Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ukryte dywidendy - czy przepisy zostaną uchylone?
15 lipca 2022
Ukryta dywidenda to temat wywołujący kontrowersje wśród przedsiębiorstw, gdyż jak się okazuje może objąć większość spółek. Przepisy regulujące ograniczanie generowania sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”, w tym art. 16 ust. 1 pkt 15b i art. 16 ust. 1d i 1e ustawy o CIT, miały wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, przepisy art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT i art. 16 ust. 1d ustawy o CIT stanowią formę przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom. Wprowadza się odrębne regulacje mające przeciwdziałać wypłacaniu ze spółki zysków w formie tzw. ukrytej dywidendy. W przypadku wypłaty dywidendy podatnik nie ma możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu. Dochodzi do ekonomicznej dystrybucji zysku, która jednak formalnie nie jest dywidendą.

Wprowadzona przez ustawodawcę podatkowego w art. 16d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT definicja ukrytej dywidendy zakłada, że obejmuje ona koszty, których racjonalnie działający podatnik nie poniósłby lub mógłby ponieść niższe w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z podatnikiem. Ukryta dywidenda może więc przybierać różne formy, np.:

  • płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • transakcje o nierynkowym charakterze,
  • uzależnianie wysokości wynagrodzenia wypłacanego za różnorakie świadczenia uzyskiwane przez podatnika od podmiotów powiązanych od wysokości zysków osiąganych w tym samym okresie przez takiego podatnika.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach potwierdzają, że jeśli przepis wejdzie w życie, to spółka zobowiązana będzie musiała wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy know-how lub umowy sublicencyjnej od podmiotów powiązanych, jeżeli podmioty te były w posiadaniu know-how jeszcze przed powstaniem spółki. Wynagrodzenie ponoszone przez spółkę na rzecz licencjodawcy z tytułu umowy know-how czy umowy sublicencyjnej stanowić będzie ukrytą dywidendę i podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT, chyba, że suma poniesionych w roku podatkowym przez spółkę kosztów stanowiących ukrytą dywidendę będzie niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o  rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym spółki. Tak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji wydanej 29 czerwca 2022 roku o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.204.2022.1.BS.

Część wydatków na rzecz podmiotów powiązanych nadal będzie można obronić w kosztach podatkowych, jeżeli wydatek ten ma związek z osiąganymi przychodami albo ma na celu zabezpieczenie, zachowanie źródła przychodów Przykładowo członek zarządu czy udziałowiec może wynająć po cenie rynkowej spółce swoją nieruchomość prywatną. Stanowisko potwierdza m.in. Dyrektor KIS w interpretacji z 3 września 2021 roku o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.279.2021.2.NL.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 27 czerwca 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który wskazuje na uchylenie tych przepisów. Będziemy śledzić losy tego projektu, aby potwierdzić czy tak faktycznie jest w ostatecznym kształcie ustawy nowelizującej CIT.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.