Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Uchwalono zmiany do ustawy o VAT
12 sierpnia 2013

W dniu 9 sierpnia 2013 r. Senat przyjął uchwaloną przez Sejm ustawęz dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szeroki katalog towarów do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. W konsekwencji istotnie rozszerzono zakres towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.Odwrotne obciążenie będzie dotyczyło m.in. surowców wtórnych z plastiku, gumy, stłuczki szklanej, odpadów z papieru i tektury.

Przyjęte przepisy zakładają solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy przy transakcjach dotyczących paliwa, wyrobów stalowych i nieobrobionego złota.Odpowiedzialność podatkowa nabywcy byłaby stosowana, co do zasady,jeżeli wartość netto nabywanych od jednego dostawcy towarów w okresie jednego miesiąca przekroczy kwotę 50.000 zł.

Dodatkowo zmieniono oczekujące na wejście w życie od stycznia 2014 r. przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego przy usługach:

  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

oraz dostawach energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego. Zrezygnowano również z konieczności wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy wykonywaniu ww. czynności.

Ustawa zawiera również przepisy przejściowe regulujące kwestie rozliczeń miesięcznych i kwartalnych, składania kaucji gwarancyjnej, transakcji do których stosuje się odwrotne obciążenie przy sprzedaży towarów dodanych do załącznika nr 11, jak również dostaw towarów do których stosować się będzie odpowiedzialność solidarną.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. Jednakże przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia wejdą w życie najprawdopodobniej (co jest uzależnione od momentu opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw) z dniem 1 września 2013 r.

Oprac.: Wojciech Zajączkowski

Zobacz szkolenia:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.