Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Udzielanie pożyczek przez spółkę - skutki podatkowe w VAT
5 września 2021
Wielu podatników na polskim rynku zajmuje się udzielaniem pożyczek zawodowo, ale też sporadycznie m. in. dla podmiotów powiązanych. W umowach pożyczkowych są często zawarte dodatkowe świadczenia dla pożyczkodawcy, które wywołują określone skutki podatkowe w podatku VAT.

Same czynności związane z udzielaniem pożyczek są zwolnione z VAT. Wynika to z art. 43 ust. 1 pkt 38 VATU, który obejmuje usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Zwolnienie to dotyczy zarówno otrzymanych odsetek od pożyczki, jak i prowizji pożyczkowej (m.in. stanowisko zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.04.2018 r., 0114-KDIP4.4012.234.2018.1.EK). Jednak po przekroczeniu obrotu rocznego przez podatnika w wysokości 200 000 zł, musi on zarejestrować się do podatku VAT. Usługi udzielenia pożyczki będą nadal objęte stawką zwolnioną, ale niektóre czynności z cennika będą musiały mieć wówczas stawkę 23%.

Poszczególne dodatkowe opłaty przy pożyczkach mogą być objęte innymi stawkami VAT. Przykładowo opłata za wystawiony monit papierowy, telefoniczny, SMS jako opłata bezpośrednio powiązana z udzielaną pożyczką objęta jest stawka zwolnioną.  Jednak już inne wpływy pożyczkodawcy takie jak: opłata za sporządzenie kopii wyciągu z rachunku bankowego klienta, dokonywanie opłat za historię rachunku na wniosek klienta, dokonywanie opłat za telefoniczną informację o stanie rachunku bankowego, wydanie potwierdzenia wykonania przelewu/wpłaty, aktualizacja karty wzorów podpisów, wysłanie harmonogramu spłaty pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy, wysłanie do pożyczkobiorcy na jego wniosek kopii umowy, opłata za telefoniczną informację o stanie rachunku bankowego, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT a więc są objęte stawką 23%

Natomiast obciążanie klientów opłatami windykacyjnymi nie kreuje żadnych nowych usług wykonywanych na ich rzecz poza wcześniej zawartymi umowami pożyczki. Nie można uznać za usługę przeniesienia poniesionych opłat windykacyjnych, na rzecz klienta, który w terminie nie uiścił należności za wykonanie na jego rzecz usług.  W takich przypadkach mamy jedynie do czynienia z wynagrodzeniem, które zwykle stanowi formę zadośćuczynienia, zatem nie dochodzi do zwiększenia aktywów po stronie pożyczkodawcy. Zatem opłaty z tytułu windykacji nie odnoszą się do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz klientów, za które pobierane jest należne wynagrodzenie.

Opłaty te nie mają związku z wykonywaniem czynności, których dotyczy windykacja należności (pożyczki), w tym sensie, że przesłanki ich pobrania i sam pobór następują już po wykonaniu usługi i z tego też powodu opłaty takie nie mogą być uznane za element zwiększający wynagrodzenie za usługi (m.in. stanowisko zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.10.2020 roku, 0112-KDIL1-3.4012.284.2020.2.MR).

Podatnicy- pożyczkodawcy- powinni przeanalizować dokładnie zawierane umowy z punktu widzenia pobieranych opłat tak aby w sposób właściwy zaprezentować je do opodatkowania. Fiskus w coraz większym zakresie będzie miał wgląd do wystawianych faktur, szczególnie jak zostanie wprowadzony Krajowy Rejestr Faktur, wówczas bez wizyty u podatnika będzie wszystko widoczne w umieszczonych na platformie Ministerstwa Finansów ustrukturyzowanych fakturach dotyczących realizowanych usług finansowych.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.