Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT
Transakcje łańcuchowe - rozliczenie podatku VAT

Szanowni Państwo,

w praktyce coraz częściej mamy do czynienia z dostawami łańcuchowymi w obrocie międzynarodowym.

Przepisy dotyczące rozliczania dostaw łańcuchowych w podatku VAT zostały w znacznej mierze uproszczone w latach 2020 - 2021 w ramach zmian w Dyrektywie 2006/112/WE oraz w polskiej ustawie w ramach pakietu VAT Slim 2, ale jest wciąż wiele kwestii, które budzą wątpliwości interpretacyjne.

Błędy popełnione w planowaniu i dokonywaniu dostaw łańcuchowych mogą powodować negatywne skutki zarówno w polskim rozliczeniu VAT, jak i konsekwencje w postaci konieczności wykazania VAT w innych krajach.

Warto zatem ugruntować i uporządkować wiedzę związaną z dostawami łańcuchowymi oraz specyfiką określenia miejsca (kraju) oraz sposobu ich opodatkowania.

Szkolenie prowadzone będzie w znacznej części w formie warsztatowej na praktycznych przykładach zawartych w materiałach szkoleniowych oraz podawanych przez uczestników szkolenia.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Prowadzący:
Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 - 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 - 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

6 lipca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

14 września 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

15 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rodzaje dostaw w obrocie krajowym i międzynarodowym:

1. Rodzaje dostaw oraz ich miejsce opodatkowania - zasady ogólne:

a) dostawy krajowe,

b) dostawy wewnątrzwspólnotowe (WDT, WNT, WSTO),

c) eksport towarów,

d) import towarów,

e) dostawy z montażem.

II. Transakcje łańcuchowe:

1. Zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych:

a) kiedy mamy do czynienia z podatkową transakcją łańcuchową - „test na łańcuch”:

b) rodzaje dostaw w ramach transakcji łańcuchowych:

 • dostawa ruchoma,
 • dostawy nieruchome.

c) miejsce oraz sposób opodatkowania dostaw ruchomych oraz nieruchomych,

d) zasady ustalenia, która z dostaw ma charakter ruchomy:

 • kluczowe pojęcie „organizatora transportu”,
 • znaczenie warunków dostawy w przypadku transakcji łańcuchowych w ramach eksportu towarów,
 • odmienne zasady ustalania dostawa ruchomych w przypadku transakcji łańcuchowych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz eksportowych.

2. Transakcji trójstronne uproszczone w ramach transakcji łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych:

a) na czym polega zastosowanie „uproszczenia” w ramach transakcji łańcuchowej?

b) warunki jakie musi spełniać transakcja łańcuchowa, żeby możliwe było zastosowanie „uproszczenia”,

c) sposób opodatkowania, dokumentowania i wykazania transakcji trójstronnej uproszczonej przez poszczególnych uczestników,

d) konsekwencje braku zastosowania „uproszczenia” dla poszczególnych uczestników transakcji łańcuchowej.

3. Skutki transakcji łańcuchowych na przykładach:

a) ustalenie dostawy ruchomej,

b) miejsce i sposób opodatkowania poszczególnych dostaw,

c) negatywne konsekwencje uczestnictwa w ramach transakcji łańcuchowych, np.:

 • konieczność rejestracji dla potrzeb podatku VAT w innym kraju,
 • wykazania „sankcyjnego” VAT z tytułu WNT w innym kraju UE,
 • brak możliwości zastosowania stawki VAT 0%,
 • brak prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez polskiego dostawcę.

4. Pytania i przykłady uczestników.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].