Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Usługi przewodnika w muzeum opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%
16 sierpnia 2011

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr IBPP1/443-540/11/AW rozstrzygnął, jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi związane z prowadzeniem prelekcji, oprowadzaniem przez przewodnika po ekspozycji w muzeum.

Z takim pytaniem do organu podatkowego zwróciło się muzeum będące samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy o muzeach (ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. z późn. zm.) oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (ustawa z dnia 25 października 1991 r. z późn. zm.). Muzeum wskazało, że ww. świadczona usługa możliwa jest tylko wraz z zakupem biletu wstępu. Zwiedzający oprócz zakupu biletu wstępu na ekspozycję, chcąc skorzystać z usługi przewodnika musi dokonać dodatkowej opłaty – zgodnie z cennikiem obowiązującym w instytucji. Zdaniem muzeum, aby skorzystać z prelekcji, usługi przewodnika należy wykupić bilet wstępu do muzeum. Dlatego też zarówno usługa wstępu, jak i usługa przewodnika są opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził stanowisko przedstawione przez muzeum. Zdaniem organu podatkowego stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT, wprowadzonym przez art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) oraz zmienionym przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 184, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu.

Z powyższych przepisów wynika, iż od dnia 1 stycznia 2011r. stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu. Należy zaznaczyć, że pojęcie „wstępu” rozumiane jako prawo do wejścia do muzeum wiąże się zazwyczaj ze sprzedażą biletów, karnetów itp.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, muzeum świadczy usługę odpłatnej prelekcji, oprowadzenia po ekspozycji stałej lub czasowej. Skorzystanie z tej usługi możliwe jest po uiszczeniu opłaty za wstęp do muzeum.

Biorąc zatem pod uwagę treść cytowanych przepisów oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż świadczona przez muzeum usługa polegająca na prowadzeniu prelekcji, oprowadzaniu po muzeum przez przewodnika, nierozerwalnie związana ze wstępem do muzeum, podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, jako wymieniona w poz. 184 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.