Zapraszamy do kontaktu

Szkolenie VAT w branży medycznej
Temat szkolenia Miasto Data
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
ON-LINE 26.10.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 26.10.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 26.10.2021
PODATKI W NOWYM ŁADZIE - rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r. (szkolenie od godziny 16.00)
ON-LINE 27.10.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 27.10.2021
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO
ON-LINE 27.10.2021
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
ON-LINE 27.10.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 28.10.2021
Opakowania - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO.
ON-LINE 28.10.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 28.10.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
ON-LINE 28.10.2021
Etykieta i savoir vivre w biznesie
ON-LINE 29.10.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
Katowice 29.10.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 29.10.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 29.10.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 29.10.2021
E-faktura 2021
ON-LINE 3.11.2021
Jak jednocześnie rozliczać podatek dochodowy oraz VAT - podobieństwa i różnice w ujęciu zdarzeń gospodarczych
ON-LINE 3.11.2021
JPK_V7 - planowane zmiany w przepisach oraz praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 3.11.2021
NOWY ŁADZIE - rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy przedsiębiorców i ich pracowników (najważniejsze zmiany)
ON-LINE 3.11.2021
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021 r. wynikających z COVID-19
ON-LINE 3.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Opole 3.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
ON-LINE 3.11.2021
Budowanie pewności siebie na mocnych stronach
Łódź 4.11.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 4.11.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 4.11.2021
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary
ON-LINE 4.11.2021
Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
ON-LINE 4.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Kraków 4.11.2021
Zrozumieć emocje... czyli jak sobie z nimi radzić, gdy przejmują kontrolę i zaczynają nami rządzić
ON-LINE 4.11.2021
CIT w 2021 r.
- rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
Wrocław 5.11.2021
Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców
ON-LINE 5.11.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie za rok 2021 oraz zmiany obowiązujące od roku 2022
ON-LINE 5.11.2021
Podatek VAT 2021/2022 - najczęściej pojawiające się problemy w podmiotach medycznych
ON-LINE 5.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
ON-LINE 5.11.2021
CIT w 2021 r.
- rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
Poznań 8.11.2021
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia
ON-LINE 8.11.2021
Jak docenić i rozwijać swój potencjał w życiu zawodowym
ON-LINE 8.11.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 8.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Katowice 8.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Lublin 8.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Piotrków Trybunalski 8.11.2021
JPK po zmianach w 2021 r. - nowy JPK_V7, e-faktura i centralny rejestr faktur
ON-LINE 9.11.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK w 2021 roku w przedsiębiorstwach WODKAN. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 9.11.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 9.11.2021
Podatek od nieruchomości - kompleksowe omówienie zagadnień istotnych dla wymiaru podatku
ON-LINE 9.11.2021
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2021 i 2022 roku
ON-LINE 9.11.2021
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 9.11.2021
Zarządzanie konfliktem
ON-LINE 9.11.2021
E-faktura 2021
Warszawa 10.11.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 10.11.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 10.11.2021
PODATKI W NOWYM ŁADZIE - rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r.
ON-LINE 12.11.2021
Bezpieczne prowadzenie księgowości - o pułapkach prawnych czyhających na księgowych oraz o tym jak ich unikać
ON-LINE 15.11.2021
Budowanie pewności siebie na mocnych stronach
ON-LINE 15.11.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
Łódź 15.11.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Poznań 15.11.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 15.11.2021
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO
ON-LINE 15.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
ON-LINE 15.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Poznań 15.11.2021
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
ON-LINE 16.11.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
Toruń 16.11.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Szczecin 16.11.2021
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.
ON-LINE 16.11.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 16.11.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 16.11.2021
SUP (Single Use Plastics), ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta), Plastic Tax (Podatek od plastiku) - tzw. ,,ustawa plastikowa" czyli zmiany dla wprowadzających produkty, opakowania i produkty w opakowaniach
ON-LINE 16.11.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
ON-LINE 16.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Kołobrzeg 16.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Toruń 16.11.2021
Ceny transferowe - regulacje prawne i ich modyfikacje w latach 2019-2021 a wpływ na praktyczne spełnienie obowiązków dokumentacyjnych
ON-LINE 17.11.2021
Etykieta i savoir vivre w biznesie
ON-LINE 17.11.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
Poznań 17.11.2021
Magazynowanie odpadów w firmie - nowe wytyczne obowiązujące od 01.01.2021 r.
ON-LINE 17.11.2021
NOWY ŁADZIE - rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy przedsiębiorców i ich pracowników (najważniejsze zmiany)
ON-LINE 17.11.2021
Podatek u źródła w 2021 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
ON-LINE 17.11.2021
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian
ON-LINE 17.11.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 17.11.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 17.11.2021
Warsztat asertywności
Katowice 17.11.2021
E-faktura 2021
ON-LINE 18.11.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
Szczecin 18.11.2021
Excel - kurs dla początkujących, poziom podstawowy
ON-LINE 18.11.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 18.11.2021
Opakowania - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO.
ON-LINE 18.11.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Wrocław 18.11.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 18.11.2021
Polski Ład - Rewolucja w Podatkach. Kompleksowe omówienie zmian w podatkach
ON-LINE 18.11.2021
Schematy podatkowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
ON-LINE 18.11.2021
Stres - nasz codzienny towarzysz. Dlaczego czasami utrudnia nam życie i jak sobie z tym radzić?
ON-LINE 18.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Wrocław 18.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Kielce 18.11.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 19.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Szczecin 19.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Rzeszów 19.11.2021
Compliance w firmie - jakie działania w 2021 r. powinny być wdrożone w obszarach AML, Whistleblowingu oraz RODO
ON-LINE 22.11.2021
Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców (szkolenie od godziny 16.00)
ON-LINE 22.11.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Łódź 22.11.2021
Polski Ład dla szpitali. Zmiany w rozliczeniach CIT i PIT
ON-LINE 22.11.2021
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
ON-LINE 22.11.2021
Warsztat asertywności
ON-LINE 22.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Warszawa 22.11.2021
Zmiany w podatku VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej
ON-LINE 22.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
ON-LINE 22.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Bydgoszcz 22.11.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 23.11.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 23.11.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Katowice 23.11.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
ON-LINE 23.11.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 23.11.2021
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO
ON-LINE 23.11.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021 r.
ON-LINE 23.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Gdańsk 23.11.2021
Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w zakresie świadczeń przekazywanych na rzecz nierezydentów
ON-LINE 24.11.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Kraków 24.11.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 24.11.2021
Rachunkowość organizacji pozarządowych
ON-LINE 24.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
ON-LINE 24.11.2021
E-faktura 2021
ON-LINE 25.11.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 25.11.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"
ON-LINE 25.11.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
ON-LINE 25.11.2021
PODATKI W NOWYM ŁADZIE - rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r.
Wrocław 25.11.2021
PODATKI W NOWYM ŁADZIE - rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r.
ON-LINE 25.11.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 25.11.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 25.11.2021
Zarządzanie sobą w czasie
ON-LINE 25.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Łódź 25.11.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
Gdańsk 26.11.2021
JPK_V7 - planowane zmiany w przepisach oraz praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 26.11.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 26.11.2021
NOWY ŁADZIE - rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy przedsiębiorców i ich pracowników (najważniejsze zmiany)
ON-LINE 26.11.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Warszawa 26.11.2021
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
ON-LINE 26.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Zielona Góra 26.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Olsztyn 26.11.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Koszalin 26.11.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Bydgoszcz 29.11.2021
PODATKI W NOWYM ŁADZIE - rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r. (szkolenie od godziny 16.00)
ON-LINE 29.11.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 29.11.2021
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów
ON-LINE 30.11.2021
Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców
ON-LINE 30.11.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Gdańsk 30.11.2021
PODATKI W NOWYM ŁADZIE - rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r.
ON-LINE 30.11.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 30.11.2021
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 30.11.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
ON-LINE 30.11.2021
E-faktura 2021
Poznań 1.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
ON-LINE 1.12.2021
VAT oraz wybrane problemy PIT i CIT w branży budowlanej 2021
ON-LINE 1.12.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 1.12.2021
Zarządzanie konfliktem
ON-LINE 1.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
ON-LINE 1.12.2021
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia
ON-LINE 2.12.2021
Jak docenić i rozwijać swój potencjał w życiu zawodowym
ON-LINE 2.12.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK w 2021 roku w przedsiębiorstwach WODKAN. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 2.12.2021
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących
ON-LINE 2.12.2021
Opakowania - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO.
ON-LINE 2.12.2021
PODATKI W NOWYM ŁADZIE - rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r.
ON-LINE 2.12.2021
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
ON-LINE 2.12.2021
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021 r. wynikających z COVID-19
ON-LINE 2.12.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Gdańsk 2.12.2021
Zrozumieć emocje... czyli jak sobie z nimi radzić, gdy przejmują kontrolę i zaczynają nami rządzić
ON-LINE 2.12.2021
CIT w 2021 r.
- rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
Warszawa 3.12.2021
Jak jednocześnie rozliczać podatek dochodowy oraz VAT - podobieństwa i różnice w ujęciu zdarzeń gospodarczych
ON-LINE 3.12.2021
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary
ON-LINE 3.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Rzeszów 3.12.2021
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2021 i 2022 roku
ON-LINE 3.12.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 3.12.2021
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
ON-LINE 3.12.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Bydgoszcz 3.12.2021
Budowanie pewności siebie na mocnych stronach
ON-LINE 6.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Kielce 6.12.2021
Podatek VAT 2021/2022 - najczęściej pojawiające się problemy w podmiotach medycznych
ON-LINE 6.12.2021
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r.
ON-LINE 6.12.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 6.12.2021
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO
ON-LINE 6.12.2021
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
ON-LINE 7.12.2021
Polski Ład - Rewolucja w Podatkach. Kompleksowe omówienie zmian w podatkach
ON-LINE 7.12.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 7.12.2021
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 7.12.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku
ON-LINE 7.12.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
ON-LINE 7.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Kielce 7.12.2021
Budowanie pewności siebie na mocnych stronach
Warszawa 8.12.2021
NOWY ŁADZIE - rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy przedsiębiorców i ich pracowników (najważniejsze zmiany)
ON-LINE 8.12.2021
Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców
ON-LINE 8.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
ON-LINE 8.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Kraków 8.12.2021
Podatek u źródła w 2021 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
ON-LINE 8.12.2021
Podatek VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa
ON-LINE 8.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Kraków 8.12.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
ON-LINE 9.12.2021
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
ON-LINE 9.12.2021
Meritum podatkowe 2021
ON-LINE 9.12.2021
Podatek od nieruchomości - kompleksowe omówienie zagadnień istotnych dla wymiaru podatku
ON-LINE 9.12.2021
Rachunkowość organizacji pozarządowych
ON-LINE 9.12.2021
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych
i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 9.12.2021
Stres - nasz codzienny towarzysz. Dlaczego czasami utrudnia nam życie i jak sobie z tym radzić?
ON-LINE 9.12.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Katowice 9.12.2021
Zmiany w SLIM VAT2, JPK_V7 i e-commerce
ON-LINE 9.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Wrocław 10.12.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 10.12.2021
Polski Ład dla szpitali. Zmiany w rozliczeniach CIT i PIT
ON-LINE 10.12.2021
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian
ON-LINE 10.12.2021
Środki Trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 10.12.2021
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 10.12.2021
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7
ON-LINE 10.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Lublin 10.12.2021
Bezpieczne prowadzenie księgowości - o pułapkach prawnych czyhających na księgowych oraz o tym jak ich unikać
ON-LINE 13.12.2021
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.
ON-LINE 13.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Bydgoszcz 13.12.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 13.12.2021
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO
ON-LINE 13.12.2021
Warsztat asertywności
ON-LINE 13.12.2021
E-faktura 2021
Wrocław 14.12.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 14.12.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
Kraków 14.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Gdańsk 14.12.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
ON-LINE 14.12.2021
Polski Ład - Rewolucja w Podatkach. Kompleksowe omówienie zmian w podatkach
ON-LINE 14.12.2021
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021 r.
ON-LINE 14.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
ON-LINE 14.12.2021
Budowanie pewności siebie na mocnych stronach
Wrocław 15.12.2021
Ceny transferowe - regulacje prawne i ich modyfikacje w latach 2019-2021 a wpływ na praktyczne spełnienie obowiązków dokumentacyjnych
ON-LINE 15.12.2021
E-faktura 2021
ON-LINE 15.12.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
Katowice 15.12.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
ON-LINE 15.12.2021
Magazynowanie odpadów w firmie - nowe wytyczne obowiązujące od 01.01.2021 r.
ON-LINE 15.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Szczecin 15.12.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 15.12.2021
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
ON-LINE 15.12.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Wrocław 15.12.2021
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
Wrocław 16.12.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK nadleśnictw. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 16.12.2021
Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców (szkolenie od godziny 16.00)
ON-LINE 16.12.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"
ON-LINE 16.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
ON-LINE 16.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Zielona Góra 16.12.2021
PODATKI W NOWYM ŁADZIE - rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r.
ON-LINE 16.12.2021
Schematy podatkowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
ON-LINE 16.12.2021
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 16.12.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
ON-LINE 16.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Poznań 16.12.2021
E-faktura 2021
Łódź 17.12.2021
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w JPK_VAT
Gdańsk 17.12.2021
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów
ON-LINE 17.12.2021
JPK_V7 - planowane zmiany w przepisach oraz praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 17.12.2021
NOWY ŁADZIE - rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy przedsiębiorców i ich pracowników (najważniejsze zmiany)
ON-LINE 17.12.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie za rok 2021 oraz zmiany obowiązujące od roku 2022
ON-LINE 17.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Szczecin 17.12.2021
Compliance w firmie - jakie działania w 2021 r. powinny być wdrożone w obszarach AML, Whistleblowingu oraz RODO
ON-LINE 20.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Łódź 20.12.2021
Polski Ład - nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
ON-LINE 20.12.2021
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
ON-LINE 20.12.2021
Zarządzanie sobą w czasie
ON-LINE 20.12.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Zielona Góra 20.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Rzeszów 20.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Łódź 20.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Białystok 20.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Warszawa 21.12.2021
PODATKI W NOWYM ŁADZIE - rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r.
ON-LINE 21.12.2021
SUP (Single Use Plastics), ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta), Plastic Tax (Podatek od plastiku) - tzw. ,,ustawa plastikowa" czyli zmiany dla wprowadzających produkty, opakowania i produkty w opakowaniach
ON-LINE 21.12.2021
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
ON-LINE 21.12.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
ON-LINE 21.12.2021
Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana
Warszawa 21.12.2021
Zmiany w podatku VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej
ON-LINE 21.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Koszalin 21.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
Olsztyn 21.12.2021
Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 22.12.2021
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Katowice 22.12.2021
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
ON-LINE 22.12.2021
Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców (szkolenie od godziny 16.00)
ON-LINE 18.01.2022
Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców (szkolenie od godziny 16.00)
ON-LINE 22.02.2022