Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki
Ulga IP Box (stawka 5% dla informatyków) i ulga na prace badawczo-rozwojowe

Szkolenie dotyczy dwóch interesujących ulg podatkowych skierowanych do innowacyjnych przedsiębiorców: ulgi IP-Box i ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Ulgi te mogą mieć zastosowanie do szerokiego zakresu przedsiębiorców, działających w różnorodnych branżach: IT, produkcyjnej, medycznej, farmaceutycznej, rolniczej itp. Stąd szkolenie może zainteresować zwłaszcza pracowników działów księgowych i finansowych polskich przedsiębiorstw. Ze szkolenia skorzystają również osoby zaangażowane w prace badawczo-rozwojowe, decydujące o kolejnych inwestycjach w tym zakresie, a także programiści.

Program i forma szkolenia jest dopasowana do potrzeb wszystkich uczestników. Warstwa teoretyczna jest przedstawiana w sposób przejrzysty i możliwie skondensowany, a wszystko wyjaśniane jest na praktycznych przykładach. Każda przesłanka zastosowania tych ulg jest wyjaśniana oddzielnie, metodą „krok po kroku”. Nie zabraknie odwołań do aktualnych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, orzeczeń sądów administracyjnych, przedstawione zostaną także najważniejsze tezy i przykłady przedstawione w Objaśnieniach MF.

Uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę w zakresie ustalenia możliwości korzystania z omawianych ulg, a także prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń zastosowanych rozwiązań.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Staniek

Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

+ czytaj więcej

31 sierpnia 2020

15 września 2020

Harmonogram:

08:30 - logowanie uczestników

09:00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Informacje ogólne:

1. IP-BOX – na czym polega i kto może skorzystać z ulgi Innovation Box?
2. Podstawowe warunki skorzystania z ulgi.

II. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R):

1. Definicja prac B+R.
2. Szczegółowe kryteria rozpoznania prac B+R
3. Przykłady działalności B+R.
4. Ulga B+R:

a) Na czym polega i kto może z niej skorzystać,
b) Koszty kwalifikowane – ponoszone na działalność B+R – oraz ich prawidłowa ewidencja,
c) Zasady rozliczenia ulgi.

III. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP):

1. Autorski program komputerowy jako utwór.
2. Cechy utworu.
3. Ochrona prawnoautorska utworu.
4. Przeniesienie praw autorskich – prawidłowe określenia i klauzule w umowach o usługi programistyczne, umowy o pracę itp.

IV. Dochody opodatkowane stawką 5%:

1. Komercjalizacja kwalifikowanego IP.
2. Przykłady uzyskiwanych dochodów.

V. Obowiązki ewidencyjne:

1. Przychody rozliczane w ramach IP BOX
2. Koszty bezpośrednio związane z prowadzeniem prac B+R.
3. Nabycie efektów prac B+R od podmiotów powiązanych i niepowiązanych.

VI. Rozliczenie ulgi:

1. Prawidłowa ewidencja jako klucz do właściwego rozliczenia ulgi IP-BOX.
2. Kalkulacja wskaźnika nexus.
3. Deklaracja podatkowa.

VII. Ryzyka związane ze stosowaniem ulgi i ich minimalizacja:

1. Uzyskanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zabezpieczeniem interesów podatnika.

VIII. Ulga IP-BOX w praktycznych pytaniach i odpowiedziach.
IX. Dyskusja.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Cena uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Co wyróżnia szkolenia online?
  • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
  • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
  • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
  • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
  • dostęp do nagrania – szkolenie jest rejestrowane, a uczestnicy mogą się z nim zapoznać ponownie w późniejszym terminie;
  • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w ciągu kilku dni po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  • stabilny dostęp do Internetu;
  • podłączone głośniki lub słuchawki;
  • włączona głośność w komputerze;
  • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.