Zapraszamy do kontaktu

Szkolenie Rachunkowość
Temat szkolenia Miasto Data
Microsoft Excel VBA - programowanie arkusza kalkulacyjnego
ON-LINE 14.09.2023
Ochrona sygnalistów - obowiązki pracodawców zgodnie z projektem ustawy z 12 lipca 2023 r.
ON-LINE 14.09.2023
Podatek akcyzowy
ON-LINE 14.09.2023
Transakcje łańcuchowe - rozliczenie podatku VAT
ON-LINE 14.09.2023
Wyzwania podatkowe w VAT w 2023 roku dla podmiotów medycznych
ON-LINE 15.09.2023
Pozytywna Dyscyplina
ON-LINE 18.09.2023
SCHEMATY PODATKOWE dla podmiotów medycznych w 2023 roku
ON-LINE 18.09.2023
Delegacje, rozliczenia krajowych i zagranicznych podroży służbowych oraz osób niebędących pracownikami. Kompendium zmian 2022/2023. Konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 19.09.2023
Krajowy System eFaktur - faktury ustrukturyzowane w KSeF nowym wyzwaniem dla podatników VAT
ON-LINE 19.09.2023
Podatek PIT od podstaw - kompleksowe szkolenie z podatku dochodowego od osób fizycznych (2-dniowe szkolenie)
ON-LINE 19.09.2023
Excel - poziom zaawansowany (Szkolenie 2-dniowe)
ON-LINE 20.09.2023
Fundacje rodzinne w ujęciu prawnym i podatkowym
ON-LINE 20.09.2023
Jak prawidłowo rozliczać WDT, WNT, eksport towarów i transakcje łańcuchowe w VAT? Praktyczne tajniki wiedzy o najnowszych zasadach rozliczania towarowych transakcjach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 r.
ON-LINE 20.09.2023
STRATEGIE PODATKOWE dla podmiotów medycznych w 2023 roku
ON-LINE 20.09.2023
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. zasady tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
ON-LINE 20.09.2023
Zmiany w podatku VAT Slim 3 oraz podsumowanie najważniejszych zmian VAT Slim 1 i 2
ON-LINE 20.09.2023
Ceny transferowe 2023 - kogo dotyczą i co się zmienia w dokumentacji oraz w formularzach?
ON-LINE 21.09.2023
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2023 r. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane
ON-LINE 21.09.2023
Jaką formę prowadzenia działalności wybrać w erze Polskiego Ładu - zasady opodatkowania
ON-LINE 21.09.2023
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2023 - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami w BDO za rok 2022. Warsztaty
ON-LINE 21.09.2023
KSeF krok po kroku. Model wdrożenia czynności, które podatnicy muszą podjąć w celu dostosowania systemów księgowych do faktur ustrukturyzowanych
ON-LINE 22.09.2023
Pracownik w firmie - konsekwencje w podatku PIT i CIT świadczeń na rzecz pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów
ON-LINE 22.09.2023
Telefoniczna i Korespondencyjna Obsługa Klienta
ON-LINE 22.09.2023
VAT w 2023 r. Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 22.09.2023
Microsoft Word - poziom średnio-zaawansowany
ON-LINE 25.09.2023
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla kadr zarządzających
Zasady stosowania AML w instytucjach obowiązanych, z perspektywy osób odpowiedzialnych za ten obszar
ON-LINE 25.09.2023
Skuteczność w działaniu drogą do szczęścia...
ON-LINE 25.09.2023
USŁUGI - Opodatkowanie VAT w obrocie krajowym oraz międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w latach 2021-2023
ON-LINE 25.09.2023
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne w 2023 r.
ON-LINE 26.09.2023
Obowiązki płatnika podatku dochodowego w zakresie świadczeń przekazywanych na rzecz nierezydentów
ON-LINE 26.09.2023
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
ON-LINE 26.09.2023
Cyberprzestępstwa i pranie pieniędzy - kiedy mogę stać się ofiarą tego typu przestępstw?
ON-LINE 27.09.2023
Darowizna, reklama, sponsoring, prezenty dla kontrahentów - konsekwencje w podatkach dochodowych i podatku SD
ON-LINE 27.09.2023
Jak jednocześnie rozliczać podatek dochodowy oraz VAT - podobieństwa i różnice w ujęciu zdarzeń gospodarczych
ON-LINE 27.09.2023
Zmiany w VAT w 2023/2024 r.
ON-LINE 27.09.2023
Ceny transferowe - regulacje prawne i ich modyfikacje w latach 2020-2023 a wpływ na praktyczne spełnienie obowiązków dokumentacyjnych
ON-LINE 28.09.2023
KSeF w Twojej Firmie - elektroniczne fakturowanie od 2024 r. w pigułce
ON-LINE 28.09.2023
Podatek dochodowy w praktyce - ,,przegląd" najciekawszych interpretacji podatkowych w podatku PIT
ON-LINE 28.09.2023
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 r.
ON-LINE 28.09.2023
Środki trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 28.09.2023
Tabele i wykresy przestawne
ON-LINE 28.09.2023
Transakcje transgraniczne w 2023 r. - fakturowanie, i ewidencjonowanie w podatku VAT
ON-LINE 28.09.2023
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 29.09.2023
Podatek VAT kompleksowo - szczegółowe omówienie zasad rozliczania i dokumentowania VAT w roku 2023
ON-LINE 29.09.2023
VAT EKSPERT - wszystko, co musisz wiedzieć w 2023 r.
ON-LINE 29.09.2023
Excel - poziom podstawowy (2-dniowe szkolenie)
ON-LINE 2.10.2023
Podatek VAT - praktyczne zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach (Szkolenia realizowane od godziny 16:30)
ON-LINE 2.10.2023
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2023 r.
ON-LINE 2.10.2023
Uzależnia - zniewolenie ciała i umysłu
ON-LINE 2.10.2023
KSeF - wpływ na obieg dokumentów w firmie
ON-LINE 3.10.2023
Obsługa BDO dla Początkujących. Zasady poruszania się po systemie BDO i tworzenie poprawnej dokumentacji - ewidencja odpadowa: KPO, KEO, wnioski, sprawozdania
ON-LINE 3.10.2023
PODATKOWY HELPDESK 2023 - przekrojowe szkolenie ze zmian podatkowych 2022/2023
ON-LINE 3.10.2023
Klasyfikacja bilansowa - jak poprawnie wykazywać pozycje bilansowe w sprawozdaniu finansowym
ON-LINE 4.10.2023
KSeF krok po kroku. Model wdrożenia czynności, które podatnicy muszą podjąć w celu dostosowania systemów księgowych do faktur ustrukturyzowanych
ON-LINE 4.10.2023
Podatek dochodowy od osób prawnych dla zaawansowanych - wybrane zagadnienia
ON-LINE 4.10.2023
Skarbnica rodzica - czyli podręczny zestaw dobrych praktyk dla rodziców
ON-LINE 4.10.2023
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian w latach 2020-2023
ON-LINE 4.10.2023
Zatrudnianie cudzoziemców (w tym uchodźców) w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2023 r.
ON-LINE 4.10.2023
Power Query - czyli narzędzie do przekształcania danych w Excelu, które należy znać
ON-LINE 5.10.2023
Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym
ON-LINE 5.10.2023
Raportowanie schematów podatkowych
- obowiązek zarówno doradców, jak również podatników...
ON-LINE 5.10.2023
Podatek odroczony w przykładach
ON-LINE 6.10.2023
Schematy podatkowe w 2023 roku dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
ON-LINE 6.10.2023
VAT dla wkraczających w świat podatków. Omówienie podstawowych zasad rozliczania się z podatku od towarów i usług
ON-LINE 6.10.2023
Ceny transferowe 2023 - kogo dotyczą i co się zmienia w dokumentacji oraz w formularzach?
ON-LINE 9.10.2023
Delegacje, rozliczenia krajowych i zagranicznych podroży służbowych oraz osób niebędących pracownikami. Kompendium zmian 2022/2023. Konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 10.10.2023
KSeF w Twojej Firmie - elektroniczne fakturowanie od 2024 r. w pigułce
ON-LINE 10.10.2023
LUCID - wprowadzanie opakowań na terytorium Niemiec. Zasady rejestracji w LUCID wg ustawy VerpackG2. Nowe obowiązki dla Podmiotów od 01.07.2022 r.
ON-LINE 10.10.2023
Obowiązek podatkowy VAT
ON-LINE 10.10.2023
Power BI Desktop - nowoczesny program do analizowania i wizualizacji danych (Szkolenie 2-dniowe)
ON-LINE 10.10.2023
Transakcje łańcuchowe w towarowym obrocie transgranicznym
ON-LINE 10.10.2023
Krajowy System eFaktur - faktury ustrukturyzowane w KSeF nowym wyzwaniem dla podatników VAT
ON-LINE 11.10.2023
Zrozumieć ofertę banku... czyli jak mądrze pożyczać i nie dać się zaskoczyć przez niespodziewane koszty i opłaty dodatkowe
ON-LINE 11.10.2023
Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie
ON-LINE 12.10.2023
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2023 - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO za rok 2022. Warsztaty
ON-LINE 12.10.2023
PODATKOWY ROLLERCOASTER 2022/2023 - podatki w nowym ładzie po zmianach od stycznia/lipca/października 2022 r. i od 2023 r.
ON-LINE 13.10.2023
Wyzwania podatkowe w VAT w 2023 roku dla podmiotów medycznych
ON-LINE 13.10.2023
Microsoft Teams - od podstaw do eksperta
ON-LINE 16.10.2023
Zmiany w VAT w 2023/2024 r.
ON-LINE 16.10.2023
Karna i cywilna odpowiedzialność w spółkach z o.o.
Zasady ponoszenia karnej i finansowej odpowiedzialności w spółkach dla wspólników, zarządów, managerów, kadry zarządzającej i prokurentów
ON-LINE 17.10.2023
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11) zamknięcie roku 2023. Zmiany na 2024 rok.
ON-LINE 17.10.2023
Pozytywna Dyscyplina
ON-LINE 17.10.2023
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych
Zasady stosowania AML w biurach rachunkowych/instytucjach obowiązanych
ON-LINE 17.10.2023
STRATEGIE PODATKOWE przedsiębiorstw w 2023 roku
ON-LINE 17.10.2023
VAT EKSPERT - wszystko, co musisz wiedzieć w 2023 r.
ON-LINE 17.10.2023
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 r.
ON-LINE 17.10.2023
Delegowanie pracowników za granicę 2023 - podatki i ubezpieczenia z uwzględnieniem pakietu mobilności
ON-LINE 18.10.2023
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2023 r. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane
ON-LINE 18.10.2023
Omówienie zmian w VAT w praktyce - SLIM 1, SLIM 2 oraz SLIM 3
ON-LINE 18.10.2023
Operacje gospodarcze i odpowiadające im dowody księgowe
ON-LINE 18.10.2023
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji i magazynowania odpadów - najnowsze zmiany od 01.01.2023 r.
ON-LINE 19.10.2023
Kasy rejestrujące w działalności gospodarczej. Zmiany w 2023 r.
ON-LINE 19.10.2023
Prawo spadkowe - najważniejsze zagadnienia dotyczące dziedziczenia
ON-LINE 19.10.2023
Oszczędzanie czy inwestowanie - jaki wykonać ruch, gdy w budżecie domowym pozostają wolne środki finansowe?
ON-LINE 20.10.2023
Podatek dochodowy w praktyce - ,,przegląd" najciekawszych interpretacji podatkowych w podatku PIT
ON-LINE 20.10.2023
Zasady prawidłowego fakturowania po zmianach 2022-2023
ON-LINE 20.10.2023
Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?
ON-LINE 23.10.2023
Podatek akcyzowy
ON-LINE 23.10.2023
Stwórz stronę internetową w 1 dzień z wykorzystaniem WordPress
ON-LINE 23.10.2023
Zmiany w podatku VAT Slim 3 oraz podsumowanie najważniejszych zmian VAT Slim 1 i 2
ON-LINE 23.10.2023
KSeF w Twojej Firmie - elektroniczne fakturowanie od 2024 r. w pigułce
ON-LINE 24.10.2023
Podatek u źródła w 2023 r.
ON-LINE 24.10.2023
Pracownik w firmie - konsekwencje w podatku PIT i CIT świadczeń na rzecz pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów
ON-LINE 24.10.2023
CIT w 2023 r. - ostatnie zmiany, nowe ułatwienia i utrudnienia dla podatników oraz inne wybrane zagadnienia, w tym zmiany wprowadzone w trakcie roku: fundacja rodzinna, zmiany związane z limitami płatności w transakcjach
ON-LINE 25.10.2023
Estoński CIT 2.0. - podatkowa rewolucja w Polskim Ładzie
ON-LINE 25.10.2023
Inwentaryzacja składników majątku
ON-LINE 25.10.2023
Konto księgowe - najważniejsze narzędzie pracy księgowego
ON-LINE 25.10.2023
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
ON-LINE 25.10.2023
VAT w 2023 r. Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 25.10.2023
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11) zamknięcie roku 2023. Zmiany na 2024 rok.
ON-LINE 26.10.2023
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 26.10.2023
Tabele i wykresy przestawne
ON-LINE 26.10.2023
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne w 2023 r.
ON-LINE 27.10.2023
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie za rok 2023
ON-LINE 27.10.2023
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 27.10.2023
Darowizna, reklama, sponsoring, prezenty dla kontrahentów - konsekwencje w podatkach dochodowych i podatku SD
ON-LINE 30.10.2023
Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021-2023
ON-LINE 30.10.2023
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 31.10.2023
JPK_V7 - zmiany w przepisach 2021 - 2023 oraz praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 31.10.2023
Podatek VAT kompleksowo - szczegółowe omówienie zasad rozliczania i dokumentowania VAT w roku 2023
ON-LINE 31.10.2023
VAT w towarowym obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów - z uwzględnieniem zmian w latach 2021 - 2023
ON-LINE 31.10.2023
Zmiany w KSeF - kompleksowe omówienie
ON-LINE 31.10.2023
Delegacje, rozliczenia krajowych i zagranicznych podroży służbowych oraz osób niebędących pracownikami. Kompendium zmian 2022/2023. Konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 7.11.2023
EMISJE w firmie - rodzaje, źródła powstawania, identyfikacja emisji podlegającej raportowaniu w KOBIZE, Urzędzie Marszałkowskim, BDS, CRO
ON-LINE 7.11.2023
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2023 r. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane
ON-LINE 7.11.2023
Odliczanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021-2023
ON-LINE 7.11.2023
Omówienie zmian w VAT w praktyce - SLIM 1, SLIM 2 oraz SLIM 3
ON-LINE 7.11.2023
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie za rok 2023
ON-LINE 7.11.2023
PODATKOWY ROLLERCOASTER 2022/2023 - podatki w nowym ładzie po zmianach od stycznia/lipca/października 2022 r. i od 2023 r.
ON-LINE 7.11.2023
Budżet domowy uszyty na miarę. Realizuj swoje plany, kontroluj wydatki i zadbaj o poduszkę finansową na przyszłość
ON-LINE 8.11.2023
Ceny transferowe w 2023 r.
ON-LINE 8.11.2023
Fakturowanie w 2023 w podmiotach medycznych
ON-LINE 8.11.2023
Praktyczne aspekty kontroli podatników
ON-LINE 8.11.2023
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
ON-LINE 8.11.2023
Zmiany w VAT w 2023/2024 r.
ON-LINE 8.11.2023
Kasy rejestrujące w działalności gospodarczej. Zmiany w 2023 r.
ON-LINE 9.11.2023
Krajowy System eFaktur - faktury ustrukturyzowane w KSeF nowym wyzwaniem dla podatników VAT
ON-LINE 9.11.2023
Ochrona sygnalistów - obowiązki pracodawców zgodnie z projektem ustawy z 12 lipca 2023 r.
ON-LINE 9.11.2023
Ochrona środowiska w firmie - podstawowe obowiązki prawne dla Podmiotów korzystających ze środowiska
ON-LINE 9.11.2023
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 r.
ON-LINE 9.11.2023
SCHEMATY PODATKOWE dla podmiotów medycznych w 2023 roku
ON-LINE 9.11.2023
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. zasady tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
ON-LINE 9.11.2023
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 r.
ON-LINE 9.11.2023
VAT EKSPERT - wszystko, co musisz wiedzieć w 2023 r.
ON-LINE 10.11.2023
Microsoft Word - poziom podstawowy. Zasady tworzenia pism, tabeli oraz zarządzanie grafiką w dokumencie
ON-LINE 13.11.2023
Podatek dochodowy w praktyce - ,,przegląd" najciekawszych interpretacji podatkowych w podatku PIT
ON-LINE 13.11.2023
Podatek VAT - praktyczne zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach
ON-LINE 13.11.2023
Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i na przykładach
ON-LINE 13.11.2023
Skuteczność w działaniu drogą do szczęścia...
ON-LINE 13.11.2023
STRATEGIE PODATKOWE dla podmiotów medycznych w 2023 roku
ON-LINE 13.11.2023
,,Ustawa plastikowa" - wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady - SUP, ROP, Plastic Tax - nowe zmiany dla przedsiębiorców w Polsce
ON-LINE 14.11.2023
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11) zamknięcie roku 2023. Zmiany na 2024 rok.
ON-LINE 14.11.2023
PODATKOWY HELPDESK 2023 - przekrojowe szkolenie ze zmian podatkowych 2022/2023
ON-LINE 14.11.2023
Wyzwania podatkowe w VAT w 2023 roku dla podmiotów medycznych
ON-LINE 14.11.2023
Delegowanie pracowników za granicę 2023 - podatki i ubezpieczenia z uwzględnieniem pakietu mobilności
ON-LINE 15.11.2023
Podatek PIT od podstaw - kompleksowe szkolenie z podatku dochodowego od osób fizycznych (2-dniowe szkolenie)
ON-LINE 15.11.2023
Podatek u źródła w 2023 r.
ON-LINE 15.11.2023
Transakcje łańcuchowe - rozliczenie podatku VAT
ON-LINE 15.11.2023
Jaką formę prowadzenia działalności wybrać w erze Polskiego Ładu - zasady opodatkowania
ON-LINE 16.11.2023
PowerPoint - poziom podstawowy
ON-LINE 16.11.2023
Profesjonalny Kupiec - rozwój kompetencji zakupowych i negocjacyjnych (Szkolenie 4-dniowe)
ON-LINE 16.11.2023
Zatrudnianie cudzoziemców (w tym uchodźców) w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2023 r.
ON-LINE 16.11.2023
KSeF krok po kroku. Model wdrożenia czynności, które podatnicy muszą podjąć w celu dostosowania systemów księgowych do faktur ustrukturyzowanych
ON-LINE 17.11.2023
PowerPoint - poziom zaawansowany
ON-LINE 17.11.2023
Ceny transferowe 2023 - kogo dotyczą i co się zmienia w dokumentacji oraz w formularzach?
ON-LINE 20.11.2023
Krajowy System eFaktur - faktury ustrukturyzowane w KSeF nowym wyzwaniem dla podatników VAT (Szkolenia realizowane od godziny 16:30)
ON-LINE 20.11.2023
Pozytywna Dyscyplina
ON-LINE 20.11.2023
VAT w 2023 r. Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 20.11.2023
Inwentaryzacja składników majątku
ON-LINE 21.11.2023
Karna i cywilna odpowiedzialność w spółkach z o.o.
Zasady ponoszenia karnej i finansowej odpowiedzialności w spółkach dla wspólników, zarządów, managerów, kadry zarządzającej i prokurentów
ON-LINE 21.11.2023
MICROSOFT EXCEL VBA - formularze UserForm
ON-LINE 21.11.2023
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie za rok 2023
ON-LINE 21.11.2023
Podatek VAT w 2023 w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych
ON-LINE 21.11.2023
SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego (3-dniowe szkolenie)
ON-LINE 21.11.2023
Cyberprzestępstwa i pranie pieniędzy - kiedy mogę stać się ofiarą tego typu przestępstw?
ON-LINE 22.11.2023
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji
ON-LINE 22.11.2023
KSeF - nowe wyzwanie dla Biur Rachunkowych
ON-LINE 22.11.2023
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych" po zmianach 2021/2022 oraz planowane zmiany w 2023 r.
ON-LINE 22.11.2023
Jak prawidłowo rozliczać WDT, WNT, eksport towarów i transakcje łańcuchowe w VAT? Praktyczne tajniki wiedzy o najnowszych zasadach rozliczania towarowych transakcjach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 r.
ON-LINE 23.11.2023
Ochrona sygnalistów - obowiązki pracodawców zgodnie z projektem ustawy z 12 lipca 2023 r.
ON-LINE 23.11.2023
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11) zamknięcie roku 2023. Zmiany na 2024 rok.
ON-LINE 23.11.2023
Rachunkowość organizacji pozarządowych
ON-LINE 23.11.2023
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2023 - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami w BDO za rok 2022. Warsztaty
ON-LINE 23.11.2023
Zmiany w podatku VAT Slim 3 oraz podsumowanie najważniejszych zmian VAT Slim 1 i 2
ON-LINE 23.11.2023
Prezentacja graficzna danych (Szkolenie 2-dniowe)
ON-LINE 27.11.2023
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla kadr zarządzających
Zasady stosowania AML w instytucjach obowiązanych, z perspektywy osób odpowiedzialnych za ten obszar
ON-LINE 27.11.2023
Jak jednocześnie rozliczać podatek dochodowy oraz VAT - podobieństwa i różnice w ujęciu zdarzeń gospodarczych
ON-LINE 28.11.2023
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w 2023 roku
ON-LINE 28.11.2023
Excel - poziom średnio-zaawansowany (Szkolenie 2-dniowe)
ON-LINE 29.11.2023
KSeF w Twojej Firmie - elektroniczne fakturowanie od 2024 r. w pigułce
ON-LINE 29.11.2023
Podatek odroczony w przykładach
ON-LINE 29.11.2023
Raportowanie schematów podatkowych
- obowiązek zarówno doradców, jak również podatników...
ON-LINE 29.11.2023
Darowizna, reklama, sponsoring, prezenty dla kontrahentów - konsekwencje w podatkach dochodowych i podatku SD
ON-LINE 30.11.2023
KSeF - wpływ na obieg dokumentów w firmie
ON-LINE 30.11.2023
Podatek akcyzowy
ON-LINE 30.11.2023
Podatek VAT kompleksowo - szczegółowe omówienie zasad rozliczania i dokumentowania VAT w roku 2023
ON-LINE 30.11.2023
Podatek dochodowy w praktyce - ,,przegląd" najciekawszych interpretacji podatkowych w podatku PIT
ON-LINE 1.12.2023
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2023 - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO za rok 2022. Warsztaty
ON-LINE 1.12.2023
Telefoniczna i Korespondencyjna Obsługa Klienta
ON-LINE 1.12.2023
USŁUGI - Opodatkowanie VAT w obrocie krajowym oraz międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w latach 2021-2023
ON-LINE 1.12.2023
Excel - poziom zaawansowany (Szkolenie 2-dniowe)
ON-LINE 4.12.2023
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2023 r. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane
ON-LINE 4.12.2023
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11) zamknięcie roku 2023. Zmiany na 2024 rok.
ON-LINE 4.12.2023
Delegacje, rozliczenia krajowych i zagranicznych podroży służbowych oraz osób niebędących pracownikami. Kompendium zmian 2022/2023. Konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
ON-LINE 5.12.2023
JPK_V7 - zmiany w przepisach 2021 - 2023 oraz praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów
ON-LINE 5.12.2023
Obowiązek podatkowy VAT
ON-LINE 5.12.2023
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie za rok 2023
ON-LINE 5.12.2023
Środki trwałe w budowie
ON-LINE 5.12.2023
VAT EKSPERT - wszystko, co musisz wiedzieć w 2023 r.
ON-LINE 5.12.2023
Ceny transferowe - regulacje prawne i ich modyfikacje w latach 2020-2023 a wpływ na praktyczne spełnienie obowiązków dokumentacyjnych
ON-LINE 6.12.2023
Ceny transferowe 2023 - kogo dotyczą i co się zmienia w dokumentacji oraz w formularzach?
ON-LINE 6.12.2023
Oszczędzanie czy inwestowanie - jaki wykonać ruch, gdy w budżecie domowym pozostają wolne środki finansowe?
ON-LINE 6.12.2023
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2023 r.
ON-LINE 6.12.2023
Pracownik w firmie - konsekwencje w podatku PIT i CIT świadczeń na rzecz pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów
ON-LINE 6.12.2023
Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
ON-LINE 6.12.2023
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
ON-LINE 6.12.2023
Zasady prawidłowego fakturowania po zmianach 2022-2023
ON-LINE 6.12.2023
Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021-2023
ON-LINE 7.12.2023
Środki trwałe dla służb technicznych
ON-LINE 7.12.2023
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. zasady tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT
ON-LINE 7.12.2023
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 r.
ON-LINE 7.12.2023
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji i magazynowania odpadów - najnowsze zmiany od 01.01.2023 r.
ON-LINE 8.12.2023
Inwentaryzacja składników majątku
ON-LINE 8.12.2023
KSeF krok po kroku. Model wdrożenia czynności, które podatnicy muszą podjąć w celu dostosowania systemów księgowych do faktur ustrukturyzowanych
ON-LINE 8.12.2023
Microsoft Word - poziom średnio-zaawansowany
ON-LINE 8.12.2023
PODATKOWY HELPDESK 2023 - przekrojowe szkolenie ze zmian podatkowych 2022/2023
ON-LINE 8.12.2023
Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i na przykładach
ON-LINE 8.12.2023
Excel - poziom podstawowy (2-dniowe szkolenie)
ON-LINE 11.12.2023
Schematy podatkowe w 2023 roku dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
ON-LINE 11.12.2023
Zmiany w VAT w 2023/2024 r.
ON-LINE 11.12.2023
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne w 2023 r.
ON-LINE 12.12.2023
Obsługa BDO dla Początkujących. Zasady poruszania się po systemie BDO i tworzenie poprawnej dokumentacji - ewidencja odpadowa: KPO, KEO, wnioski, sprawozdania
ON-LINE 12.12.2023
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11) zamknięcie roku 2023. Zmiany na 2024 rok.
ON-LINE 12.12.2023
Zmiany w podatku VAT Slim 3 oraz podsumowanie najważniejszych zmian VAT Slim 1 i 2
ON-LINE 12.12.2023
Jak prawidłowo rozliczać WDT, WNT, eksport towarów i transakcje łańcuchowe w VAT? Praktyczne tajniki wiedzy o najnowszych zasadach rozliczania towarowych transakcjach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 r.
ON-LINE 13.12.2023
Krajowy System eFaktur - faktury ustrukturyzowane w KSeF nowym wyzwaniem dla podatników VAT
ON-LINE 13.12.2023
VAT dla wkraczających w świat podatków. Omówienie podstawowych zasad rozliczania się z podatku od towarów i usług
ON-LINE 13.12.2023
Zrozumieć ofertę banku... czyli jak mądrze pożyczać i nie dać się zaskoczyć przez niespodziewane koszty i opłaty dodatkowe
ON-LINE 13.12.2023
Delegowanie pracowników za granicę 2023 - podatki i ubezpieczenia z uwzględnieniem pakietu mobilności
ON-LINE 14.12.2023
Karna i cywilna odpowiedzialność w spółkach z o.o.
Zasady ponoszenia karnej i finansowej odpowiedzialności w spółkach dla wspólników, zarządów, managerów, kadry zarządzającej i prokurentów
ON-LINE 14.12.2023
Ochrona sygnalistów - obowiązki pracodawców zgodnie z projektem ustawy z 12 lipca 2023 r.
ON-LINE 14.12.2023
Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie
ON-LINE 14.12.2023
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 r.
ON-LINE 14.12.2023
Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym
ON-LINE 14.12.2023
Ochrona środowiska w firmie - podstawowe obowiązki prawne dla Podmiotów korzystających ze środowiska
ON-LINE 15.12.2023
PODATKOWY ROLLERCOASTER 2022/2023 - podatki w nowym ładzie po zmianach od stycznia/lipca/października 2022 r. i od 2023 r.
ON-LINE 15.12.2023
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych
Zasady stosowania AML w biurach rachunkowych/instytucjach obowiązanych
ON-LINE 15.12.2023
Power Query - czyli narzędzie do przekształcania danych w Excelu, które należy znać
ON-LINE 18.12.2023
Uzależnia - zniewolenie ciała i umysłu
ON-LINE 18.12.2023
VAT w 2023 r. Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług
ON-LINE 18.12.2023
Excel - poziom ekspercki (2-dniowe szkolenie)
ON-LINE 19.12.2023
Jak jednocześnie rozliczać podatek dochodowy oraz VAT - podobieństwa i różnice w ujęciu zdarzeń gospodarczych
ON-LINE 19.12.2023
Kasy rejestrujące w działalności gospodarczej. Zmiany w 2023 r.
ON-LINE 19.12.2023
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11) zamknięcie roku 2023. Zmiany na 2024 rok.
ON-LINE 19.12.2023
STRATEGIE PODATKOWE przedsiębiorstw w 2023 roku
ON-LINE 19.12.2023
KSeF w Twojej Firmie - elektroniczne fakturowanie od 2024 r. w pigułce
ON-LINE 20.12.2023
Podatek dochodowy od osób prawnych dla zaawansowanych - wybrane zagadnienia
ON-LINE 20.12.2023
Podatek u źródła w 2023 r.
ON-LINE 20.12.2023
Podatek VAT - praktyczne zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach
ON-LINE 20.12.2023
Prawo spadkowe - najważniejsze zagadnienia dotyczące dziedziczenia
ON-LINE 21.12.2023
CIT w 2023 r. - ostatnie zmiany, nowe ułatwienia i utrudnienia dla podatników oraz inne wybrane zagadnienia, w tym zmiany wprowadzone w trakcie roku: fundacja rodzinna, zmiany związane z limitami płatności w transakcjach
ON-LINE 22.12.2023
Podatek VAT kompleksowo - szczegółowe omówienie zasad rozliczania i dokumentowania VAT w roku 2023
ON-LINE 22.12.2023