON-LINE 1.06.2021
Podmioty powiązane - kompleksowe ujęcie prawnopodatkowe z uwzględnieniem problematyki cen transferowych
ON-LINE 2.06.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r. (szkolenie od godziny 16:00)
ON-LINE 2.06.2021
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian
ON-LINE 4.06.2021
Dochody zagraniczne po likwidacji ulgi abolicyjnej - praktyczne aspekty rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z zagranicy
ON-LINE 7.06.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 8.06.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
ON-LINE 8.06.2021
Podatek u źródła w 2021 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
ON-LINE 8.06.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 8.06.2021
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
ON-LINE 9.06.2021
Excel - poziom średnio-zaawansowany
ON-LINE 9.06.2021
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie z 2020 roku
ON-LINE 9.06.2021
Podatki 2021 - kompleksowe omówienie zmian w VAT, CIT/PIT i ZUS
ON-LINE 9.06.2021
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
ON-LINE 9.06.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 9.06.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"
ON-LINE 10.06.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 10.06.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 10.06.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 11.06.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 14.06.2021
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.
ON-LINE 14.06.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 15.06.2021
Koszty podatkowe w firmie i amortyzacja. Minimum teorii - maksimum konkretnych przykładów!
ON-LINE 15.06.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 15.06.2021
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary
ON-LINE 15.06.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
ON-LINE 15.06.2021
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia
ON-LINE 16.06.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne (szkolenie od godziny 16.00)
ON-LINE 16.06.2021
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 16.06.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 16.06.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 17.06.2021
Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
ON-LINE 17.06.2021
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
ON-LINE 17.06.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 17.06.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 18.06.2021
Rachunkowość organizacji pozarządowych
ON-LINE 18.06.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 18.06.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług (od godziny 16.00)
ON-LINE 21.06.2021
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021 r. wynikających z COVID-19
ON-LINE 21.06.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 22.06.2021
JPK po zmianach w 2021 r. - nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur
ON-LINE 22.06.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 22.06.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 22.06.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 23.06.2021
Podatki dochodowe w biznesie od 2021 r.
- Podatek Estoński, zmiany w PIT, prosta spółka akcyjna, struktury hybrydowe
ON-LINE 23.06.2021
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów
ON-LINE 24.06.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 24.06.2021
Sprawozdawczość w BDO - sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO w 2021 roku
ON-LINE 24.06.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 24.06.2021
Wyzwania podatkowe podmiotów medycznych w 2021 roku - istotne regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT
ON-LINE 24.06.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK w 2021 roku w przedsiębiorstwach WODKAN. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 25.06.2021
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 25.06.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 28.06.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 28.06.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 28.06.2021
Branża budowlana i deweloperska - rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2021 r.
ON-LINE 29.06.2021
Excel - poziom zaawansowany
ON-LINE 29.06.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 29.06.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
ON-LINE 29.06.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 29.06.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 30.06.2021
Podatek VAT w 2021 roku w przedsiębiorstwach komunalnych: wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej
ON-LINE 30.06.2021
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
ON-LINE 30.06.2021
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia
ON-LINE 1.07.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 2.07.2021
Podatki 2021 - kompleksowe omówienie zmian w VAT, CIT/PIT i ZUS
ON-LINE 6.07.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 6.07.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 7.07.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 7.07.2021
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021 r. wynikających z COVID-19
ON-LINE 7.07.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 8.07.2021
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 8.07.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 8.07.2021
Koszty podatkowe w firmie i amortyzacja. Minimum teorii - maksimum konkretnych przykładów!
ON-LINE 9.07.2021
Podatek u źródła w 2021 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
ON-LINE 9.07.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 13.07.2021
Podmioty powiązane - kompleksowe ujęcie prawnopodatkowe z uwzględnieniem problematyki cen transferowych
ON-LINE 13.07.2021
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
ON-LINE 13.07.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
ON-LINE 13.07.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 14.07.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 15.07.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 15.07.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 15.07.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 15.07.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 15.07.2021
JPK po zmianach w 2021 r. - nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur
ON-LINE 16.07.2021
Wyzwania podatkowe podmiotów medycznych w 2021 roku - istotne regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT
ON-LINE 16.07.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 16.07.2021
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie z 2020 roku
ON-LINE 19.07.2021
Najczęstsze problemy podatkowe w firmie. Jak bezpiecznie prowadzić księgowość i jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
ON-LINE 20.07.2021
Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
ON-LINE 20.07.2021
Rewolucyjne zmiany w CIT i PIT od 2021 r.
(opodatkowanie spółek komandytowych i Estoński CIT od stycznia 2021)
ON-LINE 20.07.2021
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian
ON-LINE 20.07.2021
Branża budowlana i deweloperska - rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2021 r.
ON-LINE 21.07.2021
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
ON-LINE 21.07.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 21.07.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 21.07.2021
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.
ON-LINE 21.07.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"
ON-LINE 22.07.2021
Podatek VAT w 2021 roku w przedsiębiorstwach komunalnych: wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej
ON-LINE 22.07.2021
Podatki dochodowe w biznesie od 2021 r.
- Podatek Estoński, zmiany w PIT, prosta spółka akcyjna, struktury hybrydowe
ON-LINE 22.07.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 22.07.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021 r.
ON-LINE 22.07.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 23.07.2021
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 23.07.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 27.07.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 27.07.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 27.07.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 27.07.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 27.07.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 28.07.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 28.07.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 28.07.2021
OPAKOWANIA - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO.
ON-LINE 29.07.2021
Rachunkowość organizacji pozarządowych
ON-LINE 29.07.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 3.08.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 4.08.2021
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących
ON-LINE 5.08.2021
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 5.08.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 6.08.2021
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
ON-LINE 9.08.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 9.08.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 10.08.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 10.08.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 10.08.2021
Podatki 2021 - kompleksowe omówienie zmian w VAT, CIT/PIT i ZUS
ON-LINE 10.08.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 10.08.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 11.08.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 11.08.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 11.08.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 12.08.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 12.08.2021
Podmioty powiązane - kompleksowe ujęcie prawnopodatkowe z uwzględnieniem problematyki cen transferowych
ON-LINE 13.08.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 16.08.2021
Koszty podatkowe w firmie i amortyzacja. Minimum teorii - maksimum konkretnych przykładów!
ON-LINE 17.08.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 17.08.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 18.08.2021
OPAKOWANIA - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO.
ON-LINE 19.08.2021
Wyzwania podatkowe podmiotów medycznych w 2021 roku - istotne regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT
ON-LINE 19.08.2021
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie z 2020 roku
ON-LINE 20.08.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK w 2021 roku w przedsiębiorstwach WODKAN. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 23.08.2021
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.
ON-LINE 23.08.2021
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia
ON-LINE 24.08.2021
Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
ON-LINE 24.08.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 24.08.2021
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021 r. wynikających z COVID-19
ON-LINE 24.08.2021
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
ON-LINE 25.08.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 25.08.2021
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian
ON-LINE 25.08.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 25.08.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
ON-LINE 25.08.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 26.08.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 26.08.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 26.08.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"
ON-LINE 26.08.2021
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 26.08.2021
VAT oraz wybrane problemy PIT i CIT w branży budowlanej 2021
ON-LINE 26.08.2021
Podatek VAT w 2021 roku w przedsiębiorstwach komunalnych: wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej
ON-LINE 27.08.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021 r.
ON-LINE 27.08.2021
JPK po zmianach w 2021 r. - nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur
ON-LINE 30.08.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 30.08.2021
Podatek u źródła w 2021 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
ON-LINE 30.08.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 31.08.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 31.08.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 31.08.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 2.09.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 3.09.2021
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.
ON-LINE 6.09.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 7.09.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 7.09.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 8.09.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 8.09.2021
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
ON-LINE 9.09.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 9.09.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 9.09.2021
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących
ON-LINE 9.09.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 9.09.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 10.09.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 13.09.2021
Wyzwania podatkowe podmiotów medycznych w 2021 roku - istotne regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT
ON-LINE 13.09.2021
Branża budowlana i deweloperska - rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2021 r.
ON-LINE 14.09.2021
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia
ON-LINE 14.09.2021
Koszty podatkowe w firmie i amortyzacja. Minimum teorii - maksimum konkretnych przykładów!
ON-LINE 14.09.2021
Podatki dochodowe w biznesie od 2021 r.
- Podatek Estoński, zmiany w PIT, prosta spółka akcyjna, struktury hybrydowe
ON-LINE 14.09.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 14.09.2021
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 14.09.2021
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie z 2020 roku
ON-LINE 15.09.2021
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
ON-LINE 15.09.2021
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021 r. wynikających z COVID-19
ON-LINE 15.09.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 16.09.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK w 2021 roku w przedsiębiorstwach WODKAN. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 16.09.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 16.09.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 16.09.2021
Podmioty powiązane - kompleksowe ujęcie prawnopodatkowe z uwzględnieniem problematyki cen transferowych
ON-LINE 17.09.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 17.09.2021
Podatki 2021 - kompleksowe omówienie zmian w VAT, CIT/PIT i ZUS
ON-LINE 20.09.2021
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian
ON-LINE 20.09.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 20.09.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 21.09.2021
JPK po zmianach w 2021 r. - nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur
ON-LINE 21.09.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 21.09.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021 r.
ON-LINE 21.09.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 22.09.2021
Podatek u źródła w 2021 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
ON-LINE 22.09.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 22.09.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
ON-LINE 22.09.2021
OPAKOWANIA - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO.
ON-LINE 23.09.2021
Podatek VAT w 2021 roku w przedsiębiorstwach komunalnych: wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej
ON-LINE 23.09.2021
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 23.09.2021
Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
ON-LINE 24.09.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 27.09.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 27.09.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 28.09.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 28.09.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 28.09.2021
Najczęstsze problemy podatkowe w firmie. Jak bezpiecznie prowadzić księgowość i jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
ON-LINE 29.09.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 29.09.2021
Rewolucyjne zmiany w CIT i PIT od 2021 r.
(opodatkowanie spółek komandytowych i Estoński CIT od stycznia 2021)
ON-LINE 29.09.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 29.09.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 30.09.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"
ON-LINE 30.09.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 30.09.2021
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
ON-LINE 4.10.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 4.10.2021
Branża budowlana i deweloperska - rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2021 r.
ON-LINE 5.10.2021
Koszty podatkowe w firmie i amortyzacja. Minimum teorii - maksimum konkretnych przykładów!
ON-LINE 5.10.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 5.10.2021
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia
ON-LINE 6.10.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 6.10.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 6.10.2021
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących
ON-LINE 7.10.2021
Podatki dochodowe w biznesie od 2021 r.
- Podatek Estoński, zmiany w PIT, prosta spółka akcyjna, struktury hybrydowe
ON-LINE 7.10.2021
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 7.10.2021
Wyzwania podatkowe podmiotów medycznych w 2021 roku - istotne regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT
ON-LINE 7.10.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 7.10.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 8.10.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 11.10.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 12.10.2021
JPK po zmianach w 2021 r. - nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur
ON-LINE 12.10.2021
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie z 2020 roku
ON-LINE 12.10.2021
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
ON-LINE 13.10.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 14.10.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK w 2021 roku w przedsiębiorstwach WODKAN. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 14.10.2021
Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
ON-LINE 14.10.2021
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.
ON-LINE 14.10.2021
Podmioty powiązane - kompleksowe ujęcie prawnopodatkowe z uwzględnieniem problematyki cen transferowych
ON-LINE 14.10.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 14.10.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 15.10.2021
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian
ON-LINE 15.10.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 15.10.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 18.10.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 19.10.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 19.10.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 19.10.2021
VAT oraz wybrane problemy PIT i CIT w branży budowlanej 2021
ON-LINE 19.10.2021
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021 r. wynikających z COVID-19
ON-LINE 19.10.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
ON-LINE 19.10.2021
Podatek u źródła w 2021 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
ON-LINE 20.10.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 20.10.2021
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 20.10.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 21.10.2021
Najczęstsze problemy podatkowe w firmie. Jak bezpiecznie prowadzić księgowość i jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
ON-LINE 21.10.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"
ON-LINE 21.10.2021
Podatek VAT w 2021 roku w przedsiębiorstwach komunalnych: wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej
ON-LINE 21.10.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 21.10.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 22.10.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 22.10.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 25.10.2021
Podatki 2021 - kompleksowe omówienie zmian w VAT, CIT/PIT i ZUS
ON-LINE 26.10.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 26.10.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 26.10.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021 r.
ON-LINE 26.10.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 27.10.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 27.10.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 28.10.2021
OPAKOWANIA - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO.
ON-LINE 28.10.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 28.10.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 29.10.2021
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021 r. wynikających z COVID-19
ON-LINE 3.11.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 3.11.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 4.11.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 4.11.2021
Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
ON-LINE 4.11.2021
Wyzwania podatkowe podmiotów medycznych w 2021 roku - istotne regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT
ON-LINE 4.11.2021
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie z 2020 roku
ON-LINE 5.11.2021
Podatki 2021 - kompleksowe omówienie zmian w VAT, CIT/PIT i ZUS
ON-LINE 5.11.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 5.11.2021
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia
ON-LINE 8.11.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 8.11.2021
JPK po zmianach w 2021 r. - nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur
ON-LINE 9.11.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK w 2021 roku w przedsiębiorstwach WODKAN. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 9.11.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 9.11.2021
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 9.11.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 10.11.2021
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
ON-LINE 16.11.2021
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.
ON-LINE 16.11.2021
Podmioty powiązane - kompleksowe ujęcie prawnopodatkowe z uwzględnieniem problematyki cen transferowych
ON-LINE 16.11.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 16.11.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 16.11.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
ON-LINE 16.11.2021
Podatek u źródła w 2021 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
ON-LINE 17.11.2021
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian
ON-LINE 17.11.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 17.11.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 17.11.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 18.11.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 18.11.2021
OPAKOWANIA - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO.
ON-LINE 18.11.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 19.11.2021
Podatek VAT w 2021 roku w przedsiębiorstwach komunalnych: wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej
ON-LINE 22.11.2021
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
ON-LINE 22.11.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 22.11.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 23.11.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 23.11.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021 r.
ON-LINE 23.11.2021
Rachunkowość organizacji pozarządowych
ON-LINE 24.11.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 24.11.2021
Branża budowlana i deweloperska - rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2021 r.
ON-LINE 25.11.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 25.11.2021
Koszty podatkowe w firmie i amortyzacja. Minimum teorii - maksimum konkretnych przykładów!
ON-LINE 25.11.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"
ON-LINE 25.11.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 25.11.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 25.11.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 26.11.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 26.11.2021
Najczęstsze problemy podatkowe w firmie. Jak bezpiecznie prowadzić księgowość i jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
ON-LINE 29.11.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 29.11.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 30.11.2021
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 30.11.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 30.11.2021
VAT oraz wybrane problemy PIT i CIT w branży budowlanej 2021
ON-LINE 1.12.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 1.12.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 1.12.2021
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia
ON-LINE 2.12.2021
JPK po zmianach w 2021 r. - nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur
ON-LINE 2.12.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK w 2021 roku w przedsiębiorstwach WODKAN. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 2.12.2021
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących
ON-LINE 2.12.2021
OPAKOWANIA - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO.
ON-LINE 2.12.2021
Podmioty powiązane - kompleksowe ujęcie prawnopodatkowe z uwzględnieniem problematyki cen transferowych
ON-LINE 2.12.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 2.12.2021
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021 r. wynikających z COVID-19
ON-LINE 2.12.2021
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie z 2020 roku
ON-LINE 3.12.2021
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
ON-LINE 3.12.2021
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.
ON-LINE 6.12.2021
Wyzwania podatkowe podmiotów medycznych w 2021 roku - istotne regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT
ON-LINE 6.12.2021
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
ON-LINE 7.12.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 7.12.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 7.12.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 7.12.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
ON-LINE 7.12.2021
Podatek u źródła w 2021 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
ON-LINE 8.12.2021
Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
ON-LINE 8.12.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 9.12.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 9.12.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 9.12.2021
Rachunkowość organizacji pozarządowych
ON-LINE 9.12.2021
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian
ON-LINE 10.12.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 10.12.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 10.12.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 10.12.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 13.12.2021
Branża budowlana i deweloperska - rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2021 r.
ON-LINE 14.12.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 14.12.2021
Koszty podatkowe w firmie i amortyzacja. Minimum teorii - maksimum konkretnych przykładów!
ON-LINE 14.12.2021
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 14.12.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 14.12.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 15.12.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 16.12.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 16.12.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"
ON-LINE 16.12.2021
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 16.12.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 16.12.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021 r.
ON-LINE 16.12.2021
JPK_V7 - praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 17.12.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 20.12.2021
Podatek VAT w 2021 roku w przedsiębiorstwach komunalnych: wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej
ON-LINE 21.12.2021
Podatki dochodowe w biznesie od 2021 r.
- Podatek Estoński, zmiany w PIT, prosta spółka akcyjna, struktury hybrydowe
ON-LINE 21.12.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 21.12.2021
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.
ON-LINE 21.12.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT,VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 22.12.2021
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia
ON-LINE 22.12.2021