Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
VAT dla sektora spółek komunalnych - wodociągi i kanalizacja
 5 marca 2019

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione w praktycznym ujęciu zagadnienia z zakresu podatku VAT występujące w podmiotach, których przedmiotem działalności są usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków (m.in. opodatkowanie kontraktów menedżerskich w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych,  opodatkowanie podatkiem VAT dostawy gruntów, budynków i budowli w ramach działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, etc.).

Ponadto przedstawione zostaną najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o VAT dotyczące wprowadzenia nowego mechanizmu podzielonej płatności tzw. „split payment” oraz zmian związanych z ustawą o STIR. Przedstawiony zostanie sposób weryfikacji danych i możliwości jakie dają nowe bazy Ministerstwa Finansów. Omówione zostaną  również  zmiany dotyczące kas rejestrujących oraz projektowane propozycje z zakresu:  ułatwień dla podatników, nowych obowiązków z tzw. listy przesłanek wykazania należytej staranności.

Szkolenie ma na celu uwrażliwić służby księgowe na prawidłowe i zgodne z prawem stosowanie przepisów ustawy VAT .

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Podatek VAT – rozliczenia według nowych zasad przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego

1. Pierwsze miesiące funkcjonowania Rachunku VAT w branży kanalizacyjno-wodociagowej:

- Jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?

- Podzielona płatność a JPK.

- Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.

- Fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,

- Formy płatności  transakcji handlowych a „split payment”.

2. Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo dotyczące VAT w branży wodociągowej, kanalizacyjnej i komunalnej w 2018 r/2019 r.:

- Zakończenie roku a VAT w  branży wod-kan lub komunalnej – przygotowanie do zakończenia roku powinno obejmować również VAT pomimo braku rocznego charakteru takiego podatku.

- Czynności opodatkowane w VAT a świadczenia niepodlegające w szczególności kary umowne, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych i ich wpływ na podatek dochodowy.

- Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla świadczeń okresowych, w tym wodociągowych, a moment uzyskania przychodu w CIT/PIT.

- Dostawy nieodpłatne a opodatkowanie VAT i prawo do rozliczenia podatku naliczonego; czy rzeczywiście zmiany spowodowały obowiązek opodatkowania większości czynności nieodpłatnych i jak to wpłynie na relacje VAT a podatek dochodowy.

- Usługi wodociągowe – stawka VAT a podatek dochodowy.

-  Dotacje „opodatkowane” i „nieopodatkowane” VAT w branży wod-kan.

- VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.

- Ulga na złe długi w  branży wod-kan i komunalnej, omówienie aktualnych zasad jej stosowania.

3  Zasady wystawiania faktur z uwzględnieniem wdrożenia struktur JPK w branży WOD-KAN i komunalnej, omówienie kontroli VAT z zastosowaniem struktur poszczególnych:

- Moment dokonania dostawy towarów. Moment wykonania usługi: JPK_MAG, JPK_VAT.

- Obowiązek podatkowy. Właściwa data sprzedaży na fakturze: JPK_VAT, JPK_FA.

- Zaliczki. Metoda kasowa w odwrotnym obciążeniu: JPK_WB.

- Refakturowanie: JPK_VAT, JPK_FA.

- Podstawa opodatkowania. Koszty  dodatkowe. Korekta podstawy opodatkowania: JPK_MAG, JPK_VAT.

- Odwrotne obciążenie. Korekta odwrotnego obciążenia: JPK_MAG, JPK_VAT.

- Odliczanie VAT naliczonego. Terminy odliczenia VAT. Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT: JPK_VAT, JPK_FA.

- Faktura od firmy wykreślonej z rejestru VAT: JPK_VAT

- Faktura do paragonu po zmianach od 1 lipca 2018 r.: JPK_FA

- Kasy fiskalne on-line: JPK_Paragon

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Szkolenia dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej
Data szkolenia: 5 marca 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Novotel- Wrocław Centrum, ul. Powstańców Sląskich 7
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego oraz w dziedzinach pokrewnych. Ekspert w zakresie podatku VAT, CIT i PIT. Wieloletnia praktyka w spółkach audytorskich oraz prowadzenie audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego pozwoliły naszemu ekspertowi na uzyskanie rozległej i rzetelnej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego zarówno w jego aspektach teoretycznych jak i przede wszystkim praktycznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, który gwarantuje przystępne przekazanie wiedzy, a ponadto proponuje  niestandardowe rozwiązania problemów, z którymi spotykają się pracownicy działów finansowo-księgowych. Uczestników szkolenia ujmuje umiejętnością doboru praktycznych przykładów ilustrujących najważniejsze tezy szkolenia.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.